Wiadomości

Nadanie i wręczenie sztandaru KMP w Jaworznie oraz odsłonięcie obelisku z tablicą poświęconą „Pamięci Funkcjonariuszy 7. Kompanii Rezerwy Policji Państwowej”

Data publikacji 23.09.2022

Od dzisiaj jaworzniccy policjanci mają swój sztandar, który został ufundowany przez społeczność miasta Jaworzna w dowód zaufania i uznania dla policyjnej służby i pracy. Akt Nadania Sztandaru podpisał Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński. Sztandar z rąk Prezydenta Miasta Jaworzna Pawła Silberta odebrał Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster, a następnie wręczył go Komendantowi Miejskiemu Policji w Jaworznie insp. dr. Piotrowi Uwijale. Dzisiaj również miało miejsce odsłonięcia w Parku Zielona obelisku z tablicą poświęconą „Pamięci Funkcjonariuszy 7. Kompanii Rezerwy Policji Państwowej”.

23 września 2022 r. - ta data na długo pozostanie w pamięci policjantów, pracowników Policji i mieszkańców miasta Jaworzna. Dzień, w którym funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie otrzymali sztandar — symbol męstwa, odwagi i honoru. W uroczystości udział wzięli: Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster, Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Roman Rabsztyn, gen. bryg. (w st. sp.)  dr Tomasz Miłkowski reprezentujący Wojewodę Śląskiego, Radna Maria Materla reprezentująca Marszałka Województwa Śląskiego,  Jego Ekscelencja ks. dr Grzegorz Kaszak - Biskup Diecezji Sosnowieckiej z duchownymi, Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert wraz z Zastępcą Łukaszem Kolarczykiem i Przewodniczącym Rady Miejskiej Tadeuszem Kaczmarkiem, Dyrektor oddziału IPN w Katowicach dr Andrzej Sznajder,  parlamentarzyści, przedstawiciele wojska, straży pożarnej, wymiaru sprawiedliwości, kierownicy instytucji, emerytowani komendanci jaworznickiej Policji oraz dyrektorzy placówek oświatowych.

Uroczysty apel, w trakcie którego, zgodnie z ceremoniałem policyjnym, wręczony został sztandar Komendzie Miejskiej Policji w Jaworznie, odbył się na Rynku Głównym w Jaworznie. Uroczystość poprzedziła msza święta w Kolegiacie św. Wojciecha i św. Katarzyny, którą celebrował Biskup Diecezji Sosnowieckiej w intencji policjantów i pracowników cywilnych oraz ich rodzin, jak również w intencji funkcjonariuszy 7. Kompanii Rezerwy Policji Państwowej stacjonującej na terenie Jaworzna w latach 1936-1939 oraz Funkcjonariuszy Polskiej Policji walczących i poległych w obronie granic oraz wolności Rzeczypospolitej Polskiej.

Po mszy świętej w akompaniamencie Orkiestry KWP w Katowicach, policjanci oraz zaproszeni goście przemaszerowali do miejsca, gdzie odbyła się główna uroczystość. Apel rozpoczął się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości Zastępcy Komendanta Głównego Policji. Nadinsp. Roman Kuster oddał honor sztandarom, a następnie dokonał przeglądu pododdziałów. Następnie przy taktach Mazurka Dąbrowskiego, odśpiewanego przez kompanię honorową i jaworznicki pododdział, podniesiono na maszt flagę Rzeczypospolitej Polskiej.

Przybyłych na uroczystość gości przywitał Komendant Miejski Policji w Jaworznie insp. dr Piotr Uwijała, mówiąc m.in. że, „Sztandar jest symbolem najważniejszych wartości dla policjanta polskiego, symbolem wierności, honoru i męstwa. Słowa „Bóg, Honor, Ojczyzna” wyszyte na sztandarze stanowią filary szlachetności i polskiego patriotyzmu.

Komendant Uwijała podziękował również w imieniu własnym i wszystkich jaworznickich policjantów,  Prezydentowi Miasta Jaworzna oraz wszystkim członkom Społecznego Komitetu Ufundowania Sztandaru dla Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie, jak również wszystkim radnym Rady Miejskiej w Jaworznie i mieszkańcom miasta za podjęcie działań  na rzecz ufundowania naszego policyjnego sztandaru oraz zaufanie, jakim nas obdarzacie.

Następnie odczytano akty nadania i wręczenia Sztandaru Komendzie Miejskiej Policji w Jaworznie, a w drzewiec wbito 16 gwoździ honorowych i 1 pamiątkowy z okazji 100. Rocznicy Powołania Policji Państwowej. Poświęcenia Sztandaru Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie dokonał Biskup Diecezji Sosnowieckiej.

W dalszej części nastąpiła ceremonia wręczenia i prezentacji sztandaru Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie. Sztandar przekazany został z rąk Przewodniczącego Społecznego Komitetu Ufundowania Sztandaru — Prezydenta Miasta Jaworzna Pawła Silberta, za pośrednictwem reprezentującego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Zastępcę Komendanta Głównego Policji nadinsp. Romana Kustera, na ręce Komendanta Miejskiego Policji w Jaworznie insp. dr. Piotra Uwijały.

Po zakończeniu uroczystości nadania i wręczenia sztandaru, policjanci i zaproszeni goście w zwartym szyku przeszli do Parku Zielona, gdzie przewidziana była druga część uroczystości tj. odsłonięcie Tablicy Pamiątkowej poświęconej „Pamięci Funkcjonariuszy 7. Kompanii Rezerwy Policji Państwowej”. Uroczystość rozpoczęła się apelem z udziałem Kompanii Honorowej Śląskiej Policji i Orkiestrą Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

W trakcie uroczystości głos zabrali zaproszeni goście, między innymi Komendant Miejski Policji w Jaworznie, Dyrektor Oddziału IPN w Katowicach oraz Prezydent Miasta Jaworzna. Po odsłonięciu i poświęceniu Tablicy lektor odczytał apel pamięci, a policjanci oddali salwę honorową. Uroczystość zwieńczyło złożenie kwiatów przed miejscem upamiętniającym „Funkcjonariuszy 7. Kompanii Rezerwy Policji Państwowej”.

Tablica wraz z obeliskiem została ufundowana przez Miasto Jaworzno i Instytut Pamięci Narodowej oddział w Katowicach, a inicjatorami jej powstania byli: Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert, Komendant Miejski Policji w Jaworznie insp. dr Piotr Uwijała, Dyrektor Muzeum Miasta Jaworzna Przemysław Dudzik oraz kustosz Muzeum Miasta Jaworzna Adrian Rams.

Funkcjonariusze 7. Kompanii Rezerwy Policji Państwowej stacjonowali w Jaworznie w latach 1936-1939. Pod dowództwem Kaliksta Wyspiańskiego 15 sierpnia 1939 roku wyruszyli z Jaworzna na teren Górnego Śląska, aby bronić granic Rzeczypospolitej Polskiej przed wrogimi działaniami niemieckiego Freikorpsu, a we wrześniu 1939 roku bohatersko i ofiarnie walczyli w wojnie obronnej Polski.

 

 

 

 • Zdjęcie. Widoczni policjanci kompanii honorowej w kościele
 • Zdjęcie. Widoczni uczestnicy mszy świętej w kościele, w tym umundurowani policjanci
 • Zdjęcie. Widoczni uczestnicy mszy świętej w kościele, w tym umundurowani policjanci. Na pierwszym planie ramię policjanta z naszywka o treści: POLICJA
 • Zdjęcie. Widoczni uczestnicy mszy świętej w kościele, w tym umundurowani policjanci
 • Zdjęcie. Widoczne poczty sztandarowe w kościele
 • Zdjęcie. Widoczni uczestnicy mszy świętej w kościele, w tym umundurowani policjanci
 • Zdjęcie. Widoczne poczty sztandarowe w kościele
 • Zdjęcie. Widoczni uczestnicy mszy świętej w kościele, w tym umundurowani policjanci
 • Zdjęcie. Widoczne poczty sztandarowe, kompania honorwa i uczestnicy mszy w kościele
 • Zdjęcie. Widoczni uczestnicy mszy świętej w kościele, w tym umundurowani policjanci
 • Zdjęcie. Widoczni uczestnicy mszy świętej w kościele, w tym umundurowani policjanci
 • Zdjęcie. Widoczni uczestnicy mszy świętej w kościele, w tym umundurowani policjanci
 • Zdjęcie. Widoczni uczestnicy mszy świętej w kościele, w tym umundurowani policjanci
 • Zdjęcie. Widoczni uczestnicy mszy świętej w kościele, w tym umundurowani policjanci
 • Zdjęcie. Widoczni policjanci kompanii honorowej w kościele
 • Zdjęcie. Widoczny przemarsz policjantów i uczestników uroczystości ulicami miasta
 • Zdjęcie. Widoczny przemarsz policjantów i uczestników uroczystości ulicami miasta
 • Zdjęcie. Widoczny przemarsz policjantów i uczestników uroczystości ulicami miasta
 • Zdjęcie. Widoczny przemarsz policjantów i uczestników uroczystości ulicami miasta
 • Zdjęcie. Widoczny dowódca uroczystości
 • Zdjęcie. Widoczni policjanci, w tym Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach
 • Zdjęcie. Zastępca Komendanta Głownego Policji dokonuje przeglądu policyjnych pododdziałów
 • Zdjęcie. Zastępca Komendanta Głownego Policji dokonuje przeglądu policyjnych pododdziałów
 • Zdjęcie. Zastępca Komendanta Głownego Policji dokonuje przeglądu policyjnych pododdziałów
 • Zdjęcie. Zastępca Komendanta Głownego Policji dokonuje przeglądu policyjnych pododdziałów
 • Zdjęcie. Zastępca Komendanta Głownego Policji dokonuje przeglądu policyjnych pododdziałów
 • Zdjęcie. Widoczni uczestnicy uroczystości pod namiotem
 • Zdjęcie. Moment podniesienia flagi państwowej przez policjantów
 • Zdjęcie. Widoczna policyjna orkiestra
 • Zdjęcie. Głos przy mównicy zabiera Komendant Miejski Policji w Jaworznie
 • Zdjęcie. Moment symbolicznego przybijania gwoździ do sztandaru oraz wpisów w księdze pamiątkowej
 • Zdjęcie. Moment symbolicznego przybijania gwoździ do sztandaru oraz wpisów w księdze pamiątkowej
 • Zdjęcie. Moment symbolicznego przybijania gwoździ do sztandaru oraz wpisów w księdze pamiątkowej
 • Zdjęcie. Moment symbolicznego przybijania gwoździ do sztandaru oraz wpisów w księdze pamiątkowej
 • Zdjęcie. Moment symbolicznego przybijania gwoździ do sztandaru oraz wpisów w księdze pamiątkowej
 • Zdjęcie. Moment symbolicznego przybijania gwoździ do sztandaru oraz wpisów w księdze pamiątkowej
 • Zdjęcie. Moment symbolicznego przybijania gwoździ do sztandaru oraz wpisów w księdze pamiątkowej
 • Zdjęcie. Moment symbolicznego przybijania gwoździ do sztandaru oraz wpisów w księdze pamiątkowej
 • Zdjęcie. Moment przekazania i wręczania sztandaru. Widoczni umundurowani policjanci oraz poczty sztandarowe.
 • Zdjęcie. Moment przekazania i wręczania sztandaru. Widoczni umundurowani policjanci oraz poczty sztandarowe.
 • Zdjęcie. Moment przekazania i wręczania sztandaru. Widoczni umundurowani policjanci oraz poczty sztandarowe.
 • Zdjęcie. Moment przekazania i wręczania sztandaru. Widoczni umundurowani policjanci oraz poczty sztandarowe.
 • Zdjęcie. Moment przekazania i wręczania sztandaru. Widoczni umundurowani policjanci oraz poczty sztandarowe.
 • Zdjęcie. Moment przekazania i wręczania sztandaru. Widoczni umundurowani policjanci oraz poczty sztandarowe.
 • Zdjęcie. Moment przekazania i wręczania sztandaru. Widoczni umundurowani policjanci oraz poczty sztandarowe.
 • Zdjęcie. Moment przekazania i wręczania sztandaru. Widoczni umundurowani policjanci oraz poczty sztandarowe.
 • Zdjęcie. Moment przekazania i wręczania sztandaru. Widoczni umundurowani policjanci oraz poczty sztandarowe.
 • Zdjęcie. Moment przekazania i wręczania sztandaru. Widoczni umundurowani policjanci oraz poczty sztandarowe.
 • Zdjęcie. Głos przy mównicy zabiera Zastępca Komendanta Głównego Policji
 • Zdjęcie. Głos przy mównicy zabiera gość honorowy
 • Zdjęcie. Widoczni uczestnicy uroczystości na rynku, w tym umundurowani policjanci
 • Zdjęcie. Widoczny przemarsz policjantów i uczestników uroczystości ulicami miasta
 • Zdjęcie. Widoczny przemarsz policjantów i uczestników uroczystości ulicami miasta
 • Zdjęcie. Widoczny przemarsz policjantów i uczestników uroczystości ulicami miasta
 • Zdjęcie. Widoczna policyjna warta honorowa przed obeliskiem
 • Zdjęcie. Widoczni uczestnicy uroczystości pod namiotem
 • Zdjęcie. Głos przy mównicy zabiera Komendant Miejski Policji w Jaworznie
 • Zdjęcie. Głos przy mównicy zabiera gość honorowy
 • Zdjęcie. Widoczni policjanci kompanii honorowej
 • Zdjęcie. Głos przy mównicy zabiera gość honorowy
 • Zdjęcie. Widoczne poczty sztandarowe
 • Zdjęcie. Moment składania wieńców przed obeliskiem
 • Zdjęcie. Widoczny obelisk z szarfą

Film jaworzno.mp4

Pobierz plik jaworzno.mp4 (format mp4 - rozmiar 37.67 MB)

Nagranie audio Audiodeskrypcja filmu

Pobierz plik Audiodeskrypcja filmu (format mp3 - rozmiar 1.1 MB)

Nagranie audio Audiodeskrypcja_do_filmu_z_YouToube.m4a

Pobierz plik Audiodeskrypcja_do_filmu_z_YouToube.m4a (format mp3 - rozmiar 2.22 MB)

Powrót na górę strony