Wiadomości

Konferencja „Moje Bezpieczne(?)Dziecko – kiedy challenge przekracza granice prawa

Data publikacji 27.05.2024

W 24 maja odbyła się Konferencja on-line dla pedagogów, psychologów, wychowawców i nauczycieli pod hasłem „Moje Bezpieczne(?)Dziecko – kiedy challenge przekracza granice”. Konferencja została zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach. Prelegentami konferencji byli przedstawiciele Metis-u i policjantka z Wydziału Prewencji KWP w Katowicach.

Podczas spotkania poruszona została tematyka przemocy rówieśniczej i zagadnienia silnego wpływu grupy rówieśniczej na zachowania jednostki, a także indywidualne, rodzinne i środowiskowe czynniki zachowań agresywnych i przemocy. Głównym celem konferencji było przedstawienie psychicznych uwarunkowań funkcjonowania w grupie społecznej i rówieśniczej, umiejętności radzenia sobie ze stanami napięcia emocjonalnego w zachowaniach społecznie akceptowanych, aspekty psychologii tłumu 
i wewnętrznych potrzeb odreagowania napięć.
Asp. Iwona Dubaj z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach omówiła aspekty prawne, obrazujące problematykę przemocy rówieśniczej, karalności oraz podejmowania działań, wpływających na poprawę relacji. Poruszyła także temat zajęć i warsztatów profilaktycznych, prowadzonych przez policyjnych dydaktyków, które mają istotny wpływ na poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. 
Panie psycholog przedstawiły źródła zachowań agresywnych u dzieci i nastolatków oraz ich związek ze stanami emocjonalnymi.
Pamiętajmy, że do grupy szczególnego ryzyka, w związku z doświadczaniem przemocy rówieśniczej, należą dzieci emocjonalnie zaniedbane, które często nie posiadają poczucia bezpieczeństwa, które pozostawiono same sobie i które są spragnione kontaktów międzyludzkich. 
Wspólnie dbajmy o to, by dzieci oraz młodzież w naszym otoczeniu otwarcie mówiły o przykrych doświadczeniach tak, by można było im pomóc i odpowiednio wcześnie zareagować.

  • Umundurowana policjantka na tle ścianki reklamowej siedząca za stołem
  • Kobieta na tle ścianki reklamowej, siedząca za stołem przed laptopem
  • Kobieta na tle ścianki reklamowej, siedząca za stołem przed laptopem
Powrót na górę strony