Wiadomości

Razem bezpieczniej

Data publikacji 08.05.2007

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom naszego województwa to jedno z podstawowych zadań władzy publicznej i co oczywiste – instytucji i służb ustawowo za nie odpowiedzialnych.

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom naszego województwa to jedno z podstawowych zadań władzy publicznej i co oczywiste – instytucji i służb ustawowo za nie odpowiedzialnych.
Doceniając rolę i znaczenie wspólnego, skoordynowanego reagowania i odpowiadania na potrzeby mieszkańców w tym zakresie, które często są wyrażane bardzo zdecydowanie i dobitnie, pod auspicjami Wojewody Śląskiego, Prezydenta Miasta Katowice i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach odbyła się dzisiaj Konferencja „RAZEM BEZPIECZNIEJ W REGIONIE”. Celem debaty było wypracowanie skutecznych metod zapewnienia bezpieczeństwa w miastach na prawach powiatu województwa śląskiego.
W konferencji wzięli udział – oprócz przedstawicieli instytucji-organizatorów – również prezydenci innych miast na prawach powiatu województwa śląskiego, przedstawiciele duchowieństwa, środowiska uniwersyteckiego, mediów regionalnych oraz komendanci miejscy Policji. Określono zasadnicze obszary działania: bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania (w tym przemoc w rodzinie), bezpieczeństwo w szkole, w środkach komunikacji publicznej, w ruchu drogowym, w działalności gospodarczej oraz ochrona dziedzictwa narodowego. W czasie konferencji wskazano też priorytety działania w województwie śląskim:

Tworzenie i wdrażanie lokalnych projektów poprawy bezpieczeństwa.
Kreowanie przez samorządy inicjatyw z zakresu bezpieczeństwa oraz zwiększanie ich roli w reagowaniu na sytuacje patologiczne.
Zmiana mentalności społecznej w reagowaniu na przypadki negatywnych zachowań.
Minimalizacja aspołecznych zachowań ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.
Zwiększenie instytucjonalnego zaangażowania w problemy wpływające na poprawę bezpieczeństwa w województwie.

Powrót na górę strony