Wiadomości

Śląscy policjanci dbali o bezpieczeństwo podczas protestu rolników w naszym województwie

Data publikacji 21.03.2024

Wczoraj na terenie naszego województwa kierowcy spotkali się z licznymi utrudnieniami w ruchu spowodowanymi odbywającymi się w naszym województwie protestami rolników. Nad bezpieczeństwem protestujących, uczestników ruchu drogowego, mieszkańców i osób przyjezdnych czuwali policjanci. Mundurowi kierowali także użytkowników dróg na alternatywne trasy przejazdu. Manifestacje przebiegły spokojnie.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje każdemu obywatelowi możliwość organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich, ale prawo do wyrażania swoich poglądów nie może naruszać porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Zabezpieczanie zgromadzeń publicznych jest jednym z ustawowych obowiązków nałożonych na Policję, której celem zawsze jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim obywatelom oraz ochrona ich praw i wolności. Rolą policjantów jest dbanie, by wszelkiego rodzaju zgromadzenia odbywały się z poszanowaniem obowiązującego prawa, a w przypadku jego naruszenia – podjęcie stosownych działań.

W naszym województwie manifrstacje odbywały się w kilku śląskich miastach. Protesty zabezpieczali mundurowi z:

- Cieszyna

- Częstochowy

- Katowic

- Kłobucka

- Lublińca

- Tarnowskich Gór

- Zawiercia 

Powrót na górę strony