Wiadomości

ZNAMY ZWYCIĘZCÓW VII ZAWODÓW SPRAWNOŚCIOWYCH W KATOWICKIM ODDZIALE PREWENCJI

Zakończyły się właśnie 7. zawody sprawnościowe Oddziału Prewencji Policji w Katowicach. Do rywalizacji stanęło 49 policjantów, podzielonych na siedem drużyn reprezentujących kompanie jednostki oraz samodzielny pododdział prewencji z Częstochowy. Zmagania miały na celu podniesienie sprawności fizycznej mundurowych oraz kształtowanie współpracy zespołowej w duchu sportowej rywalizacji.

W miniony piątek zakończyła się rywalizacja sportowa w "VII Zawodach Sprawnościowych o Puchar Dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Katowicach i Przewodniczącego ZT NSZZ Policjantów OPP w Katowicach". W tym roku formuła obejmowała drużyny z katowickiego oddziału prewencji i samodzielnego pododdziału prewencji z Częstochowy. W szranki stanęło siedem 7-osobowych drużyn (6 +1 – skład podstawowy i rezerwa), reprezentujących kompanie Oddziału oraz zaproszony pododdział. Była to już siódma edycja tego typu zmagań.

Pierwszego dnia rywalizacja odbywała się na hali sportowej oraz na terenie Oddziału Prewencji Policji w Katowicach. Policjanci rywalizowali między sobą w 3 konkurencjach:

 • prowadzenie pojazdu służbowego,
 • ewakuacja poszkodowanego z budynku,
 • sprawnościowy tor przeszkód.

Dyscypliny te były bardzo trudne i wyczerpujące. Pierwsza polegała na dobiegnięciu do radiowozu całością drużyny i wejściu do środka, przy czym jeden policjant zostawał na zewnątrz i nawigował kierowcę, który z zasłoniętymi oczami operował pojazdem po torze wyznaczonym tyczkami. W drugiej dyscyplinie, policjanci ubrani w kompletny sprzęt PZ mieli za zadanie przetransportowanie 35-kilogramowego manekina na najwyższe piętro koszarowca, następnie musieli udzielić pomocy znajdującemu sie tam poszkodowanemu i ponownie znieść manekin do miejsca startu. Ostatnią i najbardziej wymagającą konkurencją rozgrywaną na hali sportowej był sprawnościowy tor przeszkód, który zawodnicy musieli pokonać jak najszybciej, a za niewykonanie danego elementu lub błędy podczas jego realizacji groziły dotkliwe kary czasowe. Ostatnia część toru przeszkód polegała na przebyciu określonego dystansu skokami obunóż z wykonaniem padnij-powstań po każdym z nich. 

Po pierwszym dniu zawodów prowadzenie w rywalizacji objęła drużyna reprezentująca I Kompanię Prewencji, wyprzedzając o 5 punktów V Kompanię Prewencji.

Jeszcze ciekawiej przedstawiał się drugi dzień rywalizacji. Odbywał się on na obiektach Biwaku Doły w Niegowonicach oraz przyległym do niego terenie, gdzie został rozegrany bieg z przeszkodami po wyznaczonej trasie.

Drużyna rozpoczynała od rzutu 3-kilogramową piłką lekarską na określonym dystansie. Następnie policjanci biegiem udawali się pod pobliskie wzniesienie, gdzie musieli przetransportować oponę z ciągnika rolniczego pod strome 40-metrowe wzniesienie i z powrotem. Po zaliczeniu tej części biegli do drugiej stacji, gdzie czekał na nich 32-znakowy ciąg przypadkowych liter i cyfr do zapamiętania. Kolejnym etapem było poszukiwanie 6 sztuk atrapy broni palnej na ogrodzonym obszarze w pozycji leżącej, przemieszczając się czołganiem. Po odnalezieniu wszystkich, policjanci musieli przebiec około 500-metrowy dystans, na końcu którego czekało ich podejście pod strome wzniesienie. Tam, w stanie skrajnego zmęczenia, policjanci mieli za zadanie podanie z pamięci zapamiętanego wcześniej kodu. W przypadku jakiejkolwiek, nawet najmniejszej pomyłki czekały ich karne rundy w dół i z powrotem, aż do podania poprawnego ciągu znaków. Była to ostatnia przeszkoda i po jej zakończeniu mieli za zadanie wrócić na linię startu. 

Drugi dzień zmagań również zakończył się wygraną policjantów z Kompanii Prewencji I, którzy nie dali szans swoim kolegom z pozostałych pododdziałów i z przewagą 8 punktów pewnie sięgnęli po zwycięstwo w całych zawodach. Podium uzupełnili policjanci V Kompanii Prewencjii II Kompanii Prewencji.

Na zakończenie zawodów Zastępca Dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Katowicach mł. insp. Artur Maliszewski wraz z głównym sędzią zawodów pomocnikiem dowódcy oddziału zespołu szkolenia podinsp. Mirosławem Szalkowskim i Przewodniczącym ZT NSZZ Policjantów OPP w Katowicach asp.szt. Dariuszem Tabasem wyrazili uznanie i pochwalili wszystkich uczestników za sportową postawę i rywalizację w duchu fair-play. Pierwsze 3 drużyny otrzymały pamiątkowe puchary i nagrody rzeczowe, a wszyscy zawodnicy - karnety na basen w Łazach i okolicznościowe dyplomy. Podkreślono, że bez względu na zajęte miejsca, każdy z osobna zasługuje na wyróżnienie.

Ogromne podziękowania wraz z pamiątkowymi dyplomami za pomoc w organizacji zawodów oraz udostępnienie obiektów i terenu do ich rozegrania przekazano obecnemu na miejscu Dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łazach Adrianowi Kale, Sołtysowi Sołectwa Niegowonice Wiesławowi Ludwikowskiemu oraz Prezes Stowarzyszenia Wsi Niegowonice i Niegowoniczki Justynie Cyran. Kierownictwo jednostki składa wyrazy wdzięczności wszystkim podmiotom, które wsparły tą sportową inicjatywę.

 • Oficjalne rozpoczęcie zawodów na terenie Oddziału Prewencji Policji w Katowicach.
 • Sędzia zawodów omawia konkurencje.
 • Kierujący z założonym czarnym workiem na głowie podczas konkurencji kierowania pojazdem służbowym.
 • Radiowóz na torze między słupkami.
 • Policjanci w sprzęcie PZ przed druga konkurencją w 1 dniu zawodów. Obok leżą deska i manekin.
 • Policjanci w sprzęcie PZ biegną z manekinem na desce. Widok z góry.
 • Policjanci w sprzęcie PZ udzielają pomocy rannemu w pomieszczeniach kompanii.
 • Policjanci w sprzęcie PZ znoszą manekina na desce po schodach koszarowca.
 • Sędziowie omawiają konkurencję na hali sportowej.
 • Zawodnicy skaczą przez skrzynię podczas biegu wahadłowego.
 • Zawodnicy w trakcie konkurencji przechodzenia na materacach jako pomostach.
 • Zawodnicy przenoszą manekina na desce pod płotkiem.
 • Zawodnik wspina się po linie.
 • Przenoszenie zawodników na sztandze w konkurencji "kurczak".
 • Zawodnicy podczas ostatniej części toru przeszkód na hali sportowej.
 • Sędzia główny rozpoczyna drugi dzień zawodów.
 • Sędzia omawia pierwszą konkurencję drugiego dnia zawodów.
 • Zawodnicy podczas konkurencji rzutu piłką lekarską.
 • Zawodnicy biegną na trasie.
 • Zawodnicy wnoszą oponę z ciągnika rolniczego na wzniesienie.
 • Zawodnicy sprowadzają oponę z ciągnika rolniczego w dół wzniesienia.
 • Zawodnicy przemieszczają się po trasie.
 • Zawodnicy biegną po trasie.
 • Zawodnik wspiera kolegę z drużyny podczas podchodzenia pod górę.
 • Zawodnicy na stanowisku polegającym na zapamiętaniu ciągu znaków.
 • Kartka z ciągiem znaków do zapamiętania.
 • Zawodnicy czołgając się szukają broni na ogrodzonym obszarze.
 • Zawodnik z uniesioną w górę atrapą broni palnej.
 • Zawodnicy podchodzą pod strome wzniesienie. Na szczycie czeka na nich ostatnia stacja toru przeszkód.
 • Zmęczeni zawodnicy podchodzą pod strome wzniesienie.
 • Zawodnicy podają sędziemu zapamiętany wcześniej ciąg znaków.
 • Puchary i torebki z nagrodami rzeczowymi.
 • Zastępca Dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Katowicach przemawia podczas oficjalnego zakończenia zawodów. Obok sędziowie oraz przedstawiciele organów gminy, na terenie której rozegrana została konkurencja w drugim dniu.
 • Zawodnicy z 3 miejsca otrzymują nagrody rzeczowe.
 • Przedstawiciel związków zawodowych gratuluje zajęcia drugiego miejsca kompanii prewencji piątej.
 • Zwycięska drużyna odbiera puchar i nagrody za zwycięstwo w zawodach.
 • Zawodnicy z 3 miejsca i ich przełożony pozują z pucharem.
 • Zawodnicy z 2 miejsca pozują ze swoim przełożonym.
 • Zawodnicy zwycięskiej drużyny z pucharem cieszą się swoim sukcesem.
Powrót na górę strony