Wiadomości

Policjanci na konferencji „Mam prawo! Sytuacja dzieci i młodzieży na tle regulacji prawnych”

Pod patronatem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. dr Tomasza Michułka odbyła się konferencja „Mam prawo! Sytuacja dzieci i młodzieży na tle regulacji prawnych”. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Fundację „Nie będziesz szła sama”. Podczas dwudniowego wydarzenia omówiono najważniejsze kwestie odnoszące się do bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

W trakcie dwudniowej konferencji odbyły się cztery bloki tematyczne dotyczące przemocy w rodzinie, narkotyków i prób samobójczych, wsparcia kryzysowego w szkole oraz konfliktów wewnątrzrodzinnych w świetle porwań rodzicielskich.  

W wydarzeniu udział wzięło 25 prelegentów, którzy uczestniczyli w 8 panelach dyskusyjnych. Wśród nich byli również policjanci Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach: młodszy inspektor Daniel Buzderewicz, nadkomisarz Piotr Zdybał oraz podkomisarz Ewelina Stępień-Hajda.

Odbiorcami ważnych treści byli dyrektorzy szkół, pedagodzy i psycholodzy szkolni, przedstawiciele pomocy społecznej oraz ośrodka interwencji kryzysowej. Podczas wystąpień analizie poddano bieżącą sytuację dzieci i młodzieży w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa. Omówiono również działalność poszczególnych organów, a także rozważono możliwość ewentualnych zmian i rozwiązań, które mogłyby wpłynąć na zwiększenie bezpieczeństwa. 

  • zdjęcie kolorowe obok siebie na fotelach siedzą prelegenci
  • zdjęcie kolorowe przy stolikach siedzi kilku prelegentów w tym policjantka
  • zdjęcie kolorowe widok całej sali uczestnicy siedzą tyłem przed nimi na podwyższeniu siedzą prelegenci wyświetlony jest slajd
  • zdjęcie kolorowe sali w której odbywa się konferencja odbiorcy siedzą tyłem
  • kolorowe zdjęcie sali w której odbywa się konferencja
  • zdjęcie kolorowe sali prelegenci siedzą obok siebie
Powrót na górę strony