Wiadomości

Zmiany na stanowisku szefa śląskiego garnizonu Policji

Data publikacji 12.01.2024

Dzisiaj w katowickiej komendzie wojewódzkiej odbyła się uroczystość związana ze zmianami w ścisłym kierownictwie śląskiego garnizonu. Stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach zdał nadinsp. Roman Rabsztyn, który po 34 latach służby odszedł na zasłużoną emeryturę. Jego Zastępca insp. Marek Nowakowski także pożegnał się z policyjnym mundurem. Kierowanie śląskim garnizonem Policji powierzono inspektorowi Mariuszowi Krzystyniakowi. W wydarzeniu uczestniczył Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster.

 

Śląscy policjanci oraz przedstawiciele służb i instytucji na co dzień współpracujących z Policją pożegnali odchodzącego na emeryturę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadinsp. Romana Rabsztyna.
Generał pożegnał się z policyjnym mundurem po 34 latach służby i 12 latach dowodzenia na najwyższych szczeblach kierowniczych. Policjantom dał się poznać, jako doskonały przełożony kompetentny fachowiec i pasjonat policyjnej służby. Podczas uroczystości, z mundurem pożegnał się także Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Marek Nowakowski. W Policji służył ponad 32 lata. Kierowanie śląskim garnizonem Policji powierzono insp. Mariuszowi Krzystyniakowi, który od 13 stycznia będzie pełnił obowiązki na tym stanowisku. Wcześniej pan inspektor zajmował stanowisko Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach. 
W uroczystej zbiórce wziął udział Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster.

Wydarzenie poprzedziło złożenie wiązanki kwiatów przed Tablicą Pamięci. Szef śląskiego garnizonu i jego zastępcy oddali cześć stróżom prawa, którzy stracili życie na służbie. To ostatnia okazja i symboliczna chwila, podczas której kierownictwo śląskiej Policji w obecnym składzie mogło wspólnie oddać hołd zmarłym kolegom. 

Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli władz rządowych oraz samorządowych. Na sali obecny był Wojewoda Śląski Marek Wójcik, Dyrektor Generalny Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Katarzyna Błaszczyk-Domańska, Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa, Prezydent Miasta Zabrze Małgorzata Mańka-Szulik, Prezydent Miasta Piekary Śląskie Sława Umińska-Kajdan, Zastępca Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości insp. Michał Pudło, Prokurator Regionalny w Katowicach Tomasz Pietreczek, Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Jacek Kleszczewski, Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu Adam Jopek, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach mł. insp. Mariusz Cupiał, pełniąca obowiązki Komendanta Szkoły Policji w Katowicach insp. dr Gabriela Socha oraz inni przedstawiciele służb i instytucji współpracujących z Policją, kadra kierownicza śląskiego garnizonu oraz przedstawiciele związków zawodowych.

Ceremonia rozpoczęła się od meldunku złożonego Zastępcy Komendanta Głównego Policji i wprowadzenia sztandaru KWP w Katowicach. Po odczytaniu decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nastąpiło pożegnanie ze sztandarem przez dotychczasowego szefa śląskiej jednostki. Nadinsp. Roman Rabsztyn złożył meldunek Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Romanowi Kusterowi o zdaniu obowiązków Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach. Następnie meldunek złożył jego Zastępca insp. Marek Nowakowski. Komendant wręczył również ustępującym oficerom decyzje o zmianach kadrowych.

Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster podziękował generałowi Rabsztynowi za rzetelną służbę, podkreślił jego ogromne doświadczenie, które dało podwaliny do tego, by z powodzeniem kierował największym garnizonem i podkreślił, że był dobrym przywódcą, ponieważ był, jest i będzie uczciwym człowiekiem, cytując za Władysławem Bartoszewskim słowa: "Warto być uczciwym, choć nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być nieuczciwym, ale nie warto" i podkreślił, że "generał Roman Rabsztyn absolutnie wpisuje się w te słowa". Zastępca Komendanta Głównego Policji zwracając się do insp. Marka Nowakowskiego podziękował za ponad 32-lata służby słowami: "wprawdzie nie ma osób niezastąpionych, ale za każdym odejściem tak zacnych osób zawsze pozostaje pewien niedosyt". Służbę komendantów podsumował: "Ci dwaj zacni oficerowie reprezentowali naprawdę bardzo wysoki poziom, więc ich następcy mają bardzo wysoko podniesioną poprzeczkę". Z kolei insp. Mariuszowi Krzystyniakowi pogratulował i życzył powodzenia w kierowaniu garnizonem na powierzonym stanowisku. 

Zdający obowiązki nadinsp. Roman Rabsztyn podziękował wszystkim zebranym za obecność w tym wyjątkowym dniu słowami: „To, że mogę dzisiaj odejść stąd z podniesioną głową, zawdzięczam Wam. Garnizon śląski skończył rok z rekordowymi sukcesami w wielu kategoriach i jest to przede wszystkim Wasza zasługa. Bez Was ta instytucja nie istnieje. Dziękuję za Waszą heroiczną pracę”. Podziękował współpracownikom, policjantom, pracownikom cywilnym, samorządowcom, związkom zawodowym, dziennikarzom, a szczególnie podziękował swojej małżonce za wsparcie, zrozumienie i oddanie. Na zakończenie dodał: "Jeśli ja zapomnę o Was, niechaj Bóg zapomni o mnie" (Adam Mickiewicz).

Insp. Marek Nowakowski podziękował generałowi za wsparcie, zaufanie, cenne uwagi i pomoc, dodając, że "odejście generała Rabsztyna to ogromna strata dla śląskiej Policji (..) i całej Polskiej Policji". Podziękował pracownikom cywilnym słowami "Jesteście podporą Policji" i zwrócił się do policjantów "Zawsze noście z dumą policyjny mundur, bo to honor i powód do chwały".

Następnie swoje wystąpienie wygłosił Wojewoda Śląski Pan Marek Wójcik, dziękując komendantom za długoletnią służbę. Nawiązał w nim również do powszechnej, bardzo dobrej opinii o odchodzących na emeryturę: "Chciałbym również, Panie Generale, Panie Inspektorze, prosić o to, żeby niezależnie od dalszych planów, bo wierzę, że takie będą, żebyście w dalszym ciągu służyli swoją radą i opinią". 

Z dniem 13 stycznia 2024 roku Pierwszy Policjant garnizonu śląskiego, przechodzi w stan spoczynku. Niech poniższa sentencja stanowi podsumowanie drogi zawodowej 
nadinsp. Romana Rabsztyna:

„Sukces to nie przypadek. To ciężka praca, wytrwałość, poświęcenie,
a przede wszystkim pasja i miłość do tego co robisz”.

Nadinspektor Roman Rabsztyn urodził się w 1968 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Uniwersytetu Śląskiego. Służbę w Policji rozpoczął 3 listopada 1989 roku jako policjant
Kompanii Pogotowia Policyjnego i Patrolowania Komendy Rejonowej Policji w Piekarach Śląskich. Po 5 latach służby został kierownikiem Referatu do spraw Przestępstw Gospodarczych  Komendy Rejonowej Policji w Piekarach Śląskich. Po upływie kolejnych 4 lat w 1999 roku zmienił obszar służby, zostając kierownikiem sekcji Ruchu Drogowego, co w niedługim czasie skutkowało awansem na stanowisko Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich. Rok 2007 to czas ważnych zmian w karierze nadinspektora Romana Rabsztyna. Po rocznym sprawowaniu funkcji Zastępcy Komendanta, został mianowany na stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Zabrzu. Zaangażowanie, poświęcenie i wysoki standard podejmowanych działań pozwoliły na objęcie w 2012 roku stanowiska Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach.
Trzy lata później w 2015 roku Pan Generał został powołany na stanowisko Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach. 16 (szesnasty) lutego 2021 roku był ważnym dniem dla całego środowiska policyjnego, bowiem Śląsk – największy garnizon w Polsce, zyskał nowego Szefa, Nowego Komendanta Wojewódzkiego Policji, którym po 31 (trzydziestu jeden) latach służby został ówczesny inspektor Roman Rabsztyn. Swoistym dopełnieniem kariery zawodowej było odebranie szabli generalskiej z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w lipcu 2021 roku podczas Centralnych Obchodów Święta Policji. Pan Generał uhonorowany został wieloma odznaczeniami:Za zasługi dla Państwa i jego obywateli Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył Pana Komendanta Srebrnym Krzyżem Zasługi. Generał otrzymał między innymi: Złoty Medal „Za Długoletnią Służbę”, Złotą Odznakę „Zasłużony Policjant”, Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości, Medal „Pro Patria”, Medal Pro Bono Poloniae oraz Złotą Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego". Kart historii, na których zapisze się Pan Komendant jest bardzo wiele. Na szczególne miejsce zasługuje fakt sprawowania funkcji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach w trudnym czasie pandemii COVID-19  oraz wojny w Ukrainie. Aktywność zawodowa Pana Generała skutkowała implementowaniem nowatorskich rozwiązań w innych garnizonach Policji, warto w tym miejscu wspomnieć chociażby o autorskich programach dotyczących usprawnienia Służby Dzielnicowych czy utworzeniu Centrum Profilaktyki Społecznej. Doświadczenie zawodowe zdobywane podczas największych ogólnopolskich i międzynarodowych wydarzeń takich jak Światowe Dni Młodzieży i wizyty Papieża Franciszka pozwoliły Panu Komendantowi na dowodzenie policyjnym zabezpieczeniem podczas szczytu klimatycznego COP 24 w Katowicach, które definiowane jest jako najbardziej skomplikowana operacja logistyczna w historii polskiej Policji.

Inspektor Marek Nowakowski urodził się w 1969 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Służbę w Policji rozpoczął 14 marca 1991 roku w Batalionach Oddziałów Prewencji KWP  w Katowicach. 
Do 2007 roku zdobywał doświadczenie i rozwijał umiejętności policyjnego rzemiosła od podstaw w Komendzie Miejskiej Policji w Gliwicach. Zajmował stanowiska: Policjanta Kompanii Pogotowia Policyjnego i Patrolowania, Asystenta, Detektywa i Specjalisty Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą. Następnie służbę pełnił jako Specjalista Referatu Operacyjno – Rozpoznawczego i specjalista Zespołu do Walki z Przestępczością Komputerową. Od 2006 roku służbę pełnił na stanowisku eksperta Zespołu Inspekcji. 2007 rok w karierze zawodowej insp. Marka Nowakowskiego był przełomowy, w maju został powołany został na stanowisko Zastępcy Komendanta, a we wrześniu na stanowisko I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Gliwicach. Zaangażowanie i wysoki standard podejmowanych działań spowodowały, że będącemu już ówcześnie w stopniu podinspektora Policji, po 23 latach służby, powierzono mu kierowanie jednostką Policji w Piekarach Śląskich. Od tej pory nieprzerwanie, wraz z podległą kadrą odpowiedzialny był w całości za bezpieczeństwo mieszkańców w obszarze działania Komendy Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich, a następnie na terenie podległym Komendzie Miejskiej Policji w Zabrzu. W 2018 roku powrócił do jednostki w której rozpoczął służbę – do Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach tym razem jako jej Komendant. W lutym 2023 roku mianowaniem na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach. Pan Komendant został odznaczony między innymi: Złotym Medalem za Długoletnią Służbę, Srebrną Odznaką Zasłużony Policjant, Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości, Brązowym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa, a także Złotą Odznaką Honorową za zasługi dla Województwa Śląskiego. Dziś, po 32 latach służby, Pan Komendant zdejmuje policyjny mundur na rzecz przyszłych aktywności i z pewnością kolejnych sukcesów. 

Z dniem 12 stycznia 2024 roku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji odwołał ze stanowiska Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadinsp. Romana Rabsztyna. Komendant Główny Policji powierzył inspektorowi Mariuszowi Krzystyniakowi z dniem 13 stycznia 2024 roku pełnienie obowiązków na tym stanowisku.
Insp. Mariusz Krzystyniak urodził w 1971r. Służbę w Policji pełni od 1991 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Ukończył również Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Humanitas z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz szkolenie w ramach programu Basic Investigation of Computer and Electronic Crimes Program (BICEP) prowadzone przez United States Secret Service U.S. Departament of Homeland Security. Służbę w formacji rozpoczął 16 września 1991r.  gdzie pełnił służbę w Komisariacie III Policji KRP Bytom zarówno w pionie prewencji jak i kryminalnym. Po 8 latach pracy objął funkcji specjalisty w Wydziale Kryminalnym. W roku 2002 awansował na stanowisko specjalisty Wydziału Kryminalnego ale już w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Przez 5 lat swojej kariery pełnił służbę także w Wydziale d/w z Przestępczością Przeciwko Mieniu na stanowiskach specjalisty, a później eksperta. W roku 2012 został powołany na stanowisko Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, a później Naczelnika kryminalnych. Przełomem okazał się rok 2016 kiedy został Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, a w roku 2021 już Pierwszym Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach. Pan Komendant w swojej dotychczasowej karierze otrzymał liczne odznaczenia: Brązową Odznakę „Zasłużony Policjant” - 2003 r., Brązowy Krzyż Zasługi - 2004 r., Srebrną Odznaka „Zasłużony Policjant” - 2012r., Srebrny Medal za Długoletnią Służbę - 2016r., Złotą Odznakę „Zasłużony Policjant” - 2020r., Srebrną Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego - 2022r. i Krzyż XXX-lecia Ordynariatu Polowego - 2023r.

 

 • na zdjęciu policjant trzyma wieniec
 • na zdjęciu policjant kompanii honorowej
 • na zdjęciu policjant kompanii honorowej
 • na zdjęciu tablica pamiątkowa
 • na zdjęciu policjanci podczas uroczystości
 • na zdjęciu naszywka na ramieniu policjanta
 • na zdjęciu policjanci podczas uroczystości
 • na zdjęciu policjanci podczas uroczystości
 • na zdjęciu policjanci podczas uroczystości
 • na zdjęciu tablica pamiątkowa
 • na zdjęciu policjanci podczas uroczystości
 • na zdjęciu policjant gra na trąbce podczas uroczystości
 • na zdjęciu policjanci podczas uroczystości
 • na zdjęciu policjanci podczas uroczystości
 • na zdjęciu policjant podczas uroczystości
 • na zdjęciu kierownictwo śląskiej policji
 • na zdjęciu policjanci podczas uroczystości
 • na zdjęciu uroczystość związana z przejściem na emeryturę nadinspektora Romana Rabsztyna oraz inspektora Marka Nowakowskiego
 • na zdjęciu poczet sztandarowy podczas uroczystości
 • na zdjęciu policjanci podczas uroczystości
 • Na zdjęciu fragment szabli z napisem honor i ojczyzna.
 • Na zdjęciu komendant Rabsztyn klęka przed sztandarem.
 • Na zdjęciu komendant Rabsztyn stoi naprzeciwko sztandaru.
 • Na zdjęciu Komendant Rabsztyn stoi naprzeciwko sztandaru.
 • Na zdjęciu dowódca uroczystości oraz umundurowani policjanci.
 • Na zdjęciu Komendanci Kuster i Rabsztyn podają sobie dłoń.
 • Na zdjęciu fragment munduru, widoczny napis Policja.
 • Na zdjęciu widoczna teczka z napisem Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach.
 • Na zdjęciu Komendant Nowakowski stoi naprzeciwko Komendant Kustera.
 • Na zdjęciu Komendant Kuster podaje dłoń Komendantowi Nowakowskiemu.
 • Na zdjęciu mównica, widoczny napis Policja, Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach.
 • Na zdjęciu Komendant Kuster.
 • na zdjęciu uroczystość związana z przejściem na emeryturę nadinspektora Romana Rabsztyna oraz inspektora Marka Nowakowskiego
 • na zdjęciu uroczystość związana z przejściem na emeryturę nadinspektora Romana Rabsztyna oraz inspektora Marka Nowakowskiego
 • na zdjęciu uroczystość związana z przejściem na emeryturę nadinspektora Romana Rabsztyna oraz inspektora Marka Nowakowskiego
 • na zdjęciu uroczystość związana z przejściem na emeryturę nadinspektora Romana Rabsztyna oraz inspektora Marka Nowakowskiego
 • na zdjęciu uroczystość związana z przejściem na emeryturę nadinspektora Romana Rabsztyna oraz inspektora Marka Nowakowskiego
 • na zdjęciu uroczystość związana z przejściem na emeryturę nadinspektora Romana Rabsztyna oraz inspektora Marka Nowakowskiego
 • na zdjęciu uroczystość związana z przejściem na emeryturę nadinspektora Romana Rabsztyna oraz inspektora Marka Nowakowskiego
 • na zdjęciu uroczystość związana z przejściem na emeryturę nadinspektora Romana Rabsztyna oraz inspektora Marka Nowakowskiego
 • na zdjęciu uroczystość związana z przejściem na emeryturę nadinspektora Romana Rabsztyna oraz inspektora Marka Nowakowskiego
 • na zdjęciu uroczystość związana z przejściem na emeryturę nadinspektora Romana Rabsztyna oraz inspektora Marka Nowakowskiego
 • na zdjęciu uroczystość związana z przejściem na emeryturę nadinspektora Romana Rabsztyna oraz inspektora Marka Nowakowskiego
 • na zdjęciu uroczystość związana z przejściem na emeryturę nadinspektora Romana Rabsztyna oraz inspektora Marka Nowakowskiego
 • na zdjęciu uroczystość związana z przejściem na emeryturę nadinspektora Romana Rabsztyna oraz inspektora Marka Nowakowskiego
 • na zdjęciu uroczystość związana z przejściem na emeryturę nadinspektora Romana Rabsztyna oraz inspektora Marka Nowakowskiego
 • na zdjęciu uroczystość związana z przejściem na emeryturę nadinspektora Romana Rabsztyna oraz inspektora Marka Nowakowskiego
 • na zdjęciu uroczystość związana z przejściem na emeryturę nadinspektora Romana Rabsztyna oraz inspektora Marka Nowakowskiego
 • na zdjęciu uroczystość związana z przejściem na emeryturę nadinspektora Romana Rabsztyna oraz inspektora Marka Nowakowskiego
 • na zdjęciu uroczystość związana z przejściem na emeryturę nadinspektora Romana Rabsztyna oraz inspektora Marka Nowakowskiego
 • na zdjęciu uroczystość związana z przejściem na emeryturę nadinspektora Romana Rabsztyna oraz inspektora Marka Nowakowskiego
 • na zdjęciu uroczystość związana z przejściem na emeryturę nadinspektora Romana Rabsztyna oraz inspektora Marka Nowakowskiego
 • na zdjęciu uroczystość związana z przejściem na emeryturę nadinspektora Romana Rabsztyna oraz inspektora Marka Nowakowskiego
 • na zdjęciu uroczystość związana z przejściem na emeryturę nadinspektora Romana Rabsztyna oraz inspektora Marka Nowakowskiego
 • na zdjęciu uroczystość związana z przejściem na emeryturę nadinspektora Romana Rabsztyna oraz inspektora Marka Nowakowskiego
 • na zdjęciu uroczystość związana z przejściem na emeryturę nadinspektora Romana Rabsztyna oraz inspektora Marka Nowakowskiego
 • na zdjęciu uroczystość związana z przejściem na emeryturę nadinspektora Romana Rabsztyna oraz inspektora Marka Nowakowskiego
 • na zdjęciu uroczystość związana z przejściem na emeryturę nadinspektora Romana Rabsztyna oraz inspektora Marka Nowakowskiego
 • na zdjęciu uroczystość związana z przejściem na emeryturę nadinspektora Romana Rabsztyna oraz inspektora Marka Nowakowskiego
 • na zdjęciu uroczystość związana z przejściem na emeryturę nadinspektora Romana Rabsztyna oraz inspektora Marka Nowakowskiego
 • na zdjęciu uroczystość związana z przejściem na emeryturę nadinspektora Romana Rabsztyna oraz inspektora Marka Nowakowskiego
 • na zdjęciu uroczystość związana z przejściem na emeryturę nadinspektora Romana Rabsztyna oraz inspektora Marka Nowakowskiego
 • na zdjęciu uroczystość związana z przejściem na emeryturę nadinspektora Romana Rabsztyna oraz inspektora Marka Nowakowskiego
 • na zdjęciu uroczystość związana z przejściem na emeryturę nadinspektora Romana Rabsztyna oraz inspektora Marka Nowakowskiego
 • na zdjęciu uroczystość związana z przejściem na emeryturę nadinspektora Romana Rabsztyna oraz inspektora Marka Nowakowskiego
 • na zdjęciu uroczystość związana z przejściem na emeryturę nadinspektora Romana Rabsztyna oraz inspektora Marka Nowakowskiego
 • na zdjęciu uroczystość związana z przejściem na emeryturę nadinspektora Romana Rabsztyna oraz inspektora Marka Nowakowskiego
 • na zdjęciu uroczystość związana z przejściem na emeryturę nadinspektora Romana Rabsztyna oraz inspektora Marka Nowakowskiego
 • na zdjęciu uroczystość związana z przejściem na emeryturę nadinspektora Romana Rabsztyna oraz inspektora Marka Nowakowskiego
 • na zdjęciu uroczystość związana z przejściem na emeryturę nadinspektora Romana Rabsztyna oraz inspektora Marka Nowakowskiego
 • na zdjęciu uroczystość związana z przejściem na emeryturę nadinspektora Romana Rabsztyna oraz inspektora Marka Nowakowskiego
 • na zdjęciu uroczystość związana z przejściem na emeryturę nadinspektora Romana Rabsztyna oraz inspektora Marka Nowakowskiego
 • na zdjęciu uroczystość związana z przejściem na emeryturę nadinspektora Romana Rabsztyna oraz inspektora Marka Nowakowskiego
 • na zdjęciu uroczystość związana z przejściem na emeryturę nadinspektora Romana Rabsztyna oraz inspektora Marka Nowakowskiego
 • na zdjęciu uroczystość związana z przejściem na emeryturę nadinspektora Romana Rabsztyna oraz inspektora Marka Nowakowskiego
 • na zdjęciu Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach
 • na zdjęciu Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach
 • na zdjęciu Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach
 • na zdjęciu pożegnanie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadinspektora Romana Rabsztyna
 • na zdjęciu pożegnanie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadinspektora Romana Rabsztyna
 • na zdjęciu pożegnanie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadinspektora Romana Rabsztyna
Powrót na górę strony