Wiadomości

Dzień Ubezpieczenia Samochodu

Data publikacji 01.02.2024

Dzisiaj obchodzimy Dzień Ubezpieczenia Samochodu. To doskonała okazja, aby przypomnieć sobie podstawowe informacje na temat Obowiązkowego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej (OC) posiadaczy pojazdów mechanicznych w Polsce. W naszym kraju ubezpieczenie to jest obowiązkowe. Od 2024 roku znacznie wzrosły także kary za jego brak.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC samochodu (Odpowiedzialności Cywilnej) w Polsce stanowi nieodłączny element bezpieczeństwa na drogach. Brak posiadania ważnej polisy OC niesie ze sobą poważne konsekwencje.
Po pierwsze, jeśli właściciel nie posiada ważnej polisy OC posiadaczy pojazdów i w przypadku policyjnej kontroli ta okoliczność wyjdzie na jaw, kierowca nie może poruszać się tym pojazdem, do czasu zawarcia ubezpieczenia. Jego samochód zostaje usunięty z drogi na koszt właściciela.
Po drugie warto podkreślić, że ubezpieczenie OC nie tylko jest obowiązkiem prawnym, ale także zabezpiecza kierowcę przed finansowymi skutkami w przypadku wypadku czy szkody spowodowanej jego winą. W przeciwnym wypadku to kierowca ponosi wszelkie koszty związane z powstałym wypadkiem czy kolizją, także wobec osób trzecich. Dlatego też dbanie o aktualność polisy OC to nie tylko obowiązek, ale także świadomy wybór bezpieczeństwa na drodze.
Kolejnym dotkliwym skutkiem jazdy bez OC jest oczywiście odpowiedzialność finansowa w wyniku wysokich kar, jakie może nałożyć na właściciela pojazdu Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

W Polsce Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny pełni istotną funkcję w zakresie ochrony interesów ubezpieczonych i poszkodowanych w sytuacjach szczególnych. Działania Funduszu Gwarancyjnego mają na celu zminimalizowanie skutków finansowych dla osób poszkodowanych w przypadku problemów związanych z ubezpieczeniami, chroniąc jednocześnie stabilność rynku ubezpieczeniowego.
Jego głównymi zadaniami są przede wszystkim:
- ochrona osób ubezpieczonych w przypadku upadłości zakładu ubezpieczeń
- wypłacenie odszkodowania w przypadku nieznalezienia sprawcy szkody
- wypłata odszkodowania w przypadku braku ubezpieczenia sprawcy

Kara za brak OC (2024) – najważniejsze informacje:

Kara za brak OC w 2024 roku jest uzależniona od przerwy w ubezpieczeniu oraz rodzaju pojazdu.
Od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku maksymalna stawka za nieubezpieczenie pojazdu mechanicznego wyniesie 12 730 złotych. Następnie od 1 lipca wzrośnie o 170 zł do poziomu 12 900 złotych.
Aktualnie obowiązkową polisą odpowiedzialności cywilnej muszą być objęte wszystkie zarejestrowane pojazdy osobowe w Polsce. Wyjątek stanowią samochody czasowo wycofane z ruchu. Nawet chwilowa przerwa w opłacaniu składki za OC podlega natomiast karze egzekwowanej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Wysokość opłaty jest podyktowana bieżącym wynagrodzeniem minimalnym.

Kary za brak OC od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku za samochód osobowy wynoszą: do 3 dni 1700 złotych, od 4 do 14 dni 4240 złotych, a powyżej 14 dni 8480 złotych.

W porównaniu do 2023 roku kary wzrosły średnio o 18% zatem kierowcy powinni się mieć na baczności i dopełnić wszelkich niezbędnych formalności związanych z zawarciem obowiązkowej polisy OC posiadaczy pojazdów.
 

Powrót na górę strony