Wiadomości

Ruszyły wspólne patrole polskich i słowackich policjantów

Data publikacji 24.05.2024

Dzisiaj, po niemal czteroletniej przerwie, ponownie ruszyły wspólne patrole polskich i słowackich policjantów. Współpraca w rejonie przygranicznym powiatu żywieckiego oraz czadeckiego trwa już od kilkunastu lat. Efektem jest wymiana doświadczeń i wiedzy, a także poprawa bezpieczeństwa po obu stronach granicy.

Pierwszy wspólny partol ruszył w sierpniu 2010 roku. Od tego czasu przez ponad dziesięć lat systematycznie polscy i słowaccy policjanci dbali o bezpieczeństwo mieszkańców rejonów przygranicznych.
Po czteroletniej przerwie patrole zostały reaktywowane i dzisiaj do wspólnej służby ruszyli polscy i słowaccy policjanci. Główną przyczyną wspólnych służb jest wzmożony ruch transgraniczny, ale duże znaczenie ma także wymiana doświadczeń w wykrywaniu i zwalczaniu przestępczości.
Policjanci udzielają sobie wzajemnej pomocy i wsparcia w zakresie kontaktów z obywatelami sąsiedniego państwa, podejmują także działania o charakterze prewencyjnym. Dzięki tej współpracy bezpieczniej czują się obywatele obu państw, szczególnie w rejonach przygranicznych.

Współpraca polskiej i słowackiej Policji jest efektem zawartego 31 lipca 2009 roku porozumienia wykonawczego  o wspólnych patrolach między Komendantem Głównym Policji, Komendantem Głównym Straży Granicznej, a Ministrem Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej. 

  • zdjęcie kolorowe zrobione na dworze w rejonie przygranicznym policjanci polscy i słowaccy stoją koło siebie
  • zdjęcie kolorowe na pierwszym planie radiowóz polskiej i słowackiej policji w tle policjanci
  • zdjęcie kolorowe fragment słowackiego radiowozu
  • zdjęcie kolorowe obok siebie stoją polscy i słowaccy policjanci
  • zdjęcie kolorowe radiowóz policji słowackiej
  • zdjęcie kolorowe policjanci polskiej i słowackiej policji stoją obok radiowozów
Powrót na górę strony