Wiadomości

Surowe kary za niestosowanie się do nowych przepisów

Data publikacji 07.07.2023

1 lipca weszły w życie nowe przepisy kodeksu ruchu drogowego. Dotyczą one m.in wyprzedzania na autostradach i drogach ekspresowych przez ciężarówki. Zamieszczony materiał filmowy pokazuje, że nie wszyscy kierujący jednak się do nich stosują.

Przez województwo śląskie przebiega ponad 250 kilometrów autostrad i 110 dróg ekspresowych. To właśnie na nich od 1 lipca obowiązują nowe przepisy, dotyczące wyprzedzania przez kierujących pojazdami ciężarowymi oraz tymi o długości ponad 7 metrów.
Przypominamy więc treść nowo wprowadzonych zasad, które: 

  1. Zobowiązują kierujących pojazdami przeznaczonymi do przewozu ładunków o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony lub zespołem pojazdów o długości ponad 7 metrów, na autostradzie lub drodze ekspresowej o trzech lub więcej wyznaczonych pasach ruchu na jezdni w jednym kierunku - do korzystania wyłącznie z dwóch pasów ruchu przeznaczonych dla danego kierunku, znajdujących się najbliżej prawej krawędzi jezdni. Za naruszenie tego obowiązku grozi mandat w wysokości 500 złotych i 6 punktów karnych.
  2. Zakazują kierującym pojazdami przeznaczonymi do przewozu ładunków o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony wyprzedzania pojazdu samochodowego na autostradzie i drodze ekspresowej o wyłącznie dwóch pasach ruchu przeznaczonych dla danego kierunku jazdy. Za niestosowanie się do nowego zakazu może być nałożony mandat w wysokości 1000 złotych i aż 8 punktów karnych.    

Nowe rozwiązania mają zapobiegać nazywanemu przez wielu kierowców tzw. „wyścigowi słoni” na autostradach i drogach ekspresowych, powodującego utrudnienia przez samochody ciężarowe oraz przyczynić się do poprawy płynności ruchu i poziomu bezpieczeństwa na tych drogach.

Niestety, już w pierwszych dniach obowiązywania przepisów zauważyć można, że nie wszyscy kierowcy stosują się do nowych zasad, czego przykładem jest przedstawiony film...

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 7.92 MB)

Nagranie audio Audiodeskrypcja_filmu.m4a

Pobierz plik Audiodeskrypcja_filmu.m4a (format mp3 - rozmiar 99.63 KB)

Powrót na górę strony