Wiadomości

Policję tworzą nie tylko policjanci...

Data publikacji 16.02.2024

Państwowa służba cywilna została ustanowiona 17 lutego 1922 roku. Nieprzypadkowo więc tego dnia obchodzimy Dzień Służby Cywilnej, której funkcjonowanie po raz pierwszy w niepodległej Polsce, określiła ustawa właśnie sprzed ponad 100 lat. Z tej okazji Międzynarodowe Centrum Kongresowe gościło dzisiaj pracowników Policji, którzy odebrali z rąk II Wicewojewody Śląskiego i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach medale, nagrody i listy gratulacyjne.

"Polska to jeden organizm, którego sercem jest prężnie działająca administracja rządowa”.

Obowiązywała ona aż do wybuchu wojny, a potem jeszcze przez 30 lat w powojennej Polsce. W 1974 roku została zniesiona przez znowelizowany Kodeks Pracy. Po 1989 roku powstawały różne koncepcje nowoczesnej służby cywilnej, wreszcie w lipcu 1996 roku przyjęto nową ustawę, która została zmieniona w marcu 2009 roku i obowiązuje do dzisiaj. W Policji święto służby cywilnej jest obchodzone od 2009 roku. 

W województwie śląskim policyjne szeregi zasila także 1230 członków korpusu służby cywilnej i 945 pracowników cywilnych.  Najwięcej z nich pracuje w Komendzie Wojewódzkiej Policji. Osoby te są zatrudnione na różnych stanowiskach pracy, w wielu dziedzinach. To właśnie pracownicy Policji, obok policjantek i policjantów, mają istotny wkład we właściwe funkcjonowanie tej formacji. Dzięki ich codziennej, solidnej i ciężkiej pracy, Policja jest postrzegana jako instytucja profesjonalna, nowoczesna i otwarta na potrzeby drugiego człowieka.

Dzisiaj w Mędzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, odbyła się uroczystość z okazji Dnia Służby Cywilnej. Wziął w niej udział Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach inspektor Tomasz Michułka wraz ze swoim Zastępcą inspektorem Arturem Bednarkiem oraz zaproszeni goście: II Wicewojewoda Śląski Michał Kopański, kierownictwo wydziałów Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach i innych jednostek Policji oraz przedstawiciele związków zawodowych.

Komendant Wojewódzki Policji serdecznie przywitał zebranych i skierował życzenia oraz podziękowania do wszystkich pracowników Policji za ich profesjonalizm w działaniu na rzecz bezpieczeństwa. Podkreślił również, że to oni, obok mundurowych, poprzez ciężką pracę poprawiają skuteczność działań naszej formacji, budując jej profesjonalizm. 

Święto, jak co roku, stało się okazją do wyróżnienia pracowników Policji, którzy wykonują wiele zadań niezbędnych dla jej prawidłowego funkcjonowania. Ich praca jest często niedostrzegana, jednak bez nich funkcjonowanie tak licznej formacji byłoby praktycznie niemożliwe.

II Wicewojewoda Śląski Michał Kopański, któremu towarzyszył wręczył 13 medali „Za Długoletnią Służbę" pracownikom korpusu służby cywilnej. Następnie Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach inspektor Tomasz Michułka wyróżnił dwóch pracowników cywilnych Odznakami Honorowymi „Za zasługi dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach". Po odczytaniu przez lektora podkomisarza Marka Jona treści listu Komendanta Wojewodzkiego Policji w Katowicach skierowanego do pracowników cwilnych, szef śląskiego garnizonu Policji inspektor Tomasz Michułka w towarzystwie swojego zastępcy inspektora Artura Bednarka wręczył 125 pracownikom listy gratulacyjne.

W swoim przemówieniu II Wicewojewoda Śląski złożył gratulacje pracownikom cywilnym i podziękował za ich ciężką pracę. Podkreślił, że bez nich trudno by było wykonywać jakikolwiek obowiązki. Praca ta wymaga poświęceń, nadgodzin, czasami kosztem rodziny dla dobra ojczyzny.

Uroczystość uświetnił poczet sztandarowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, a zakończyła ją część artystyczna, przygotowana przez muzyków z Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach wraz z solistami Karoliną Leszko i Marcinem Roszakiem. 

 

 

Tak wyglądały uroczystości w poszczególnych jednostkach naszego garnizonu:

 • na zdjęciu poczet sztandarowy śląskiej policji
 • na zdjęciu policjant orkiestry
 • na zdjęciu orkiestra policyjna
 • na zdjęciu Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach
 • na zdjęciu Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach
 • na zdjęciu siedzący mężczyzna z medalem w klapie marynarki
 • na zdjęciu dyrygent orkiestry
 • na zdjęciu Karolina Leszko podczas występu
 • na zdjęciu element instrumentu
 • na zdjęciu Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach składający gratulacje
 • na zdjęciu Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach składający gratulacje
 • na zdjęciu Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach składający gratulacje
 • na zdjęciu Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach składający gratulacje
 • na zdjęciu Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach składający gratulacje
 • na zdjęciu Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach składający gratulacje
 • na zdjęciu Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach składający gratulacje
 • na zdjęciu Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach
 • na zdjęciu Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach składający gratulacje
 • na zdjęciu Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach składający gratulacje
 • na zdjęciu Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach składający gratulacje
 • na zdjęciu Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach składający gratulacje
 • na zdjęciu pracownicy cywilni policji podczas gali
 • na zdjęciu pracownicy cywilni policji podczas gali
 • na zdjęciu Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji
 • na zdjęciu policjanci podczas gali
 • na zdjęciu Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach siedzący na widowni
 • na zdjęciu Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach z Wicewojewodą śląskim
 • na zdjęciu orkiestra policyjna
 • na zdjęciu pracownicy cywilni policji
 • na zdjęciu Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach podczas składania gratulacji
 • na zdjęciu pracownicy cywilni policji
 • na zdjęciu pracownicy cywilni policji
 • na zdjęciu dowódca uroczystości
 • na zdjęciu pracownicy cywilni policji
 • na zdjęciu policjanci
 • na zdjęciu uczestnicy gali
 • na zdjęciu Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach podczas składania gratulacji
 • na zdjęciu pracownicy cywilni policji
 • na zdjęciu Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach podczas składania gratulacji
 • na zdjęciu Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach podczas składania gratulacji
 • na zdjęciu pracownicy cywilni policji
 • na zdjęciu pracownicy cywilni policji
 • na zdjęciu pracownicy cywilni policji
 • na zdjęciu Zastępca Naczelnika Wydziału Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach
 • na zdjęciu uczestnicy gali
 • na zdjęciu uczestnicy gali
 • na zdjęciu Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach podczas składania gratulacji
 • na zdjęciu pracownicy cywilni policji
Powrót na górę strony