Wiadomości

Na ratunek życia...

Data publikacji 09.09.2023

Wielu z nas już udzielało lub może się zdarzyć, że będzie udzielać pierwszej pomocy. Jej podstawy powinien znać każdy, gdyż w wielu przypadkach, każda sekunda jest bezcenna. Podczas nagłego zatrzymania krążenia i braku oddechu, aby zwiększyć szanse na przeżycie ratowanej osoby, najlepszym rozwiązaniem jest użycie Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego - AED. Urządzenia te coraz częściej można spotkać w budynkach instytucji publicznej – w tym już we wszystkich komendach Policji województwa śląskiego.

Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny - AED, to urządzenie, którego należy użyć w przypadku udzielania pomocy osobie, u której doszło do nagłego zatrzymania krążenia – gdy osoba jest nieprzytomna i nie oddycha. Obsługa AED nie wymaga specjalistycznego przeszkolenia. Urządzenie komunikatami głosowymi instruuje osobę udzielającą pierwszej pomocy, a dostarczany impuls elektryczny może przywrócić prawidłowy rytm serca.

Już w 2021 roku automatyczne defibrylatory trafiły do wszystkich komend Policji w naszym województwie. To wynik inicjatywy Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samodzielnego Związku Zawodowego Policjantów Województwa Śląskiego, Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Pracowników Policji w Katowicach i Wojewódzkiego Zarządu Zakładowego Niezależnego Samodzielnego Związku Zawodowego Pracowników Policji w Katowicach oraz współpracy Wydziału Zaopatrzenia i Wydziału Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Środki na zakup urządzeń zostały pozyskane z Funduszu Prewencyjnego PZU.

Garnizon śląski jako pierwszy w kraju podjął działania zmierzające do wyposażenia wszystkich komend miejskich i powiatowych Policji w automatyczne defibrylatory zewnętrzne.

Urządzenia zostały umieszczone w pobliżu pomieszczeń służby dyżurnej – miejsca obsługi interesantów. To tutaj policjanci pełnią służbę przez całą dobę, dlatego w przypadku gdy na terenie jednostki Policji lub w jej pobliżu dojdzie do nagłego zatrzymania krążenia, AED będzie łatwo dostępne.

Wyposażając wszystkie komendy miejskie i powiatowe garnizonu śląskiego w urządzenia AED, śląscy policjanci realizują rekomendacje w zakresie Programu Powszechnego Dostępu do Defibrylacji - Public Access Defibrillation Program. Są to działania mające na celu zwiększenie dostępności AED w miejscach publicznych. Takie rozmieszczenie urządzeń wpływa na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa interesantów przebywających w komendach, ale również pracowników cywilnych i policjantów pełniących w nich służbę. 

Im większa ilość defibrylatorów w przestrzeni publicznej, tym mniej dramatycznych akcji ratunkowych zakończonych niepowodzeniem.

  • Defibrylator na masce radiowozu, w tle schody komendy z ustawionymi na nich defibrylatorami
  • Defibrylator na zamontowany na ścianie w komendzie
  • Wywieszka o wyposażeniu obiektu w defibrylator
Powrót na górę strony