Wiadomości

Nowy Posterunek Policji w Pietrowicach Wielkich uroczyście otwarty

Data publikacji 08.09.2023

Dzisiaj w Pietrowicach Wielkich odbyło się uroczyste otwarcie Posterunku Policji. Symboliczny klucz do budynku przekazał Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego insp. Mariusz Krzystyniak, gratulując lokalnej społeczności nowej siedziby odtworzonego posterunku. W wydarzeniu wzięli udział parlamentarzyści, władze wojewódzkie, samorządowe, a także przedstawiciele służb mundurowych oraz mieszkańcy.

Dzięki dużemu zaangażowaniu lokalnego samorządu i kierownictwa śląskiego garnizonu, mieszkańcy Pietrowic Wielkich mają w swojej miejscowości po 9 latach ponownie jednostkę Policji.

Na terenie gminy Pietrowice Wielkie w przeszłości funkcjonował Posterunek Policji, który został zlikwidowany w 2012 roku. W związku z funkcjonowaniem programu odtwarzania posterunków jako elementu budowania tzw. Policji środowiskowej, mieszkańcy postanowili, za pośrednictwem swoich władz samorządowych, podjąć wysiłek odtworzenia jednostki Policji na terenie swojej gminy. 

Było to podyktowane przede wszystkim rozwojem gminy w ostatnich latach, jej rozbudową i postępującą urbanizacją, a także coraz większym zatrudnieniem pracowników w okolicznych firmach i zakładach, gdzie tylko jeden z nich zatrudnia obecnie większą liczbę pracowników, niż stanowi liczba mieszkańców gminy. Z tego powodu wzrósł także znacznie ruch na drogach oraz liczba podejmowanych interwencji.

Posterunek Policji w Pietrowicach Wielkich, mieści się w budynku Centrum Społeczno- Kulturalnego przy ulicy 1 Maja 8B, stanowiącym własność gminy. Budynek został gruntownie wyremontowany i wyposażony w nowy sprzęt kwaterunkowy oraz teleinformatyczny, zgodnie ze standardami programu modernizacji Policji. Środki na jego utworzenie, adaptację budynku oraz wyposażenie, zostały całkowicie pokryte z budżetu Gminy Pietrowice. Wszystkie związane z tym prace, zostały wykonane przez pracowników Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie, przy wsparciu oraz w porozumieniu z właściwymi merytorycznie Wydziałami Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. 

W odtworzonym posterunku służbę będzie pełniło 13 policjantów w systemie 3-zmianowym przez 7 dni w tygodniu, dostosowując się do potrzeb lokalnej społeczności. Ciągłość służby będzie zapewniona przez Komendę Powiatową Policji w Raciborzu, której podlega służbowo posterunek. Stróże prawa będą wykorzystywali podczas służby nowoczesny radiowóz, który został zakupiony ze środków przekazanych przez Powiat Raciborski oraz gminę Pietrowice Wielkie. 

Jednostka funkcjonuje od 1 września, jednak dzisiaj odbyło się jej uroczyste otwarcie. Punktualnie o 11.00 Komendant Powiatowy Policji w Raciborzu nadkom. Marek Ryszka powitał zaproszonych gości: Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Posła na Sejm RP Michała Wosia, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Pawła Jabłońskiego, Wojewodę Śląskiego Jarosława Wieczorka, Pierwszego Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Mariusza Krzystyniaka, Starostę Raciborskiego Grzegorza Swobodę, Zastępcę Prezydenta Raciborza Dawida Wacławczyka, a także parlamentarzystów, lokalnych samorządowców i przedstawicieli zaprzyjaźnionych służb i instytucji.

Komendant Ryszka w swoim przemówieniu podkreślił, że głównym celem otwarcia posterunku w Pietrowicach Wielkich jest zwiększenie bezpieczeństwa publicznego w tej części powiatu oraz zwiększenie aktywności i dostępności Policji dla mieszkańców. Dzięki temu Policja będzie bliżej ludzkich spraw, a mieszkańcy będą mogli liczyć na stały kontakt z mundurowymi, co przełoży się na szybszą reakcję na zagrożenia i przypadki łamania prawa. Ponadto podziękował za tak duże wsparcie, zaangażowanie i pomoc w realizacji Wójtowi Andrzejowi Wawrzynkowi, Sekretarzowi Gminy Gabrielowi Kuczerze oraz Przewodniczącemu Gminy Piotrowi Bajakowi. 

Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Mariusz Krzystyniak wręczył symboliczny klucz do budynku kierownikowi posterunku nadkom. Mirosławowi Szymańskiemu, który który dotychczas pełnił funkcję rzecznika prasowego raciborskiej jednostki.

Budynek został poświęcony przez Kapelana Komendy Wojewódzkiej Policji księdza Joachima Gondro oraz przez proboszcza Parafii w Pietrowicach Wielkich. 

Po oficjalnej części zaproszeni goście, przedstawiciele mediów, a także mieszkańcy Pietrowic Wielkich, mogli od środka zobaczyć nową siedzibę mundurowych.

 • komendant wojewódzki, komendant powiatowy i kierownik posterunku
 • Zbliżenie na pamiątkowy klucz
 • wręczenie klucza do posterunku kierownikowi przez komendanta
 • Wręczenie pamiątkowego klucza
 • Komendanci z pamiątkowym kluczem
 • michał woś z kierownikiem posterunku
 • kierownik posterunku z kluczem
 • Zbliżenie na tablicę z pamiątkowym kluczem
 • Przemówienie komendanta
 • Przemówienie komendanta
 • Komendant
 • Michał Woś przemawia
 • Przemówienie jednego z uczestników uroczystości
 • Przemówienie jednego z uczestników uroczystości
 • Przemówienie jednego z uczestników uroczystości
 • Przemówienie wojewody
 • Przemówienie jednego z uczestników uroczystości
 • przemawia Paweł Jabłoński
 • Goście uroczystości
 • Goście uroczystości
 • Uczestnicy uroczystości
 • Uczestnicy uroczystości
 • Uczestnicy uroczystości
 • Poświęcenie budynku i radiowozu
 • Komendant
 • podziękowania dla wójta Gminy przez komendanta wojewódzkiego
 • Meldunek Komendantów
 • Meldunek składany komendantowi
 • Policjanci podczas uroczystości
 • Zbliżenie na trębacza orkiestry
 • Zbliżenie na napis Sala Odpraw
 • Tablice z napisami Posterunek Policji
 • Zbliżenie na napis Policja na szybie

Film Film z otwarcia posterunku

Pobierz plik Film z otwarcia posterunku (format mp4 - rozmiar 47.69 MB)

Nagranie audio Audiodeskrypcja filmu

Pobierz plik Audiodeskrypcja filmu (format mp3 - rozmiar 525.31 KB)

Powrót na górę strony