Wiadomości

Insp. Rafał Głuch nowym szefem myszkowskich policjantów

Data publikacji 05.06.2024

Wczoraj w myszkowskiej komendzie odbyła się uroczystość wprowadzenia nowego Komendanta Powiatowego Policji w Myszkowie. Funkcję szefa myszkowskich policjantów objął inspektor Rafał Głuch. Uroczystego wprowadzenia dokonał Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach inspektor doktor Tomasz Michułka.

Wczoraj kadra kierownicza myszkowskiej komendy uczestniczyła w uroczystości związanej z objęciem stanowiska Komendanta Powiatowego Policji w Myszkowie. Kierowanie myszkowskim garnizonem Policji powierzono inspektorowi Rafałowi Głuchowi, dotychczasowemu Komendantowi Miejskiemu Policji w Rybniku. Uroczystego wprowadzenia nowego szefa myszkowskich policjantów dokonał Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach inspektor dr Tomasz Michułka. W uroczystości uczestniczyła kadra kierownicza myszkowskiej komendy oraz przedstawiciele władz samocrządowych. 

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach inspektor dr Tomasz Michułka, gratulując objęcia stanowiska inspektorowi Rafałowi Głuchowi podkreślił, że spoczywa na nim wielka odpowiedzialność. Następnie głos zabrał inspektor Rafał Głuch, który podziękował za pokładane w nim zaufanie.

Inspektor Rafał Głuch służbę w Policji rozpoczął 1 listopada 1990 roku jako absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Po blisko czterech latach studiów, zdobywał swoje doświadczenie oraz rozwijał umiejętności policyjnego rzemiosła jako starszy asystent w Wydziale do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Dwa lata później został młodszym specjalistą, a po kolejnych dwóch latach specjalistą do spraw operacyjno - rozpoznawczych. W 2007 roku został ekspertem, co w niedługim czasie skutkowało awansem. 
Rok 2010 roku był czasem ważnych zmian w karierze insp. Rafała Głucha, bo po raz pierwszy objął on stanowisko kierownicze - Zastępcy Naczelnika w Wydziale do Walki z Przestępczością Gospodarczą w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Zaangażowanie, poświęcenie i wysoki standard podejmowanych działań sprawiły, że w kwietniu w 2016 roku zostały mu powierzone obowiązki na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Mikołowie, a pięć miesięcy później stanął na czele tej jednostki.  Po kolejnych dwóch latach, we wrześniu 2018 roku, został powołany na stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Rybniku.  

Z dniem 1 czerwca 2024 roku inspektor Rafał Głuch swoją służbę kontynuuje na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Myszkowie. 

Nowemu Komendantowi życzymy samych sukcesów oraz pomyślności w kierowaniu myszkowską jednostką.

  • Na zdjęciu inp. Rafał Głuch
  • Na zdjęciu inspektor Rafał Głuch
  • Na zdjęciu kom. Sławomir Maciąg składający meldunek insp. dr Tomaszowi Michułce
  • Na zdjęciu podinspektor Michał Chola, insp. dr Tomasz Michułka oraz insp. Rafał Głuch oraz prowadzący uroczystość
  • Na zdjęciu władze samorządowe
  • Na zdjęciu insp. dr Tomasz Michułka wręczający akt przekazania insp. Rafałowi Głuchowi
  • Na zdjęciu kadra kierownicza
Powrót na górę strony