Wiadomości

Obchody 84. rocznicy Zbrodni Katyńskiej

Data publikacji 05.04.2024

Wczoraj przed Grobem Policjanta Polskiego na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbyła się uroczysta odprawa wart. Wydarzenie odbyło się w 84. rocznicę zbrodni katyńskiej, aby upamiętnić jej ofiary oraz oddać im hołd. Uroczystość zorganizował Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach insp. dr Tomasz Michułka oraz Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r. z/s w Katowicach Grzegorz Grześkowiak. W wydarzeniu udział wzięła kadra polskiej i śląskiej Policji, przedstawiciele władz województwa oraz władz samorządowych oraz wielu innych zaproszonych gości.

Wydarzenie rozpoczęło się o 19.45 na terenie siedziby śląskiej Policji w Miejscu Pamięci Narodowej przy Grobie Policjanta Polskiego.
Tegoroczne wydarzenie odbyło się po raz pierwszy po zmroku i w zmienionej formie. Słuchacze katowickiej szkoły Policji oraz harcerze Chorągwi Śląskiej Związku Harcerstwa Polskiego rozświtlali pochodniami trasę przejścia uroczystej zmiany warty, a w doniosły nastrój uczestników wprowadzili muzycy z policyjnej orkiestry.

W obchodach uczestniczył Wojewoda Śląski Marek Wójcik, Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach wraz ze swoimi zastępcami  insp. Jackiem Stelmachem i mł. insp. Radosławem Kacprzakiem, Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Mariusz Krzystyniak, Dyrektor oddziału IPN w Katowicach dr Andrzej Sznajder, kierownictwo Policji garnizonu śląskiego i innych garnizonów, przedstawiciele służb mundurowych, związków zawodowych, instytucji i duchowieństwa, członkowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia "Rodzina Policyjna 1939 r.", przedstawiciele władz województwa oraz władz samorządowych i wielu innych zaproszonych gości.

Przed Grobem Policjanta Polskiego zapalony został „Znicz Pamięci” oraz odczytano manifest historyczny. Zebranych gości powitał Grzegorz Grześkowiak – Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” z/s w Katowicach. W trakcie uroczystości w intencji pomordowanych policjantów i ich rodzin modlił się policyjny kapelan. 

Po uroczystej odprawie wart przed Grobem Policjanta Polskiego z udziałem służb mundurowych województwa śląskiego oraz wystąpieniu szefa śląskich policjantów insp. dr. Tomasza Michułki, nastąpiło wręczenie medali i odznaczeń.

Prezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” z/s w Katowicach Grzegorz Grześkowiak wręczył „Odznaczenia 100-lecia Policji Województwa Śląskiego”, które otrzymali:

 • insp. dr Tomasz Michułka - Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Katowicach
 • insp. Rafał Stanisławski - Komendant Szkoły Policji w Katowicach
 • insp. Krzysztof Buchała - I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu
 • mł. insp. Jarosław Bąk - Komendant Miejski Policji w Mysłowicach

Legitymacje członkowskie stowarzyszenia otrzymali także: insp. Jacek Stelmach oraz mł. insp. Radosław Kacprzak - Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach.

Następnie Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach wręczył „Odznakę Honorową za Zasługi dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach” dla Ogólnopolskiego Stowarzyszenia "Rodzina Policyjna 1939 r.", którą odebrał jej Prezes Grzegorz Grześkowiak. 

Po złożeniu wieńców przed Grobem Policjanta Polskiego przez obecne na uroczystości delegacje, minutą ciszy uczczono pamięć ofiar zbrodni katyńskiej, a następnie pierwszy policjant śląskiego garnizonu odebrał meldunek o zakończeniu uroczystości. 

Uroczystą oprawę uroczystości zapewnili policjanci z Kompanii Honorowej z Oddziału Prewencji Policji w Katowicach, a oprawę muzyczną policjanci Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Katyń 1940

13 kwietnia 2023 roku przypada 80. rocznica ujawnienia przez Niemców informacji o znalezieniu w Katyniu koło Smoleńska masowych grobów oficerów Wojska Polskiego, więzionych po 17 września 1939 roku w ówczesnej Rosji. Zostali oni zamordowani przez funkcjonariuszy NKWD na mocy tajnej uchwały Biura Politycznego Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego z 5 marca 1940 roku. Egzekucje objęły wiosną 1940 roku co najmniej 22 tysiące obywateli polskich, między innymi żołnierzy i oficerów Wojska Polskiego, Korpusu Ochrony Pogranicza, Policji Państwowej, Policji Województwa Śląskiego i innych służb mundurowych i cywilnych.

Ujawnienie Zbrodni Katyńskiej

13 kwietnia 1943 roku berlińskie radio podało informację o odkryciu w katyńskim kompleksie leśnym masowych grobów polskich oficerów, zamordowanych przez funkcjonariuszy NKWD. 17 kwietnia 1943 roku Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie zwrócił się z prośbą do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża o zbadanie tej sprawy. Jednocześnie z taką samą prośbą do PCK zwrócili się Niemcy. Rząd polski od dłuższego czasu poszukiwał zaginionych w ZSRR jeńców polskich – w szczególności oficerów Wojska Polskiego, których planowano pozyskać do tworzącej się od sierpnia 1941 roku tzw. Armii Andersa. Domagał się wyjaśnień od Sowietów, gdzie przebywają i dlaczego nie są zwalniani. Odpowiedzi nie uzyskano. Reakcją ówczesnych władz sowieckich na ujawnienie zbrodni w Katyniu było zerwanie stosunków dyplomatycznych z Polską w nocy z 25 na 26 kwietnia 1943 roku. Sowieci oskarżali przy tym rząd polski o współpracę z III Rzeszą Niemiecką.

Alianci zachowali w sprawie katyńskiej milczenie, w imię dalszej wspólnej walki ze Związkiem Radzieckim przeciwko III Rzeszy Niemieckiej i jej sojusznikom. Prawda o zbrodni była bardzo długo ukrywana i publicznie zakłamywana. Dopiero w 1990 roku Prezydent ZSRR Michaił Gorbaczow przyznał, że mordu w Katyniu dokonali Rosjanie w 1940 roku i było to jedną ze zbrodni stalinizmu. Z kolei w 1992 roku Prezydent Rosji Borys Jelcyn zadecydował o udostępnieniu stronie polskiej dokumentów na temat Zbrodni Katyńskiej.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął 14 listopada 2007 roku poprzez aklamację uchwałę, która głosi: „W hołdzie Ofiarom Zbrodni Katyńskiej oraz dla uczczenia pamięci wszystkich wymordowanych przez NKWD na mocy decyzji naczelnych władz Związku Sowieckiego z 5 marca 1940 roku, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia dzień 13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.”

(źródło informacji historycznych: Oddział IPN w Katowicach)

 • Na zdjęciu policyjni wartownicy przy Grobie Policjanta Polskiego.
 • Na zdjęciu policjanci podczas uroczystości
 • Zdjęcie grupowe podczas obchodów 84. rocznicy Zbrodni Katyńskiej
 • Na zdjęciu znajdują się policjanci oraz inne zaproszone osoby podczas obchodów 84. rocznicy Zbrodni Katyńskiej
 • Zdjęcie przedstawiającego policjanta trzymającego pochodnię oraz innych uczestników uroczystości.
 • Na zdjęciu wieniec w biało-czerwonym kolorze.
 • Na zdjęciu policyjna warta służb przy Grobie Policjanta Polskiego.
 • Na zdjęciu policjant przy Grobie Policjanta Polskiego.
 • Na zdjęciu harcerze ze sztandarem.
 • Zdjęcie, na którym widzimy osoby tworzące sztandary mundurowe podczas uroczystości.
 • Na zdjęciu przedstawiciele służb i instytucji podczas uroczystości
 • Na zdjęciu przedstawiciele służb i instytucji podczas uroczystości
 • Na zdjęciu Grzegorz Grześkowiak
 • Na zdjęciu policjant z pochodnią w ręku.
 • na zdjęciu werbel policyjnej orkiestry
 • Na zdjęciu policjant z pochodnią Grobie Policjanta Polskiego.
 • Na zdjęciu fragment Grobu Policjanta Polskiego.
 • Na zdjęciu policjanci ze sztandarem
 • na zdjęciu policjant ze sztandarem
 • Na zdjęciu przedstawiciele służb podczas uroczystości
 • Na zdjęciu policjant i żołnierz podczas uroczystości
 • Na zdjęciu przedstawiciele służb podczas uroczystości
 • Na zdjęciu policjant przy grobie
 • Na zdjęciu policjantka podczas uroczystości
 • Na zdjęciu policjanci podczas uroczystości
 • Na zdjęciu policjant podczas uroczystości
 • Na zdjęciu drzewiec sztandaru
 • Na zdjęciu Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach przypina odznaczenie na szarfie sztandaru.
 • Na zdjęciu policyjni wartownicy przy Grobie Policjanta Polskiego.
 • Na zdjęciu Komendant udziela wywiadu
 • Na zdjęciu harcerz ze sztandarem
 • Na zdjęciu naczelnicy Wydziału Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach
 • Na zdjęciu grób policjanta polskiego
 • Na zdjęciu kapelani służb mundurowych
 • Na zdjęciu komendant oddaje honor.
 • Na zdjęciu odchodząca warta honorowa
 • Wieniec przy grobie policjanta polskiego.
 • warta honorowa pod grobem policjanta polskiego
 • Grzegorz Grześkowiak wręcza odznaczenie okolicznościowe policjantowi
Powrót na górę strony