Wiadomości

Dzisiaj akcja "Prędkość"!

Data publikacji 20.09.2023

Dzisiaj policjanci w całym kraju prowadzą ogólnopolskie działania kontrolno-prewencyjne „Prędkość”. Ich celem jest egzekwowanie od kierujących pojazdami przestrzegania ograniczeń prędkości. Akcję nieprzypadkowo zorganizowano podczas Europejskiego Tygodnia Mobilności, prowadzonego pod nazwą ROADPOL Safety Days (Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego) i wymownym hasłem: „Żyj i ratuj życie”.

Podczas działań wyznaczane są statyczne punkty kontroli prędkości oraz pomiary wykonywane z wykorzystaniem radiowozów wyposażonych w wideorejestratory, zwłaszcza w miejscach występowania zagrożeń bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym w szczególności w rejonach przejść dla pieszych.

W zaplanowane działania są zaangażowane między innymi policyjne zespoły „SPEED”, których głównym zadaniem jest przeciwdziałanie szczególnie niebezpiecznym zachowaniom w ruchu drogowym, w tym kierowaniu pojazdem w obszarze zabudowanym z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h. W takim przypadku policjanci obligatoryjnie zatrzymują prawo jazdy kierującemu na 3 miesiące.

Akcję „Prędkość” nieprzypadkowo zorganizowano podczas trwającego w dniach od 16 do 22 września Europejskiego Tygodnia Mobilności, prowadzonego pod nazwą ROADPOL Safety Days (Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego) i wymownym hasłem „Żyj i ratuj życie”, koordynowanym przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego ROADPOL.

Pamiętajmy, że bezpieczeństwo w ruchu drogowym jest ściśle związane z przestrzeganiem przez kierujących obowiązujących przepisów, w tym limitów prędkości. Bezpieczna prędkość to taka, która jest dostosowana do natężenia ruchu, obowiązujących ograniczeń prędkości, warunków atmosferycznych, a także stanu nawierzchni i przede wszystkim własnych umiejętności.

 • Policjant mierzący przy drodze prędkość przejeżdżających pojazdów
 • Policjanci kontrolujący prędkość przejeżdżających pojazdów
 • Policjant z kierowcą podpisującym dokumenty przy radiowozie
 • Miernik prędkości leżący na masce radiowozu
 • Policjanci stojący przy radiowozie z kobietą kierującą pojazdem
 • Policjanci podczas kontroli drogowej odbijający się w lusterku samochodowym
 • Policjant mierzący przy drodze prędkość przejeżdżających pojazdów
 • Policjant mierzący przy drodze prędkość przejeżdżających pojazdów
 • Policjant pokazujący zmierzoną prędkość kierowcy siedzącemu w samochodzie
 • Zbliżenie na wyświetlacz miernika z zarejestrowaną prędkością 82 kilometry na godzinę
 • Policjant wypisujący mandat w radiowozie
 • Policjantka wypisująca mandat w radiowozie

Film Spot

Pobierz plik Spot (format mp4 - rozmiar 20.35 MB)

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony