Wiadomości

#RozmawiajReaguj

Data publikacji 13.03.2023

Dziecko nigdy nie jest winne wykorzystania seksualnego. Zawsze 100% odpowiedzialności leży po stronie sprawcy. Istotą pierwszej kampanii społecznej Państwowej Komisji jest rozbudzenie w dorosłych, w szczególności w opiekunach dzieci i młodzieży, świadomości i wskazanie odpowiednich wzorców zachowań dzieciom, które często niewerbalnie sygnalizują, że zostały skrzywdzone. W akcję włączyli się policjanci.

Bezpieczne i wolne od przemocy seksualnej dzieciństwo, możliwe jest tylko wśród odpowiedzialnych, uważnych i wrażliwych dorosłych! Każdego roku tysiące dzieci pada ofiarą przemocy seksualnej. Skrzywdzone dziecko czuje strach i wstyd. Ale to nie dzieci są winne. Winny jest sprawca i każdy, kto wie, ale nie reaguje. Dziecko, które nie czuje wsparcia i pomocy z zewnątrz, nie widzi szans na ratunek. Ten problem może dotyczyć każdego dziecka. Nie bądź obojętny!

Państwową Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej 15 roku życia opracowała raport z którego wynika, że ofiarami przemocy seksualnej padają najczęściej dzieci w wieku 13-15 (49%) i 7-12 (41%) lat. W czasie zdarzenia 76% skrzywdzonych dzieci przebywało w swoim domu, pod opieką rodziców, czy opiekunów. Niestety, w 54% przypadków nikt z najbliższego otoczenia (rodzice, nauczyciele, krewni) nie zauważył niczego niepokojącego. Informacja o tym była przekazywana przez dziecko.

Dziecko nigdy nie jest winne wykorzystania seksualnego - zawsze 100% odpowiedzialność leży po stronie sprawcy. Istotą pierwszej kampanii społecznej Państwowej Komisji jest więc rozbudzenie w dorosłych opiekunach świadomości i umiejętności właściwego podejścia do dziecka skrzywdzonego. W szczególności celem jest zdjęcie z dzieci poczucia winy i wstydu oraz zapobieganie ponownemu zranieniu po wyjściu sprawy na jaw.

Gdy zauważysz, że dziecko jest przygnębione i zlęknione, izoluje się, ma problemy w szkole i niską samoocenę, to rozmawiaj, słuchaj, uwierz i reaguj.

  • ROZMAWIAJ – nie lekceważ tego, co mówi dziecko. Daj mu możliwość wyrażenia własnych uczuć, ale nie wypytuj o szczegóły, jeśli nie jest na to gotowe. Nie zarzucaj go pytaniami i własnymi wątpliwościami. Nie naciskaj;
  • SŁUCHAJ – dziecko potrzebuje Twojej uwagi. Musi wiedzieć, że je wysłuchasz. Szczególnie, gdy dzieje się coś niepokojącego. Nie pozostawiaj go samego z jego lękami i pytaniami. Daj dziecku przyzwolenie na wyjawienie trudnych uczuć;
  • UWIERZ – dopuść do siebie myśl, że dziecko spotkała krzywda i pamiętaj, że sprawca jest w stu procentach winny. Dziecko nigdy nie odpowiada za czyjeś złe zachowania i intencje. Stań po jego stronie. To właśnie teraz najbardziej Cię potrzebuje;
  • REAGUJ – jeśli widzisz niepokojące zachowanie u dziecka – reaguj. Zapytaj o pomoc specjalistę lub zadzwoń na bezpłatny i całodobowy numer telefonu 116 111 lub 800 12 12 12. Nie bój się prosić o wsparcie. Podejrzenie przestępstwa wykorzystania seksualnego dziecka możesz zgłosić Państwowej Komisji telefonicznie lub pisemnie. Dane znajdziesz na stronie: www.pkdp.gov.pl.

Nie wybaczysz sobie, że nie uwierzyłeś

#RozmawiajReaguj

Pomóż uświadomić innych

Odczytując kod QR z plakatu, można przenieść się na stronę kampanii. Są tam umieszczone wskazówki, które mogą pomóc opiekunowi małoletniego poradzić sobie z sytuacją podejrzenia lub wykorzystania seksualnego dziecka tak, aby dać mu odpowiednie wsparcie.
Więcej informacji można uzyskać na stronie Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15.

(Źódło: PKDP)

Powrót na górę strony