Wiadomości

Nieletnie sprawczynie pobicia zatrzymane

Data publikacji 16.03.2023

Policjanci z Jaworzna przeprowadzili czynności w sprawie pobicia i kierowania gróźb karalnych wobec nieletnich, które w dniu 10 marca 2023 roku dokonały pobicia 16-latki. Mundurowi ustalili tożsamość sprawczyń oraz dokonali ich zatrzymania, a zebrany w tej sprawie materiał dowodowy przekażą do sądu. Jutro o dalszym losie nieletnich zdecyduje Wydział Rodzinny Sądu Rejowego w Jaworznie.

W piątek 10 marca 2023 roku w rejonie centrum handlowego w Jaworznie, doszło do pobicia 16-latki przez dwie nieletnie dziewczyny. Jest to mało uczęszczane miejsce na parkingu podziemnym, nieobjęte monitoringiem galerii. Dotkliwie pobita nieletnia, w obawie przed groźbami nieletnich sprawczyń, zataiła to zdarzenia przed rodzicami. Całe pobicie, nagrane przez jedną z napastniczek,  zostało później opublikowane przez nieustaloną osobę w sieci. Kryminalni z Jaworzna, po otrzymaniu bulwersującego filmu, prowadzili własne działania w tej sprawie i ustalili tożsamość nieletnich dziewczyn w wieku 13 i 14 lat. Dzięki szybkiej reakcji mundurowych z referatu do spraw nieletnich i patologii, którzy zebrali materiał dowodowy, w środę namierzyli i zatrzymali obie sprawczynie. Nastolatki noc spędziły w policyjnej izbie dziecka. Ze wstępnych ustaleń wynika, że powodem pobicia był konflikt na tle rówieśniczym pomiędzy nastolatkami. Pokrzywdzona nieletnia nie wymagała hospitalizacji, jednak jest pod opieką lekarzy specjalistów. To nie pierwszy czyn karalny, jaki nieletnie mają na swoim koncie. W przeszłości wobec nich były prowadzone postępowania w sądzie dla nieletnich o demoralizację oraz czyny karalne.

Po zakończeniu postępowania materiały dotyczące sprawy zostaną przekazane do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rodzinnego w Jaworznie, z wnioskiem o zastosowanie środków wychowawczych przewidzianych w ustawie o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.

Codziennie spotykamy się z informacjami i wydarzeniami z udziałem osób nieletnich, którzy coraz częściej stają się sprawcami czynów karalnych lub też są ofiarami przestępstw, czasem bardzo drastycznych.

W trosce o dobro i bezpieczeństwo małoletnich, apelujemy o właściwą i szybką reakcję na niepokojące sygnały, dotyczące zachowań dzieci i młodzieży, które mogą prowadzić do ich demoralizacji. Wiele spraw, które zwłaszcza dla młodego człowieka wydają się błahe, trafiają na drogę sądową.

Demoralizacja, to stan bądź proces charakteryzujący negatywne postawy i zachowania nieletniego wobec obowiązujących w społeczeństwie podstawowych norm i zasad postępowania - „… w szczególności naruszanie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego lub kształcenia zawodowego, używanie alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawianie nierządu, włóczęgostwo, udział w grupach przestępczych…”

Przejawy demoralizacji u nieletnich:

 • niesystematyczne uczęszczanie do szkoły,
 • wagary, inne zaniedbywanie nauki,
 • niestosowne zachowanie się w szkole i poza szkołą,
 • dłuższe przebywanie poza domem bez kontroli,
 • przebywanie się w towarzystwie zdemoralizowanych kolegów,
 • zachowania agresywne,
 • wandalizm,
 • ucieczki z domu,
 • palenie tytoniu,
 • picie alkoholu,
 • używanie narkotyków i innych środków odurzających,
 • przedwczesne podejmowanie współżycia seksualnego,
 • popełnianie czynów zabronionych.

W przypadku, gdy nieletni jest zagrożony demoralizacją lub jest sprawcą czynu karalnego, wszelkie zebrane materiały w sprawie kierowane są do sądów rodzinny i nieletnich.

 • na zdjęciu policjant nieumundurowany w kamizelce odblaskowej z napisem policja trzymający zatrzymaną nieletnią
 • na zdjęciu nieletnia zatrzymana, która siedzi na krześle
 • na zdjęciu dwóch nieumundurowanych policjantów, którzy trzymają zatrzymaną nieletnią dziewczynę

Film doprowadzenie_1.mp4

Pobierz plik doprowadzenie_1.mp4 (format mp4 - rozmiar 8.26 MB)

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony