Wiadomości

Doskonalenie zawodowe policyjnych pirotechników

Data publikacji 29.05.2023

Policjanci Nieetatowych Grup Rozpoznania Minersko - Pirotechnicznego wzięli udział w cyklu szkoleń poświęconych rozpoznawaniu i lokalizowaniu materiałów wybuchowych. Zajęcia prowadzono w jednostce 6. Batalionu Powietrznodesantowego w Gliwicach. Pod czujnym okiem ekspertów policyjni pirotechnicy podnosili swoje kwalifikacje i umiejętności.

Cykl pięciu szkoleń został zorganizowany przez Sztab Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przy współpracy z 6. Batalionem Powietrznodesantowym w Gliwicach. W roli ekspertów wystąpili mundurowi Sztabu Policji KWP Katowice, policjanci z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji (SPKP) w Katowicach oraz żołnierze 6. Batalionu Powietrznodesantowego w Gliwicach. Dużym zainteresowaniem cieszyło się także wystąpienie funkcjonariusza z Sekcji Minersko – Pirotechnicznej SPKP w Łodzi, który ma duże doświadczenie zdobyte podczas misji zagranicznych. Policyjny komandos omówił współczesne typy środków bojowych, z jakimi mogą się zetknąć policjanci Nieetatowych Grup Rozpoznania Minersko – Pirotechnicznego.

W trakcie pięciu szkoleń, które przeprowadzono w kwietniu i maju, policyjni pirotechnicy pogłębiali swoją wiedzę w zakresie rozpoznawania materiałów wybuchowych pochodzenia militarnego oraz algorytmów postępowania przy działaniach z patrolami saperskimi oraz Sekcją Minersko – Pirotechniczną SPKP w Katowice. Regularne szkolenia pozwalają na utrzymanie na wysokim poziomie umiejętności rozpoznawania i lokalizowania materiałów wybuchowych przy wszelkiego typu działaniach zleconych policyjnym pirotechnikom, jak również rozwijają współpracę z wojskowymi patrolami saperskimi oraz policyjnymi kontrterrorystami.

Przypominamy, że w przypadku odnalezienia niebezpiecznie wyglądającego przedmiotu przypominającego pocisk, granat czy minę nie wolno go podnosić, przykrywać, a tym bardziej w żaden sposób ingerować w jego konstrukcję. Zaleca się odgrodzenie miejsca niebezpiecznego od dostępu osób trzecich lub zachowanie maksymalnej bezpieczniej odległości od miejsca zagrożonego (z uwagi na możliwy rozrzut odłamków), a następnie niezwłoczne powiadomienie Policji. W miarę możliwość należy opisać to, co zostało znalezione: ilość, kształt, rozmiar i wygląd przedmiotów.

  • Zdjęcie. Widoczni umundurowani uczestnicy szkolenia na auli podczas wykładu
  • Zdjęcie. Widoczni umundurowani prowadzący szkolenie na auli
  • Zdjęcie. Widoczni umundurowani prowadzący szkolenie na auli
  • Zdjęcie. Widoczni umundurowani uczestnicy szkolenia na auli podczas wykładu
  • Zdjęcie. Widoczni umundurowani uczestnicy szkolenia na auli podczas wykładu
  • Zdjęcie. naszywki z napisem POLICJA ŚLĄSKA. PATROL MINERSKO-PIROTECHNICZNY
  • Zdjęcie czapki z  naszywką z napisem ATK POLICJA
  • Zdjęcie naszywki z napisem PATROL SAPERSKI 29
Powrót na górę strony