Wiadomości

Podsumowanie działań "Prędkość" w województwie śląskim

Data publikacji 20.05.2024

Policjanci w całym kraju prowadzili w piątek ogólnopolskie działania kontrolno-prewencyjne „Prędkość”. Ich celem było egzekwowanie od kierujących pojazdami przestrzegania ograniczeń prędkości. W działania były zaangażowane również policyjne zespoły „Speed”, których głównym zadaniem jest przeciwdziałanie szczególnie niebezpiecznym zachowaniom w ruchu drogowym.

Podczas działań wyznaczane były statyczne punkty kontroli prędkości oraz pomiary wykonywane z wykorzystaniem radiowozów wyposażonych w wideorejestratory, zwłaszcza w miejscach występowania zagrożeń bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym w szczególności w rejonach przejść dla pieszych.

W zaplanowane działania były zaangażowane między innymi policyjne zespoły „Speed”, których głównym zadaniem jest przeciwdziałanie szczególnie niebezpiecznym zachowaniom w ruchu drogowym, w tym kierowaniu pojazdem w obszarze zabudowanym z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h. W takim przypadku policjanci obligatoryjnie zatrzymują prawo jazdy kierującemu na 3 miesiące.

Podczas prowadzonych działań policjanci odnotowali ponad 2700 przypadków przekroczenia dozwolonej prędkości, w tym 5 o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym. Mundurowi wystawili 2300 mandatów, skierowali 17 wniosków do sądów oraz 390 kierujących pouczyli.

Pamiętajmy, że bezpieczeństwo w ruchu drogowym jest ściśle związane z przestrzeganiem przez kierujących obowiązujących przepisów, w tym obowiązujących limitów prędkości. Bezpieczna prędkość to taka, która jest dostosowana do natężenia ruchu, obowiązujących ograniczeń prędkości, warunków atmosferycznych, a także stanu nawierzchni i przede wszystkim własnych umiejętności.

Swoje działania podsumowali także policjanci w poszczególnych komendach naszego garnizonu:

Powrót na górę strony