Wiadomości

Ogólnopolskie seminarium eksperckie

Data publikacji 29.09.2023

W dniach 27-28 września w Katowicach odbyło się I ogólnopolskie seminarium eksperckie poświęcone zagadnieniom podejmowania interwencji policyjnych wobec osób znajdujących się pod działaniem środków psychoaktywnych, z zaburzeniami psychicznymi oraz metodologii postępowania z takimi osobami. Organizatorami przedsięwzięcia była Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach i Rzecznik Praw Obywatelskich, w konsultacji z Pełnomocnikiem Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka. W seminarium wzięli udział Przedstawiciele Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, przedstawiciele Biura Prewencji KGP, kierownicy komórek prewencyjnych i konwojowych szczebla wojewódzkiego z terenu całego kraju, przedstawiciele Szkoły Policji w Katowicach, komendanci miejscy/powiatowi nadzorujący pion prewencji, dowódcy OPP/SPPP garnizonu śląskiego, przedstawiciele Prokuratury, Straży Miejskiej, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach i lokalnych samorządów, a także pełnomocnicy ds. ochrony praw człowieka.

Dwudniowe seminarium eksperckie było poświęcone zagadnieniom podejmowania interwencji policyjnych wobec osób znajdujących się pod działaniem alkoholu i różnych substancji psychoaktywnych. Beneficjentami przedsięwzięcia byli przedstawiciele Wydziału Prewencji Biura Prewencji KGP, kierownicy komórek prewencyjnych i konwojowych szczebla wojewódzkiego z całego kraju, komendanci miejscy i powiatowi nadzorujący pion prewencji, dowódcy oddziału i pododdziałów prewencji garnizonu śląskiego, pełnomocnicy ds. ochrony praw człowieka z wybranych województw, a także przedstawiciele Szkoły Policji w Katowicach. Wydarzenie wpisuje się w Harmonogram realizacji zadań w związku z 20-leciem wprowadzenia zasad etyki zawodowej Policjanta i zyskało akceptację Komendanta Głównego Policji gen. insp. dra Jarosława Szymczyka.

Seminarium zostało przeprowadzone w trzech lokalizacjach. Jego uczestnicy wysłuchali ekspertów w rotundzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, na terenie Szkoły Policji w Katowicach, a także w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Podczas spotkań w siedzibie śląskiej Policji oraz w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim słowa do uczestników skierował szef śląskiego garnizonu Policji nadinsp. Roman Rabsztyn.

W pierwszym dniu sesji naczelnicy wydziałów prewencji i konwojowych z komend wojewódzkich oraz z komendy stołecznej, pełnomocnicy ds. ochrony praw człowieka z komend w Krakowie, Kielcach, Rzeszowie oraz Opolu gościli w murach Komendy Wojewódzkiej w Katowicach. W rotundzie wzięli udział w sesji poświęconej zasadom etyki zawodowej podczas realizacji zadań służbowych przez policjantów oraz wysłuchali Prezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r., z którym zwiedzili Izbę Pamięci, w której gromadzone są pamiątki po poległych, zamordowanych i zaginionych funkcjonariuszach Policji Państwowej i Policji Województwa Śląskiego podczas II wojny światowej.

Równolegle na terenie Szkoły Policji w Katowicach odbywało się spotkanie z pracownikami Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, którzy zapoznali się z teorią i praktyką z zakresu technik i taktyki przeprowadzania policyjnych interwencji.

W drugim dniu seminarium uczestnicy zgromadzili się w Sali Marmurowej w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach, gdzie sesja została podzielona na 3 tematyczne panele.

Gości powitali: Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach dr hab. Aleksandra Wentkowska oraz Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach ds. Ochrony Praw Człowieka mł. insp. Krzysztof Kazek. Otwarcia wydarzenia dokonali: Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Roman Rabsztyn oraz Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich dr hab. Wojciech Brzozowski.

Moderatorem pierwszego panelu „Zatrzymanie i legitymowanie osoby w stanie po użyciu alkoholu oraz po użyciu substancji psychoaktywnej lub z zaburzeniami psychicznymi – problemy praktyczne” był Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka mł. insp. Krzysztof Łaszkiewicz. W dyskusji eksperckiej wzięli udział: Naczelnik w Zespole Prawa Karnego Biura RPO Piotr Sobota, Prokurator Prokuratury Rejonowej w Chorzowie Aleksandra Kilian, Naczelnik Wydziału Psychologów Policji KWP w Katowicach mł. insp. Katarzyna Bodzioch wraz z psychologiem sierż. szt. Pawłem Kozdrą oraz starszy wykładowca ze Szkoły Policji w Katowicach podinsp. Witold Kreihs.

Panel „Sposób postępowania w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych z osobami w stanie po użyciu alkoholu oraz po użyciu substancji psychoaktywnej lub z zaburzeniami psychicznymi – problemy praktyczne” moderował Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich dr hab. Wojciech Brzozowski. Głos zabrali: Konsultant Wojewódzki ds. Psychiatrii dr n. med. Tomasz Mędrala, Dyrektor Zespołu Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur Biura RPO Przemysław Kazimirski, Naczelnik Wydziału Konwojowego KWP w Katowicach mł. insp. Sławomir Fendler oraz starsi wykładowcy ze Szkoły Policji w Katowicach: podinsp. Lubomir Stasiak i podinsp. Witold Kreihs.

Ostatni panel „Współpraca międzyinstytucjonalna na rzecz ww. osób wymagających opieki i wsparcia” był moderowany przez Pełnomocnika Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach ds. Ochrony Praw Człowieka mł. insp. Krzysztofa Kazka. W dyskusji eksperckiej uczestniczyli: Naczelnik Wydziału Prewencji KWP Katowice podinsp. Katarzyna Wesołowska, Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka mł. insp. Krzysztof Łaszkiewicz oraz Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie nadkom. Michał Kurdziel.

Dwudniowe spotkanie podsumowali w swoich wystąpieniach: Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich dr hab. Wojciech Brzozowski, Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach ds. Ochrony Praw Człowieka mł. insp. Krzysztof Kazek oraz Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach dr hab. Aleksandra Wentkowska, którzy podziękowali wszystkim prelegentom i uczestnikom za wspólne obrady i wymianę cennych doświadczeń.

Seminarium eksperckie przyczyni się do wypracowania praktycznych rozwiązań, polegających na stworzeniu modelu postępowania podczas interwencji wobec osób znajdujących się pod działaniem środków psychoaktywnych, alkoholu, z zaburzeniami psychicznymi. Wydarzenie było okazją do wymiany doświadczeń i dyskusji na temat prawo-człowieczego wymiaru interwencji z użyciem środków przymusu bezpośredniego w kontekście utrwalania cech podmiotowych interwencji.

Grafika seminarium o treści: SEMINARIUM EKSPERCKIE Problematyka legitymowania, zatrzymywania i doprowadzeń do pomieszczeń dla osób zatrzymanych, osób w stanie po użyciu substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nowe środki zastępcze) oraz z zaburzeniami psychicznymi Poniżej logo o treści: 20 lat zasad etyki zawodowej policjanta oraz logo o treści: 35 lat rzecznik praw obywatelskich 1988-2023

 • Zdjęcie. Wyświetlony na ekranie na auli slajd z napisem SEMINARIUM EKSPERCKIE
 • Zdjęcie. Widoczni uczestnicy seminarium na auli w komendzie
 • Zdjęcie. Komendant Wojewódzki Policji z mikrofonem
 • Zdjęcie. Widoczni uczestnicy seminarium na auli w komendzie
 • Zdjęcie. Widoczni uczestnicy seminarium na auli w komendzie
 • Zdjęcie. Widoczni uczestnicy seminarium na auli w komendzie
 • Zdjęcie. Widoczna grupa uczestników seminarium na korytarzu
 • Zdjęcie. Widoczna grupa uczestników seminarium podczas zwiedzania izby pamięci
 • Zdjęcie. Widoczne eksponaty w gablocie w izbie pamięci
 • Zdjęcie. Widoczne eksponaty w gablocie w izbie pamięci
 • Zdjęcie. Widoczna grupa uczestników seminarium podczas zwiedzania izby pamięci
 • Zdjęcie. Grupa osób - umundurowanych policjantów i osób cywilnych podczas seminarium na terenie Szkoły Policji w Katowicach
 • Zdjęcie. Grupa osób - umundurowanych policjantów i osób cywilnych podczas seminarium na terenie Szkoły Policji w Katowicach
 • Zdjęcie. Grupa osób - umundurowanych policjantów i osób cywilnych podczas seminarium na terenie Szkoły Policji w Katowicach
 • Zdjęcie. Grupa osób - umundurowanych policjantów i osób cywilnych podczas seminarium na terenie Szkoły Policji w Katowicach
 • Zdjęcie. Wyświetlony ekran ze slajdem z napisem SEMINARIUM EKSPERCKIE w sali marmurowej
 • Zdjęcie. Komendant Wojewódzki Policji z mikrofonem w sali marmurowej
 • Zdjęcie. Widoczni prelegenci i uczestnicy seminarium w sali marmurowej
 • Zdjęcie. Widoczni prelegenci i uczestnicy seminarium w sali marmurowej
 • Zdjęcie. Widoczni prelegenci i uczestnicy seminarium w sali marmurowej
 • Zdjęcie. Widoczni prelegenci i uczestnicy seminarium w sali marmurowej
 • Zdjęcie. Widoczni prelegenci i uczestnicy seminarium w sali marmurowej
 • Zdjęcie. Widoczni prelegenci i uczestnicy seminarium w sali marmurowej
 • Zdjęcie. Widoczni prelegenci i uczestnicy seminarium w sali marmurowej
 • Zdjęcie. Widoczni prelegenci i uczestnicy seminarium w sali marmurowej
 • Zdjęcie. Widoczni prelegenci i uczestnicy seminarium w sali marmurowej
 • Zdjęcie. Widoczni prelegenci i uczestnicy seminarium w sali marmurowej
 • Zdjęcie. Widoczni prelegenci i uczestnicy seminarium w sali marmurowej
 • Zdjęcie. Widoczni prelegenci i uczestnicy seminarium w sali marmurowej
 • Grafika seminarium o treści: 
SEMINARIUM EKSPERCKIE
Problematyka legitymowania, zatrzymywania i doprowadzeń do pomieszczeń dla osób zatrzymanych, osób w stanie po użyciu substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nowe środki zastępcze) oraz z zaburzeniami psychicznymi

Poniżej logo o treści:
20 lat zasad etyki zawodowej policjanta

oraz logo o treści:
35 lat rzecznik praw obywatelskich 1988-2023
Powrót na górę strony