Wiadomości

Współpraca Międzynarodowa Policji

Data publikacji 31.10.2007

Wczoraj w Preszowie na Słowacji podpisano porozumienie w sprawie współpracy w zwalczaniu przestępczości oraz współdziałaniu na terenach przygranicznych. Protokół podpisali Komendanci Wojewódzcy Policji z Katowic – mł. insp. Zbigniew STAWARZ...

Wczoraj w Preszowie na Słowacji podpisano porozumienie w sprawie współpracy w zwalczaniu przestępczości oraz współdziałaniu na terenach przygranicznych. Protokół podpisali Komendanci Wojewódzcy Policji z Katowic – mł. insp. Zbigniew STAWARZ, Krakowa – mł. insp. Andrzej ROKITA i Rzeszowa - podinsp. Jarosław SZYMCZYK oraz Dyrektorzy Okręgowi Korpusu Policji z Preszowa – ppłk. PhDr. František LEŠKO i Żyliny – płk Ing. František POSLUCH. Porozumienie ma za zadanie zacieśnienie współpracy na terenach przygranicznych w celu zapobiegania, wykrywania i zwalczania przestępczości, przeciwdziałania zagrożeniom oraz wymianie informacji. Podjęta współpraca pozwoli także na stworzenie wspólnych projektów z wykorzystaniem funduszy unijnych oraz naukę języków sąsiednich krajów. Na podstawie porozumienia będzie możliwe stworzenie wspólnej służby patrolowej oraz realizacja ćwiczeń i szkoleń.
 

Powrót na górę strony