Wiadomości

Ty też możesz zostać jednym z nas! Trwa nabór do służby w policyjnych szeregach

Data publikacji 30.08.2023

Czy wiesz, że nabór do służby w Policji trwa nieprzerwanie, przez cały rok? Zachęcamy do wstąpienia w nasze szeregi, bowiem jedną z ogromnych zalet, które oferuje służba w Policji to możliwość zdobycia różnorodnego doświadczenia zawodowego. Wszystkie informacje dotyczące wymogów wobec przyszłych kandydatów, znajdują się na stronie internetowej śląskiej Policji w zakładce ZOSTAŃ POLICJANTEM oraz naszych fanpage’ach w mediach społecznościowych.

Służba w Policji to szczególny rodzaj misji wobec społeczeństwa. O każdej porze dnia i nocy mundurowi czuwają nad bezpieczeństwem obywateli. W codziennej służbie policjanta ważna jest chęć niesienia pomocy, empatia, ale też duża odporność psychiczna, ponieważ mundurowi spotykają się ze sytuacjami stresującymi oraz zagrażającymi życiu lub zdrowiu. Choć jest wymagająca, bez wątpienia daje ogromną satysfakcję. Poza możliwością połączenia pasji ze służbą formacja oferuje możliwość zdobycia nieporównanie większego, niż daje to jakikolwiek inny pracodawca, bardziej różnorodnego doświadczenia zawodowego, a przez to możliwość zdobycia unikalnych kwalifikacji. Oferuje różnorodność stanowisk, dlatego każdy ma szansę znaleźć w niej odpowiednie dla siebie miejsce, wykorzystując swoje predyspozycje, wykształcenie i umiejętności.

Na zdjęciu widać grafikę składającą się z czterech różnych zdjęć przedstawiających służbę w Policji. W środkowej części widnieje duży czarny napis na białym tle: Zostań śląskim policjantem!

Dlaczego warto wstąpić do służby w Policji?

 • oferujemy ciekawą i stabilną pracę,
 • prawa emerytalne po przepracowaniu 25 lat,
 • zapewniamy bezpieczeństwo finansowe - uposażenie w kwocie około 4800 złotych netto* (po ukończeniu szkolenia zawodowego podstawowego) oraz wysługa od 2% po udokumentowaniu minimum 2 lat stażu pracy, *dla osoby do wieku 26 lat, a około 4500 złotych netto powyżej 26 lat,
 • możliwość awansu w stopniu oraz stanowisku,
 • możliwość podwyższenia kwalifikacji zawodowych,
 • możliwość skorzystania z bogatej oferty szkoleniowej, w tym zdobycia wyższego wykształcenia I i II stopnia (Akademia Policji w Szczytnie - informator Nauka o Policji),
 • korzystne warunki socjalne, w tym między innymi:
 • nagroda roczna tzw. trzynasta pensja,
 • równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego,
 • równoważnik za umundurowanie tzw. mundurówka,
 • zwrot kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby (z miejsca zamieszkania),
 • coroczny płatny urlop wypoczynkowy w wymiarze min. 26 dni roboczych,
 • coroczne dofinansowanie do wypoczynku policjanta uzależnione od liczby członków rodziny.

Kandydat do służby w Policji może przystąpić do rekrutacji, jeśli:

 • posiada polskie obywatelstwo,
 • posiada co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiada nieposzlakowaną opinię,
 • nie jest skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzysta z pełni praw publicznych,
 • posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jesteś się podporządkować,
 • daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • posiada uregulowany stosunek do służby wojskowej - w przypadku osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

Dokumenty przyjmujemy przez cały rok, a najbliższe terminy przyjęć określone w 2023 roku przez Komendanta Głównego Policji to:

 • 27 października,
 • 28 grudnia.

Od czego zacząć?

Pierwszym etapem jest złożenie wymaganego kompletu dokumentów. Czekamy na nie od poniedziałku do piątku. Można je składać:

 • wyłącznie osobiście w komórkach kadrowych komend miejskich i powiatowych (najlepiej w miejscu zamieszkania)
 • w Wydziale Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach ulica Lompy 19

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

 • 47 851 1702
 • 47 851 1721
 • 47 851 1722
 • 47 851 1738
 • 47 851 1791

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do służby w Policji można znaleźć na stronie internetowej Policji Śląskiej w zakładce ZOSTAŃ POLICJANTEM

Ponadto przypominamy, że specjalnie dla zainteresowanych służbą w Policji prowadzimy nasze fanpage w social mediach. Można tam znaleźć wszystkie niezbędne informacje dotyczące doboru do służby w Policji i nie tylko. Aktualnie jesteśmy na platformach społecznościowych:

Instagram - Zostań śląskim policjantem

Facebook - Zostań śląskim policjantem

Na grupie Facebook - Zostań śląskim policjantem. Pytania i odpowiedzi.

Powrót na górę strony