Wiadomości

Uroczyste wprowadzenie nowego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach

Data publikacji 02.02.2024

Dzisiaj w katowickiej komendzie wojewódzkiej odbyła się uroczystość wprowadzenia nowego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach. Funkcję szefa śląskich policjantów objął inspektor dr Tomasz Michułka. Jego uroczystego wprowadzenia dokonał Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor dr Rafał Kochańczyk. 

Dzisiaj śląscy policjanci oraz przedstawiciele służb i instytucji na co dzień współpracujących z Policją uczestniczyli w uroczystości związanej z objęciem stanowiska Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach.
Kierowanie największym w Polsce garnizonem Policji powierzono inspektorowi dr. Tomaszowi Michułce. Dzisiaj, 2 lutego br. został on oficjalnie powołany na to stanowisko przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcina Kierwińskiego.
Uroczystego wprowadzenia nowego szefa śląskich policjantów dokonał Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor dr Rafał Kochańczyk.

Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli władz rządowych oraz samorządowych. Na sali obecny był Wojewoda Śląski Marek Wójcik, Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa, pełniąca obowiązki Komendanta Szkoły Policji w Katowicach inspektor dr Gabriela Socha, Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej starszy brygadier Mirosław Synowiec, Zastępca Komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu, pułkownik Adam Kurek, Zastępca Naczelnika Zarządu w Katowicach Centralnego Biura Śledczego Policji młodszy inspektor Sylwia Zawistowska-Pańczyk, Naczelnik Zarządu w Katowicach Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości nadkomisarz Arkadiusz Wydrych, Zastępca Naczelnika Wydziału w Katowicach Biura Spraw Wewnętrznych Policji podinspektor Rajmund Rydzyk oraz inni przedstawiciele służb i instytucji współpracujących z Policją, kadra kierownicza śląskiego garnizonu, przedstawiciele związków zawodowych oraz policyjni kapelani.

Ceremonia rozpoczęła się od meldunku złożonego Zastępcy Komendanta Głównego Policji i wprowadzenia sztandaru Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Po odczytaniu decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nastąpiło powitanie ze sztandarem przez nowego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach. Po chwili inspektor dr Tomasz Michułka złożył meldunek Zastępcy Komendanta Głównego Policji inspektorowi dr. Rafałowi Kochańczykowi o objęciu obowiązków na tym stanowisku. Komendant wręczył również oficerowi decyzję o zmianach kadrowych.
W kolejnej części uroczystości odbyły się okolicznościowe wystąpienia uczestników.
 
Najpierw głos zabrał Zastępca Komendanta Głównego Policji inspektor dr Rafał Kochańczyk, który stwierdził, że jest przekonany, że bezpieczeństwo na terenie województwa śląska było na wysokim poziomie.

Gratulując objęcia stanowiska inspektorowi Tomaszowi Michułce, Zastępca Komendanta Głównego Policji powiedział: "Panie Tomaszu, podejmuje Pan służbę w regionie, który nigdy nie zasypia. To Śląsk, to jest ponad 5 milionów ludzi (...) gdzie współpraca z podmiotami zewnętrznymi jest na bardzo wysokim poziomie". Podkreślił, że spoczywa nad nim wielka odpowiedzialność.
Obejmujący stanowisko Pierwszego Policjanta śląskiego garnizonu inspektor dr Tomasz Michułka podziękował za pokładane w nim zaufanie i powierzenie mu misji kierowania największym polskim garnizonem Policji. Nowy komendant podkreślił, że "Policja to społeczeństwo, a społeczeństwo to Policja" (Robert Peel), nawiązując w ten sposób do tego, że Policja może dobrze realizować swoje zadania tylko w ścisłym partnerstwie ze społeczeństwem, opartym na zaufaniu i wzajemnej życzliwości. 

Następnie swoje wystąpienia okolicznościowe wygłosił gość honorowy, Wojewoda Śląski Marek Wójcik.
Wojewoda Śląski życzył nowemu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Katowicach samych sukcesów i podkreślił, że funkcję tę pełnić będzie osoba doświadczona i odpowiedzialna, i zaznaczył, że liczy na owocną współpracę w przyszłości, a także na to, że wszystkie problemy, które się pojawią, będą na bieżąco sprawnie rozwiązywane.

Z dniem 2 lutego 2024 roku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oficjalnie powołał inspektora dr. Tomasza Michułkę na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach. 
Z tym samym dniem inspektor Mariusz Krzystyniak zakończył pełnienie powierzonych mu 13 stycznia br. obowiązków kierowania śląskim garnizonem Policji i powrócił do sprawowania swojej funkcji na stanowisku Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach.

Inspektor dr Tomasz Michułka urodził się w 1971 roku w Świebodzicach. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.
Posiada tytuł doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.

Droga zawodowa Pana inspektora rozpoczęła się w lutym 1995 roku, kiedy to wstąpił w szeregi łódzkiej Policji. Od samego początku służby związany był z pionem kryminalnym, gdzie zajmował stanowiska aplikanta, policjanta, młodszego asystenta oraz asystenta. Zaangażowanie, umiejętności organizacyjne oraz skuteczność w zwalczaniu przestępczości kryminalnej zdobyły uznanie wśród kolegów oraz przełożonych czego skutkiem było powierzenie panu inspektorowi szeregu stanowisk kierowniczych.

Od 2000 roku zajmował stanowiska funkcyjne – Kierownika Sekcji oraz Kierownika Referatu Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, a następnie Naczelnika Sekcji Kryminalnej IV Komisariatu Policji w Łodzi.
W 2005 roku mianowany został na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Polcji w Łodzi, a po trzech latach w 2008 roku stanął na jego czele jako Naczelnik Wydziału Kryminalnego. W lutym 2014 roku inspektor Tomasz Michułka został powołany na stanowisko I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi. Systematycznie rozwijane umiejętności, oraz wielowymiarowe kompetencje pozwoliły w 2016 roku na objęcie stanowiska Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu.

Pan Komendant był wielokrotnie odznaczany, otrzymał między innymi:

 • Brązowy Medal Za Długoletnią Służbę,
 • Złotą Odznakę Zasłużony Policjant,
 • Medal Pro Patria,
 • a także Odznakę Pamiątkową Akcji „Burza”.
 • Wejście pocztu sztandarowego.
 • na zdjęciu policjanci podczas wprowadzenia Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach
 • na zdjęciu policjanci podczas wprowadzenia Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach
 • na zdjęciu policjanci podczas wprowadzenia Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach
 • na zdjęciu policjanci podczas wprowadzenia Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach
 • Poczet sztandarowy opuszcza sztandar.
 • Zgromadzeni na uroczystości goście.
 • na zdjęciu policjanci podczas wprowadzenia Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach
 • Przedstawiciele kierownictwa śląskiej Policji.
 • na zdjęciu policjanci podczas wprowadzenia Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach
 • na zdjęciu policjanci podczas wprowadzenia Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach
 • Policyjny lektor czyta laudację.
 • na zdjęciu policjanci podczas wprowadzenia Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach
 • Poczet sztandarowy.
 • Kadra kierownicza śląskiego garnizonu Policji stoi w szeregu.
 • Nowy Komendant wojewódzki Policji w Katowicach wita się ze sztandarem poprzez ukłon w jego kierunku.
 • na zdjęciu policjanci podczas wprowadzenia Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach
 • na zdjęciu policjanci podczas wprowadzenia Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach
 • Zbliżenie na naszywkę munduru straży granicznej.
 • Policjantka w galowym mundurze.
 • na zdjęciu policjanci podczas wprowadzenia Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach
 • Przedstawiciele kierownictwa polskiej i śląskiej Policji.
 • Naczelnik kadr odczytuje rozkaz.
 • Policjant mówi do mikrofonu.
 • na zdjęciu policjanci podczas wprowadzenia Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach
 • na zdjęciu policjanci podczas wprowadzenia Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach
 • na zdjęciu policjanci podczas wprowadzenia Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach
 • na zdjęciu policjanci podczas wprowadzenia Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach
 • wojewoda przemawia, a tle stoją policjanci.
 • na zdjęciu policjanci podczas wprowadzenia Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach
 • na zdjęciu policjanci podczas wprowadzenia Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach
 • Nowy Komendant wojewódzki Policji w Katowicach przemawia do uczestników wydarzenia.
 • Nowy Komendant wojewódzki Policji w Katowicach przemawia do uczestników wydarzenia.
 • Nowy Komendant wojewódzki Policji w Katowicach przemawia do uczestników wydarzenia.
 • na zdjęciu policjanci podczas wprowadzenia Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach
 • Nowy Komendant wojewódzki Policji w Katowicach przemawia do uczestników wydarzenia.
 • na zdjęciu policjanci podczas wprowadzenia Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach
 • Komendant dokonuje wpisu w księdze pamiątkowej.
 • na zdjęciu policjanci podczas wprowadzenia Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach
 • na zdjęciu policjanci podczas wprowadzenia Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach
 • Komendant przyjmuje gratulacje od Prezydenta Miasta Katowice.
 • Strażak składa gratulacje nowemu komendantowi.
 • Komendant przyjmuje gratulacje od pełniącej obowiązki Komendanta Szkoły Policji w Katowicach.
 • Komendant przyjmuje gratulacje od przedstawiciela związków zawodowych.
 • Na zdjęciu Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach podczas udzielania wywiadu przedstawicielom mediów.
Powrót na górę strony