Wiadomości

Policja- OHP

Data publikacji 14.05.2007

Dzisiaj w Ośrodku OHP w miejscowości Łosień (powiat Dąbrowa Górnicza) zostało podpisane porozumienie pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Ochotniczych Hufców Pracy w Katowicach a Komendantem Wojewódzkim Policji w Katowicach.

Dzisiaj w Ośrodku OHP w miejscowości Łosień (powiat Dąbrowa Górnicza) zostało podpisane porozumienie pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Ochotniczych Hufców Pracy w Katowicach a Komendantem Wojewódzkim Policji w Katowicach. Porozumienie określa zasady wzajemnej współpracy w działaniach profilaktycznych, wychowawczych i resocjalizacyjnych wśród młodzieży zagrożonej i niedostosowanej społecznie. Celem współdziałania jest zapobieganie zjawiskom kryminogennym wśród młodzieży poprzez oddziaływanie wychowawcze i profilaktyczno-resocjalizacyjne oraz kształtowanie u młodych ludzi świadomości prawnej i bezpiecznych postaw. Porozumienie kładzie nacisk na wymianę informacji, wsparcie udzielane przez policjantów kadrze OHP w działaniach profilaktycznych oraz szkolenie osób pracujących z młodzieżą w zakresie profilaktyki i resocjalizacji. ( na zdjęciach: komendanci po podpisaniu porozumienia oraz policjanci z grupy szybkiego reagowania w czasie pokazu swoich umiejętności).

Powrót na górę strony