Wiadomości

Uroczysta odprawa

Data publikacji 15.02.2008

Mniej przestępstw przy jednoczesnym wzroście wykrywalności. Dzisiaj o godzinie 12.00 w Komendzie Miejskiej Policji w Bytomiu odbyła się uroczysta odprawa roczna z udziałem Prezydenta Miasta Bytomia Pana Piotra Koja oraz Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego..

Mniej przestępstw przy jednoczesnym wzroście wykrywalności. Dzisiaj o godzinie 12.00 w Komendzie Miejskiej Policji w Bytomiu odbyła się uroczysta odprawa roczna z udziałem Prezydenta Miasta Bytomia Pana Piotra Koja oraz Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadkomisarza Andrzeja Kukuły. Podsumowując pracę bytomskich policjantów w 2007 roku Komendant Miejski Policji w Bytomiu inspektor Jacek Kołodyński scharakteryzował zagrożenia bezpieczeństwa w mieście oraz efekty, jakie uzyskali policjanci naszego garnizonu. Podkreślił, że 2007 rok był czwartym z kolei rokiem znaczącej poprawy stanu bezpieczeństwa. W Bytomiu stwierdzono o ponad 1200 przestępstw mniej, aniżeli rok wcześniej. Policjanci ustalili 3352 podejrzanych, z których 156 zostało aresztowanych. Na poprawę stanu bezpieczeństwa wpłynął duży spadek przestępstw o charakterze kryminalnym, które nadal stanowią największą część wszystkich zdarzeń. Jednocześnie ze spadkiem przestępczości wzrosła efektywność w wykrywaniu ich sprawców. Za osiągnięte efekty oraz dobrą współpracę podziękowania złożył Prezydent Miasta Bytomia Pan Piotr Koj, jednocześnie deklarując dalszy udział Gminy Bytom w konsekwentnej pracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Uzgodniono, że z początkiem kwietnia br. ulice Bytomia będzie patrolowało więcej policjantów, dzięki dodatkowym środkom finansowym przeznaczonym na ten cel przez Gminę. Dzisiaj też inspektor Jacek Kołodyński pożegnał się ze współpracownikami. Po 31 latach służby przechodzi na emeryturę. W bytomskiej jednostce służył od 1999 r., a od 2001 był komendantem miejskim.

Powrót na górę strony