Wiadomości

Uroczyste pożegnanie Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach

Data publikacji 08.02.2024

Dzisiaj odbyło się uroczyste pożegnanie Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Mariusza Krzystyniaka, który od blisko 33 lat związany był zawodowo ze śląską Policją, a od 9 lat współkierował śląskim garnizonem. Teraz swym bogatym doświadczeniem będzie się dzielił z łódzkimi policjantami, obejmując funkcję szefa Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Uroczystości przewodził Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach insp. dr Tomasz Michułka, a w pożegnaniu brała udział kadra kierownicza śląskiego garnizonu oraz przedstawiciele służb i instytucji na co dzień współpracujących z Policją.

Dzisiaj w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach policjanci oraz przedstawiciele służb i instytucji na co dzień współpracujących z Policją uczestniczyli w uroczystości związanej z pożegnaniem Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Mariusza Krzystyniaka. Wiceszef śląskiej Polcji zasiadał w ścisłym kierownictwie śląskiego garnizonu od 2015 roku, nadzorując pracę pionu kryminalnego, a z samą katowicką komendą wojewódzką związany jest od blisko 22 lat. Teraz swym bogatym doświadczeniem będzie się dzielić z funkcjonariuszami województwa łódzkiego, stając na czele kierownictwa tamtejszej komendy wojewódzkiej. Za swoją oddaną służbę dla województa śląskiego insp. Mariusz Krzystyniak otrzymał jako trzeci w historii honorową odznakę "Za Zasługi dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach", która powstała w 2023 roku z inicjatywy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadinsp. Romana Rabsztyna. 

Na uroczystości wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli władz rządowych oraz samorządowych. Na sali obecny był Pierwszy Wicewojewoda Śląski Rafał Adamczyk, pełniący obowiązki Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Wojciech Kruczek, Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu gen. bryg. Adam Jopek, Naczelnik Zarządu w Katowicach Centralnego Biura Śledczego Policji insp.. Łukasz Fołta, mł. insp. Paweł Stróż Zastępca Naczelnika Zarządu w Katowicach Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości oraz kadra kierownicza śląskiego garnizonu, a także inni przedstawiciele służb i instytucji współpracujących z Policją.

Uroczystość rozpoczęła się od meldunku złożonego Komendantowi Wojewódzkiemu Policji i wprowadzenia sztandaru Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Następnie insp. Mariusz Krzystyniak pożegnał się ze sztandarem Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. 

Podczas okolicznościowych przemówień głos zabrał Piewszy Wicewojewoda Śląski Rafał Adamczyk, który życzył przyszłemu szefowi łodzkiego garnizonu samych sukcesów i podkreślił, że funkcję tę pełnić będzie osoba z dużym doświadczeniem i odpowiedzialna. 

Następnie Komendant Wojewódzki Policji insp. dr Tomasz Michułka, podziękował swojemu zastępcy za współpracę i oddanie w służbie dla województwa śląskiego, cytując Jane Austen "..słowa są niepotrzebne kiedy czyny świadczą same za siebie..". Na koniec życzył insp. Mariuszowi Krzystyniakowi powodzenia i dalszych sukcesów na nowym stanowisku.

Na pożegnanie insp. Mariusz Krzystyniak podziękował wszystkim policjantom i pracownikom Policji garnizonu śląskiego za współpracę i dbanie o bezpieczeństwo obywateli. Podkreślił, że współpracował ze wspaniałymi ludźmi, zaangażowanymi i oddanymi służbie, na którch zawsze mógł liczyć. Na koniec dokonał wpisu w księdze pamiątkowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Inspektor Mariusz Krzystyniak urodził się w 1971 r. Służbę w Policji pełni od 1991 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Ukończył równiez Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Humanitas z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz szkolenie w ramach programu Basic Investigation of Computer and Electronic Crimes Program (BICEP) prowadzone przez United States Secret Service U.S. Departament of Homeland Security.

Droga zawodowa Pana inspektora rozpoczęła się we wrześniu 1991 roku, kiedy to wstąpił w szeregi śląskiej Policji. Na początku służbę pełnił w Bytomiu w pionie prewencji, a następnie w pionie kryminalnym gdzie zbierał swoje doświadczenie, by w 2002 roku zasilić szeregi w Komendzie Wojewódzkiej w Katowicach, gdzie zajmował stanowiska specjalisty oraz ekperta. Zaangażowanie, umiejętności organizacyjne oraz skuteczność w zwalczaniu przestępczości kryminalnej zdobyły uznanie wśród kolegów oraz przełożonych czego skutkiem było objęcie stanowisk kierowniczych komendy wojewódzkiej. Od blisko 8 lat współkierował śląskim garnizonem, zajmując stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, następnie Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach. Od 13 stycznia do 2 lutego pełnił obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach
Pan inspektor Mariusz Krzystyniak był wielokrotnie odznaczany, otrzymał między innymi:
- Brązowa Odznaka „Zasłużony Policjant” - 2003 r.
- Brązowy Krzyż Zasługi - 2004 r.
- Srebrna Odznaka „Zasłużony Policjant” - 2012 r.
- Srebrny Medal za Długoletnią Służbę - 2016 r.
- Złota Odznaka „Zasłużony Policjant” - 2020 r.
- Srebrna Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Śląskiego - 2022 r.
- Krzyż XXX-lecia Ordynariatu Polowego - 2023 r.

Powrót na górę strony