Wiadomości

Przedstawiciele Unii Europejskiej wizytowali śląski garnizon Policji

Data publikacji 14.04.2024

Od poniedziałku 8 kwietnia w Polsce przebywają członkowie misji ewaluacyjnej Schengen w zakresie wielkoskalowych systemów informatycznych, wspierających stosowanie dorobku Schengen (SIS) i współpracy policyjnej. W skład misji wchodzą przedstawiciele państw członkowskich Unii Europejskiej, Europolu oraz Komisji Europejskiej. Podzieleni na kilka zespołów wizytowali liczne jednostki na terenie całego kraju, a w czwartek 11 kwietnia zespół skupiający się na współpracy policyjnej wizytował Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach.

Delegatów przyjął Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach mł. insp. Radosław Kacprzak wraz z Naczelnikiem Wydziału Wywiadu Kryminalnego mł. insp. Markiem Żyłą. W spotkaniu uczestniczyli również Oficerowie Kontaktowi ds. Międzynarodowej Wymiany Informacji Kryminalnych z Wydziału Wywiadu Kryminalnego KWP w Katowicach, policjanci pionu kryminalnego oraz przedstawiciele Straży Granicznej.  

W trakcie spotkania z ekspertami, przedstawiono podstawowe informacje o funkcjonowaniu Policji garnizonu śląskiego. Zagraniczni goście w szczególności zainteresowani byli zagadnieniami, związanymi ze współpracą międzynarodową i współpracą z innymi służbami.

Następnie członkowie misji ewaluacyjnej postanowili złożyć niezapowiedzianą wizytę w Komendzie Powiatowej Policji w Cieszynie, gdzie szczegółowo zapoznali się z funkcjonowaniem stanowiska kierowania, w tym wykorzystywaniem przez dyżurnych  systemów informatycznych z dostępem do SIS i bazy Interpolu. Delegaci poprosili również o możliwość rozmowy z pełniącymi aktualnie służbę mundurowymi z patrolu interwencyjnego, których pytali o wykorzystywanie terminali nasobnych i wspólne patrole z czeskimi policjantami.

Ewaluacji została poddana również Czesko-Polska Wspólna Placówka w Chotĕbuz (PCCC), gdzie o funkcjonowaniu punktu kontaktowego opowiadali przedstawiciele Policji, Straży Granicznej oraz Służby Celno-Skarbowej (KAS). Eksperci kontrolowali pracę na stanowiskach z dostępem do krajowych i międzynarodowych baz danych. Zadawali również liczne pytania, dotyczące funkcjonowania placówki i wykorzystywania przez poszczególne służby systemów informatycznych.

Po zakończeniu wizytacji na terenie garnizonu śląskiego, członkowie misji ewaluacyjnej pojechali do Warszawy, gdzie wraz z ekspertami odwiedzającymi inne regiony naszego kraju, opracują raport z przeprowadzonych wizyt kontrolnych.

 • Prezentacja multimedialna wyświetlana na ekranie
 • Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach wita się z przedstawicielami grupy wizytującej
 • Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach siedzący za stołem konferencyjnym
 • Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach wraz z naczelnikiem siedzący za stołem konferencyjnym
 • Jeden z przedstawicieli grupy wizytującej
 • Przedstawiciele grupy wizytującej podczas spotkania
 • Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach za stołem konferencyjnym z przedstawicielami grupy wizytującej
 • Przemówienie Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach
 • Przedstawiciele grupy wizytującej podczas spotkania
 • Przedstawiciele grupy wizytującej podczas spotkania
 • Przedstawiciele grupy wizytującej podczas spotkania
 • Przedstawiciele grupy wizytującej podczas spotkania
 • Zbliżenie na przedstawiciela grupy wizytującej podczas spotkania
 • Zbliżenie na przedstawiciela grupy wizytującej podczas spotkania
 • Zbliżenie na przedstawicieli grupy wizytującej podczas spotkania
Powrót na górę strony