Wiadomości

Współpraca podstawą sukcesu…

Data publikacji 06.07.2024

Wojewódzki koordynator do spraw osób zaginionych z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przeprowadził szkolenie dla żołnierzy. Policjant na zaproszenie 13 Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej przeszkolił mundurowych w zakresie działania dwóch aplikacji przydatnych w poszukiwaniach - systemu TAK i aplikacji ATAK. Przekazał także niezbędną wiedzę w zakresie współpracy służb w działaniach poszukiwawczych.

Szkolenie składało się z dwóch bloków - teoretycznego oraz praktycznego.
Podczas przeprowadzonych zajęć, uczestnicy zdobyli wiedzę z zakresu wykorzystywania systemu TAK i aplikacji ATAK (Team Awareness Kit).

Systemy te dają zdolność do zbierania informacji od wszystkich uczestników (różnych służb) w jednym miejscu i umożliwiają precyzyjny wywiad dotyczący uformowania terenu, nawigację oraz udostępnianie danych.
Za ich pomocą tworzone są realne sytuacje, dzięki którym podejmowane działania poszukiwawcze są skuteczniejsze. W praktyce wygląda to tak, że dzięki aplikacji, służby podczas poszukiwań wymieniają się informacjami, m.in. jaki teren został już dokładnie sprawdzony, dzięki czemu działania są precyzyjne i dobrze skoordynowane.

Kolejnym tematem zajęć było tworzenie struktury sztabu do podejmowania działań z wykorzystaniem sił własnych oraz różnych służb uczestniczących w prowadzonych działaniach poszukiwawczych.

W części praktycznej uczestnicy wykorzystali zdobytą wiedzę teoretyczną poprzez samodzielną organizację oraz odtworzenie realnej sytuacji.Według algorytmów zdobytych podczas szkolenia, uczestnicy musieli wcielić się w role różnych służb, a także zapewnić świadomość sytuacyjną podejmowanych działań za pomocą wykorzystania aplikacji.

W zajęciach uczestniczyli Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej z 13 Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej, 11 Małopolskiej Brygady obrony Terytorialnej oraz 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
Przeprowadzone szkolenie jest przykładem bardzo dobrej współpracy pomiędzy 13 ŚBOT, śląskich poszukiwaczy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, w kierunku wymiany wiedzy i doświadczenia w podejmowaniu wspólnych działań.

Powrót na górę strony