Wiadomości

Odsłonięcie obelisku poświęconego asp. Michałowi Kędzierskiemu

Data publikacji 10.09.2023

W niedzielę w Raciborzu odbyła się uroczystość odsłonięcia obelisku z tablicą upamiętniającą tragiczną śmierć asp. Michała Kędzierskiego. W uroczystości wzięła udział rodzina zmarłego policjanta, jego koledzy w mundurach, przełożeni z zastępcą komendanta głównego, zastępcą komendanta wojewódzkiego i komendantem powiatowym na czele oraz przedstawicielami władz rządowych, samorządowych i parlamentarzystami. Obelisk stanął na ul. Chełmońskiego, gdzie 4 maja 2021 roku Michał zginął, zastrzelony na służbie przez przestępcę...

Punktualnie o 12.00 w Raciborzu na ul. Chełmońskiego rozpoczęła się uroczystość odsłonięcia obelisku z tablicą upamiętniającą tragiczną śmierć asp. Michała Kędzierskiego, przy którym posterunek honorowy wystawili śląscy policjanci. 4 maja 2021 roku właśnie w tym miejscu Michał zginął, zastrzelony podczas interwencji przez przestępcę.

Z inicjatywy władz miejskich Raciborza, w miejscu tej tragedii, postanowiono wznieść obelisk z tablicą upamiętniającą tragiczną śmierć policjanta, który stał na straży bezpieczeństwa mieszkańców.

W uroczystości wzięła udział rodzina zmarłego policjanta, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Paweł Jabłoński, parlamentarzyści i mundurowi - koleżanki i koledzy, na czele z Zastępcą Komendanta Głównego Policji nadinsp. Pawłem Dobrodziejem oraz Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Markiem Nowakowskim, Komendantem Powiatowym Policji w Raciborzu nadkom. Markiem Ryszką i Komendantami wszystkich jednostek garnizonu śląskiego. Nie zabrakło też przedstawicieli władz samorządowych z Prezydentem Raciborza Dariuszem Polowym oraz licznie przybyłych mieszkańców.

Po przemówieniach i odczytaniu listu Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michała Wosia, lektor uroczystości przedstawił sylwetkę asp. Michała Kędzierskiego i okoliczności jego tragicznej śmierci.

Przed uroczystym odsłonięciem obelisku, w którym wzięła rodzina zmarłego policjanta, Komendanci oraz władze miejskie, policyjna delegacja, z Zastępcą Komendanta Głównego Policji nadinsp. Pawłem Dobrodziejem, złożyła wieniec na grobie zmarłego policjanta.

Po poświęceniu obelisku przez Kapelana KWP w Katowicach, nastąpiło złożenie wieńców przez delegacje.

Uroczystość odbyła się zgodnie z ceremoniałem policyjnym, z udziałem Kompani Honorowej, Pocztów Sztandarowych i Orkiestry KWP w Katowicach.

 • Warta honorowa przy grobie
 • Policjant z wieńcem przy grobie
 • Komendanci przy grobie
 • Komendanci oddają honory przy grobie
 • Trębacz policyjny na cmentarzu
 • Meldunek dowódcy komendantowi
 • Komendant oddaje honory sztandarowi
 • Podnoszenie flagi na maszt
 • Tamburmajor policyjnej orkiestry
 • Policyjna warta honorowa przy obelisku
 • Kompania honorowa i mundurowi na uroczystości
 • Komendanci wśród gości uroczystości
 • Przemówienie komendanta
 • Zbliżenie na sztandar
 • Przemówienie podsekretarza stanu
 • Przemówienie prezydenta miasta
 • Odczytanie listu sekretarza stanu
 • Zbliżenie na lektora i dowódcę uroczystości
 • Uroczyste odsłonięcie obelisku przez rodzinę
 • Uroczyste odsłonięcie obelisku
 • Rodzina i komendanci wśród uczestników uroczystości
 • Złożenie kwiatów przez delegacje pod obeliskiem
 • Złożenie kwiatów przez rodzinę pod obeliskiem
 • Złożenie kwiatów przez komendantów pod obeliskiem
 • Złożenie kwiatów przez delegacje pod obeliskiem
 • Złożenie kwiatów przez delegacje pod obeliskiem
 • Złożenie kwiatów przez delegacje pod obeliskiem
 • Złożenie kwiatów przez delegacje pod obeliskiem
 • Złożenie kwiatów przez delegacje pod obeliskiem
 • Złożenie kwiatów przez delegacje pod obeliskiem
 • Warta honorowa przed obeliskiem
 • Zbliżenie na tablicę pamiątkową
 • Wywiad telewizyjny komendanta
Powrót na górę strony