Wiadomości

Uroczysta zbiórka i wyróżnienia dla policjantów oraz pracowników

Data publikacji 27.07.2022

W rotundzie komendy wojewódzkiej Policji odbyła się zbiórka z okazji Święta Policji, podczas której wyróżnieni zostali policjanci oraz pracownicy KWP w Katowicach. Uroczystość ta była okazją do awansowania policjantów na wyższe stopnie i wyróżnienia najbardziej zasłużonych, a także podziękowania im oraz pracownikom komendy wojewódzkiej za ich służbę i zaangażowanie. Odznaczenia wręczył Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinspektor Roman Rabsztyn.

Tegoroczne centralne obchody Święta Policji odbyły się w Katowicach. Nieprzypadkowo uroczystość odbyła się w stolicy Śląska, bowiem w tym roku przypada 100. rocznica powrotu części Górnego Śląska do Polski i utworzenie autonomicznego województwa śląskiego, którego bezpieczeństwa, aż do wybuchu II wojny światowej, strzegła Policja Województwa Śląskiego. Obszerna relacja z tego wydarzenia znajduje się TUTAJ.

Przed dzisiejszą uroczystą zbiórką w rotundzie komendy wojewódzkiej, poprzedzającą wojewódzkie obchody Święta Policji, które odbędą się w piątek 29 lipca w Bielsku-Białej, Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Roman Rabsztyn oraz jego Zastępcy, złożyli kwiaty pod Tablicą Pamięci.

Podczas dzisiejszego wydarzenia nie zabrakło Wicewojewody Śląskiego Jana Chrząszcza, a także przedstawicieli kadry kierowniczej śląskiej Policji. Dowódcą uroczystości był podinsp. Janusz Rygielski.

Wicewojewoda Śląski w asyście szefa śląskich policjantów wręczył odznaczenia nadawane przez Prezydenta RP. Wśród wyróżnionych Złote Medale "Za długoletnią służbę" otrzymali: mł. insp. Andrzej Nowak - dowódca SPPP w Częstochowie, kom. Andrzej Baron z Wydziału Kryminalnego KWP w Katowicach, Małgorzata Kmiecik z Wydziału Doboru i Szkolenia KWP w Katowicach i Dorota Ziętala z Zespołu Ochrony Pracy KWP w Katowicach.

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach wręczył odznaczenia nadawane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Brązowy Medal „Za zasługi dla Policji” otrzymał asp. sztab. Andrzej Socha z NSZZPolicjantów.

Wicewojewoda Śląski Jan Chrząszcz wręczył również Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Katowicach nadinsp. Romanowi Rabsztynowi Medal "Pro Bono Poloniæ", nadany przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Złotymi Odznakami "Zasłużony Policjant" wyróżnieni zostali: insp. Mariusz Klepek - Komendant Miejski Policji w Żorach mł. insp. Krzysztof Kazek - Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach ds. Ochrony Praw Człowieka oraz podinsp. Bartosz Kański z Wydziału Krymnalnego KWP w Katowicach.

Po złożeniu przez dowódcę meldunku o zakończeniu uroczystości, uczestnicy przeszli przed Grób Policjanta Polskiego, gdzie pod przewodnictwem kapelana Policji odmówiona została modlitwa w intencji poległych policjantów.

 • Złożenie kwiatów pod Tablicą Pamięci
 • Złożenie kwiatów pod Tablicą Pamięci
 • Dowódca uroczystości składa meldunek Komedantowi
 • Dowódca uroczystości
 • Wicewojewoda, zaproszeni goście i komendanci oraz przedstawiciele kadry kierowniczej.
 • Lektor prowadzący uroczystość
 • Ordery i odznaczenia leżące na stole
 • Ordery i odznaczenia leżące na stole
 • Ordery i odznaczenia leżące na stole
 • Medale i odznaczenia.
 • Dowódca uroczystości oddaje honor.
 • Zebrani goście - widok zza trybuny
 • Na pierwszym planie medale, w tle umundurowani policjanci i zaproszeni goście.
 • Uczestnicy uroczystości na auli
 • Odznaczenia uczestników uroczystości
 • Uczestnicy uroczystości na auli
 • Uczestnik uroczystości trzymający teczkę z awansem
 • Wicewojewoda gratuluje policjantowi.
 • Wyróżnieni policjanci stoją w rzędzie.
 • Uczestnicy uroczystości na auli
 • Uczestnicy uroczystości na auli
 • Wicewojewoda przypina medal policjantowi.
 • Przywieszka na mundurze z napisem dzielnicowy roku.
 • Odznaczenia uczestników uroczystości
 • Komendant gratuluje policjantowi odznaczenia.
 • Komendant prezentuje dyplom
 • Komendant gratuluje policjantowi odznaczenia.
 • Wicewojewoda przypina medal policjantowi.
 • Zastępca Naczelnika Wydziału Kadr w mundurze wyjściowym.
 • Wyróżnieni policjanci stoją w rzędzie.
 • Uczestnicy uroczystości na auli
 • Komendanci gratulują policjantom awansów.
 • Policjanci, którzy zostali wyróżnieni podczas uroczystości.
 • Komendant gratuluje policjantowi awansu.
 • Uczestnicy uroczystości na auli
 • Teczka z listem gratulacyjnym, którą trzyma w dłoni policjant.
 • Odznaczenia uczestników uroczystości
 • Wyróżniony policjant.
 • Komendant gratuluje policjantce awansu.
 • Przemówienie wicewojewody
 • Policjant z pocztu sztandarowego.
 • Przemówienie komendanta
 • Policjanci, którzy zostali wyróżnieni podczas uroczystości.
 • Widoczny policjant z pocztu sztandarowego.
 • Policyjny trębacz.
 • Dowódca uroczystości, lektor i trębacz. Wszyscy w umundurowaniu wyjściowym.
 • Uczestnicy uroczystości na auli
 • Przemówienie komendanta
 • Policjanci biorący udział w uroczystości.
 • Ratownicy medyczni siedzą na krzesłach w auli.
 • Policjanci biorący udział w uroczystości.
 • Naszywka orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
 • Policjanci biorący udział w uroczystości.
 • Policjanci biorący udział w uroczystości.
 • Naczelnik Wydziału Kadr i jego Zastępca.
 • Komendanci i zaproszeni goście siedzą na krzesłach w auli.
 • Poczet Sztandarowy.
 • Uczestnicy uroczystości przed Grobem Policjanta
 • Komendanci wraz z zaproszonymi gośćmi stoją przed Grobem Policjanta.
 • Komendanci oddają honor przy Grobie Policjanta.
 • Generał poprawia wstęgi na złożonym przed grobem wieńcem kwiatów.
 • Naczelnik Gabinetu KWP w Katowicach ze swoim zastępcą oddający honory
 • Warta honorowa przy Grobie Policjanta
 • Warta honorowa przy Grobie Policjanta.
Powrót na górę strony