Wiadomości

Rozmowa kwalifikacyjna do służby w Policji? Czym jest i czy można się do niej przygotować?

Data publikacji 25.05.2023

Chyba nie ma osoby, która choć raz w życiu nie uczestniczyłaby w rozmowie kwalifikacyjnej. To jedno z podstawowych narzędzi w procesie rekrutacji, które znalazło swoje zastosowanie także w Policji. Stanowi ostatni etap selekcyjny w prowadzonym postępowaniu kwalifikacyjnym. Bez względu na to, kto rekrutuje, etap ten dla wielu jest stresującym doświadczeniem. Czy można się przygotować do takiej rozmowy?

Jedną z wielu metod i jednocześnie jednym z podstawowych narzędzi stosowanych przez pracodawców w celu selekcji i rekrutacji przyszłych kandydatów do pracy jest rozmowa kwalifikacyjna. Poza możliwością uzyskania niezbędnych informacji o osobie, można dzięki niej nawiązać bezpośredni kontakt z kandydatem, starającym się o pracę oraz ocenić jego profil pod kątem stawianych wymagań na dane stanowisko.

W procesie rekrutacji do służby w Policji rozmowa kwalifikacyjna jest jego ostatnim etapem selekcyjnym. Przeprowadza ją zespół co najmniej dwuosobowy. W jego skład wchodzą: przedstawiciel komórki ds. doboru oraz policjanci służb prewencji. Każda z osób będąca w komisji dokonuje oceny (według opracowanych kryteriów) odpowiedzi udzielonych przez kandydata na zadane pytania. Pochodzą one z przygotowanej wcześniej bazy pytań. Przewodniczący zespołu kieruje prowadzeniem rozmowy. Jej członkowie mogą zadawać pytania uzupełniające. Kandydat do służby w Policji zalicza ten etap postępowania kwalifikacyjnego, jeśli uzyska co najmniej 36 (średnia uzyskana od wszystkich członków) na 60 możliwych punktów. Czas trwania rozmowy nie powinien przekroczyć 30 minut. W garnizonie śląskim rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach przy ulicy Lompy 19 (wejście z boku budynku).

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej oceniane są następujące obszary:

 • umiejętność skutecznego komunikowania się z innymi osobami;
 • motywacja do podjęcia służby w Policji;
 • społeczna postawa wobec ludzi;
 • umiejętność autoprezentacji.

Jeżeli kandydat ubiegający się o przyjęcie nie zaliczy tego etapu postępowania, po upływie 6 miesięcy karencji, może ponownie ubiegać się o przyjęcie do służby w Policji, składając uprzednio komplet wymaganych dokumentów.

Jak przygotować się do takiej rozmowy, a czego lepiej nie robić?

Bez wątpienia, na końcowy efekt rozmowy w sprawie pracy główny wpływ ma nasze przygotowanie. Warto zatem zwrócić uwagę na kilka ważnych kwestii.

 • Zdobądź jak najwięcej informacji o przyszłym pracodawcy, poznaj specyfikę działalności formacji i realizowane przez nią zadania. Brak przygotowania do rozmowy może być postrzegany jako brak zainteresowania i niska motywacja do podjęcia pracy.
 • Posegreguj wiedzę o sobie, czyli dotychczas zdobyte doświadczenie, kwalifikacje, kompetencje.
 • Zastanów się nad swoimi mocnymi i słabymi stronami, przypomnij sobie swoje sukcesy zawodowe oraz sytuacje trudne i problematyczne, z którymi sobie poradziłeś.
 • Przemyśl sobie swoje sprawdzone sposoby, na radzenie ze stresem i postaraj się z nich skorzystać.
 • Nie zapomnij zjeść pożywnego śniadania, głody będziesz miał problem z koncentracją i skupieniem się na rozmowie.

O co warto zadbać podczas rozmowy?

 • Pamiętaj, aby zadbać o schludny wygląd i stosowny do sytuacji strój.
 • Nie zapominaj o pierwszym wrażeniu (uśmiech, kontakt wzrokowy, otwarta postawa ciała, pewność siebie, szacunek do rozmówcy).
 • Bądź punktualny i koniecznie wyłącz albo wycisz telefon.
 • Staraj się odpowiadać na pytania konkretnie i rzeczowo.
 • Nie próbuj wypaść lepiej, niż to jest w rzeczywistości.
 • Słuchaj uważnie pytań i nie przerywaj członkom komisji, kiedy je zadają.
 • Unikaj odpowiedzi na pytania „tak” lub „nie” - mogą one świadczyć o braku zdolności komunikacyjnych.

Śląscy policjanci podejmują wiele inicjatyw, których celem jest przybliżenie zainteresowanym służbą w Policji poszczególnych etapów procedury przyjęcia kandydata. Organizują zajęcia otwarte oraz spotkania informacyjne, by marzący o zawodzie policjanta mieli okazję zapoznania się np. z policyjnym testem sprawnościowym czy z innymi elementami rekrutacji. Tak też było w połowie kwietnia br., gdy mundurowi wzięli udział w XIV edycji Targów Pracy i Praktyk Studenckich - Job and Internship Fair organizowanych w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. W ramach promocji zawodu policjanta, przedstawiciele Wydziału Doboru i Szkolenia KWP w Katowicach prowadzili rozmowy symulacyjne z kandydatami do służby w Policji. Takie inicjatywy cieszą się zainteresowaniem osób, które poważnie myślą o wykonywaniu zawodu policjanta. Rozmowa rekrutacyjna stanowi bowiem okazję, do bezpośredniego kontaktu z policjantami oraz wymiany informacji i wzajemnych oczekiwań. Uczestnicy mieli zatem szansę poćwiczenia udzielania odpowiedzi zarówno na standardowe, jak i nietypowe pytania, które padały podczas odgrywanej scenki. Poza możliwością uzyskania odpowiedzi na nurtujące pytania, taki trening dał im poczucie spokoju i większej pewności siebie, a także możliwość zweryfikowania swojego przygotowania do właściwej rozmowy kwalifikacyjnej.

Udział mundurowych w wydarzeniu spotkał się z dużym zainteresowaniem uczestników oraz uznaniem ze strony organizatorów, bowiem na ręce Naczelnika Wydziału Doboru i Szkolenia KWP w Katowicach wpłynęły podziękowania z uczelni za udział w przedsięwzięciu oraz wkład i zaangażowanie śląskich mundurowych.

Więcej informacji o doborze do służby w Policji można znaleźć na stronie śląskiej Policji w zakładce „Zostań policjantem”

Powrót na górę strony