Wiadomości

Narada kierownictwa wydziałów ruchu drogowego

Data publikacji 01.03.2024

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach  odbyła się narada służbowa kierownictwa wydziałów ruchu drogowego. Głównym celem spotkania było podsumowanie 2023 roku na śląskich drogach. W naradzie wziął udział Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Jacek Stelmach.

Naradzie, w której udział wziął Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Jacek Stelmach , przewodniczył podinsp. Krzysztof Stankiewicz – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Katowicach.

Tematem spotkania były zagadnienia związane ze stanem bezpieczeństwa w ruchu drogowym w województwie śląskim. Rok 2023 był najbezpieczniejszym rokiem od ostatnich dziewięciu lat.

W 2023 roku odnotowaliśmy 1878 wypadków, w których 127 osób zginęło, a 2185 zostało rannych. W porównaniu do tego samego okresu 2022 roku, to mniej o 110 wypadków, 28 osób zabitych i 79 rannych.

Najczęstszą przyczyną zdarzeń drogowych nadal było nieustąpienie pierwszeństwa, niezachowanie bezpiecznej odległości i nadmierna prędkość.

Ważnym aspektem narady stała się także wymiana doświadczeń i rozwiązań, przyjętych w poszczególnych jednostkach w zakresie nadzoru oraz zadań realizowanych przez komórki ruchu drogowego.

  • Naczelnik składa meldunek komendantowi
  • Uczestnicy narady na auli
  • Jeden ze slajdów prezentacji wyświetlany na ekranie
  • Komendant za stołem konferencyjnym
  • Zastępca naczelnika WRD na mównicy
  • Naczelnik WRD na mównicy
Powrót na górę strony