Wiadomości

Wstępne wyniki konkursu "Odblaskowa szkoła"

Data publikacji 15.12.2023

Publikujemy wstępne wyniki konkursu "Odblaskowa szkoła" prowadzonego na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, popularyzacji stosowania elementów odblaskowych i wyposażeniu jak największej liczby uczestników ruchu drogowego w odblaski. Szkoły uczestniczące w konkursie mają czas do 20 grudnia 2023 roku na złożenie odwołań.

Na podstawie analizy sprawozdań uczestników konkursu "Odblaskowa szkoła" Komisja Konkursowa Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, składająca się z przedstawicieli Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Katowicach, Wydziału Prewencji KWP w Katowicach oraz Gabinetu Komendanta Wojewódzkiego Policji KWP w Katowicach, przyznała miejsca w konkursie, które prezentujemy w załączniku do komunikatu. Ocena sprawozdań prowadzona była w oparciu o zapisy w Regulaminie Pilotażowego Programu Konkursu "Odblaskowa szkola".

Ewentualne odwołania od  wyników mogą być złożone w terminie do 20.12.2023 roku do godz. 15.00 w Wydziale Ruchu Drogowego KWP w Katowicach (liczy się data i godzina wpływu odwołania do WRD KWP w Katowicach) za pośrednictwem poczty e–mail: ruch-drogowy@ka.policja.gov.pl lub osobiście w sekretariacie WRD KWP w Katowicach.
Ostateczne wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej KWP w Katowicach oraz na Facebooku śląskiej Policji po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań.

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony