Wiadomości

Kampania „Moje prawa, moje granice - o przemocy i odpowiedzialności”

Data publikacji 10.03.2023

Wczoraj w Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu odbyła się inauguracja kampanii „Moje prawa, moje granice - o przemocy i odpowiedzialności”. W spotkaniu wzięli udział policjanci z Żywca oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Odbiorcami ważnych kwestii była młodzież uczęszczająca do klas sportowych.

Policjanci z żywieckiej komendy, wspólnie z mundurowymi z Zespołu do spraw Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii z KWP w Katowicach, przeprowadzili zajęcia pod hasłem „Moje prawa, moje granice - o przemocy i odpowiedzialności”. Spotkanie odbyło się w Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu, a odbiorcami ważnych treści byli uczniowie klas sportowych.  

Zajęcia rozpoczęły się od zaprezentowania krótkiego rysu historycznego, związanego z prawami człowieka. Następnie uczniowie dowiedzieli się, że źródłem wszelkich praw i wolności jest godność każdej osoby. Jako podstawowe normy, przysługują one wszystkim i wynikają z samego faktu bycia człowiekiem. Podczas rozmów policjanci podkreślali powszechny, przyrodzony, niezbywalny, nienaruszalny, naturalny i niepodzielny charakter tych praw, zwracając jednocześnie uwagę, że ich przestrzeganie powinno być gwarantowane i chronione przez państwo. Przy tej okazji mundurowi poruszyli temat handlu ludźmi oraz uświadamiali jak postępować, aby nie stać się ofiarą tego procederu.

Kolejną częścią zajęć było omówienie, czym jest przemoc, cyberprzemoc oraz mowa nienawiści. Szczególną uwagę policjanci zwrócili na wszelkiego rodzaju aspekty etyczne oraz prawne związane z tym zagadnieniem. Następnie słuchacze wspólnie wypracowywali algorytmy właściwego postępowania w różnego rodzaju trudnych sytuacjach, z którymi mogą się oni spotkać w swoim życiu. Uczestnicy spotkania aktywnie w nim uczestniczyli, wykazując się dużą wiedzą w zakresie omawianych zagadnień.

  • zdjęcie kolorowe zrobione w sali uczniowie siedzą tyłem na krzesłach policjantka prowadzi prelekcję obok niej za biurkiem siedzi policjant
  • zdjęcie kolorowe zrobione w sali uczniowie siedzą tyłem policjantka pokazuje slajd obok policjant wstaje zza biurka
  • zdjęcie kolorowe uczniowie siedzą tyłem  na krzesłach policjantka na środku sali pokazuje i tłumaczy slajd obok niej stoi policjant
  • na środku sali stoi policjantka i policjant na ścianie wyświetlony slajd
  • policjantka stoi przed uczniami i prowadzi prelekcję
  • policjantka na środku sali prowadzi prelekcję uczniowie siedzą w ławkach
Powrót na górę strony