Wiadomości

Centralne obchody Święta Policji w Katowicach

Data publikacji 23.07.2022

Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk nieprzypadkowo podjął decyzję, że centralne obchody Święta Policji odbędą się w tym roku w stolicy województwa śląskiego, w Katowicach. W 2022 roku przypada bowiem 100. rocznica powrotu części Górnego Śląska do Polski i utworzenie autonomicznego województwa śląskiego, którego bezpieczeństwa, aż do wybuchu II wojny światowej, strzegła Policja Województwa Śląskiego. Dlatego też dzisiaj od rana w Katowicach, na Placu Sławika i Antalla, zebrali się policjanci reprezentujący wszystkie garnizony i formacje w kraju.

Policja Województwa Śląskiego była doskonale wyszkoloną formacją, licząca 10 procent stanu osobowego wszystkich sił policyjnych całej II Rzeczypospolitej i odgrywała ważną rolę w kraju ze względu m.in. na znaczenie gospodarcze Śląska w Państwie Polskim. Podczas wojny obronnej 1939 roku, policjanci województwa śląskiego bronili mężnie swojej ojczyzny, a do legendy śląskiego września przeszły walki o strategiczne przedsiębiorstwa, podczas których wykazali się wyjątkowym męstwem. Niestety, po 17 września podzielili oni los tysięcy Polaków wywiezionych w głąb Związku Radzieckiego, którym niedane już było powrócić do kraju.

Dlatego też doceniając działania funkcjonariuszy ziemi śląskiej, ich wkład w budowanie fundamentów współczesnej formacji oraz jednocześnie chcąc upamiętnić trud i wysiłek wszystkich, którzy walczyli o niepodległość naszej ojczyzny, Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk podjął decyzję, że centralne obchody Święta Policji odbędą się w tym roku w stolicy województwa śląskiego, w Katowicach.

Uroczystość rozpoczęła się 23 lipca od złożenia wspólnego wieńca przy Pomniku Powstańców Śląskich. Kwiaty złożyli: Wojewoda Śląski, Prezydent Miasta Katowice oraz Komendant Główny Policji i Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach. Poprzez ten symboliczny gest upamiętniono Powstańców Śląskich, wśród których liczną reprezentacją byli policjanci województwa śląskiego.

O godz. 10.00 w Katowicach, na Placu Sławika i Antalla, uroczystości rozpoczęły się od przeglądu pododdziałów Policji, którego dokonał Prezydent Andrzej Duda w asyście Komendanta Głównego Policji gen. insp. dr. Jarosława Szymczyka. Następnie gospodarz uroczystości powitał zaproszonych gości, na czele z Prezydentem RP. Szef polskiej Policji podziękował Prezydentowi Andrzejowi Dudzie oraz ministrom, parlamentarzystom, wojewodzie śląskiemu, marszałkowi województwa, przedstawicielom związków zawodowych, duchowieństwa oraz reprezentantom świata nauki, medycyny, kultury i sportu za przyjęcie zaproszenia.

Po odegraniu hymnu i podniesieniu flagi państwowej, minutą ciszy uczczono pamięć wszystkich ofiar konfliktu zbrojnego na Ukrainie.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego, nadał stopnie generalskie 6 oficerom Policji, a szef resortu MSWiA wręczył im szable. Nowymi nadinspektorami polskiej Policji zostali:

 •   Adam CIEŚLAK – Komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości;
 •  Waldemar WOŁOWIEC – Komendant Wojewódzki Policji w Radomiu;
 •  Dariusz MATUSIAK – Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie;
 •  Jarosław PASTERSKI – Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim;
 •  Dariusz ZIĘBA – Dowódca Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji BOA;
 •  Iwona KLONOWSKA – Komendant Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Po wręczeniu nominacji generalskich, Prezydent Andrzej Duda wręczył medale państwowe i resortowe. Komendant Główny Policji został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski - co jest wyróżnieniem i podziękowaniem dla całej formacji. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński, w asyście Komendanta Głównego Policji, wyróżnił policjantów i pracowników Policji odznakami resortowymi, w uznaniu ich szczególnych zasług w zakresie ochrony ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa lub porządku publicznego .

Następnie przyszedł czas na promocję oficerską absolwentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. 

Laureatom konkursu „Policjant, który mi pomógł” statuetki oraz listy gratulacyjne wręczył Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk.

Kolejnym punktem uroczystości było ślubowanie policjantów Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, którą przyjął ich przełożony - Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Roman Rabsztyn.

Do zebranych na uroczystości zwrócił się Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda, który w swoim przemówieniu wyraził słowa podziękowania, skierowane do wszystkich polskich policjantów: Dziękuję za ofiarność w służbie dla Rzeczpospolitej. Dziękuje Wam za ten wasz codzienny trud służby dla rodaków, dla nas wszystkich, dla Polski. Dziękuję Wam za niezwykle godne i profesjonalne reprezentowanie nas poza granicami, wszędzie tam, gdzie wykonujecie swoją służbę, skierowani przez Rzeczpospolitą, jak choćby na Litwę.
Dziękuję także za ciągłe utrzymywany stan gotowości, podwyższonej w związku z falą uchodźców z Ukrainy, w związku ze wszystkimi potencjalnymi i realnym zagrożeniami, wynikającymi z tego, że tuż za naszą granicą toczy się wojna.

Głos zabrał także Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński, który ocenił działanie polskiej Policji: Służby państwowe, wszystkie struktury państwa polskiego, zdają egzamin ze skutecznego działania. Polska Policja ten egzamin zdaje znakomicie. Wspaniale. Z realnymi, niezwykle ważnymi dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli efektami. To dzięki Wam, to Wy razem z funkcjonariuszami Straży Granicznej, razem z żołnierzami Wojska Polskiego, ramię w ramię obroniliście integralność naszej wschodniej granicy, naszej granicy z Białorusią.

Gdy honorowi goście wygłosili swoje przemówienia, odbyła się defilada, po której dowódca uroczystości  złożył Prezydentowi RP meldunek o jej zakończeniu.

Po apelu, dalsza część centralnych obchodów Święta Policji przeniosła się do Gliwic. Tam najpierw odbył się piknik rodzinny, a o 15.00, na Stadionie Miejskim im. Piotra Wieczorka, został rozegrany mecz piłkarski pomiędzy reprezentacjami polskiej i rumuńskiej Policji.

Link do filmu
 

 • Złożenie wieńca przed pomnikiem przez delegację. Widoczny m.in. Komendant Główny Policji i Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach oraz Prezydent Katowic
 • Oddanie hołdu przed pomnikiem przez delegację. Widoczny od lewej m.in. Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach, Wojewoda Śląski, Komendant Główny Policji oraz Prezydent Katowic
 • Pomnik Powstańców Śląskich, przed którym stoją warty honorowe słuzb mundurowych
 • Wejście umundurowanych policjantek i policjantów na plac, w tle część budynku Spodka
 • Wejście policyjnej kompanii honorowej na plac, w tle tramwaj
 • Umundurownai policjanci oczekujący na ślubowanie
 • Umundurowani policjanci stojący w szyku podczas uroczystości
 • Rozpoczęcie uroczystości. Komendant Główny Policji składa meldunek Prezydentowi RP. Widoczny również mężczyzna trzymający mikrofon.
 • Prezydent RP w asyście Komendanta Głównego Policji dokonuje przeglądu pododdziałów na placu podczas uroczystości
 • Prezydent Rp w asyście Komendanta Głównego Policji dokonuje przeglądu pododdziałów na placu podczas uroczystości
 • Pododdziały policyjne podczas uroczystości, Na dalszym planie Prezydent RP w asyście Komendanta Głównego Policji dokonuje przeglądu pododdziałów na placu podczas uroczystości
 • Flaga RP na maszcie
 • Policyjne pododdziały na placu aploowym podczas minuty ciszy
 • Komendant Główny Policji zabiera głos, w tle goście na trybunie honorowej
 • Szable na stole, które będą wręczane policjantom podczas nominacji generalskich
 • Prezydent RP wręcza nominację generalską policjantowi w asyście Ministra MSWiA
 • Prezydent RP wręcza nominację generalską policjantowi w asyście Ministra MSWiA
 • Prezydent RP wręcza nominację generalską policjantowi w asyście Ministra MSWiA
 • Prezydent RP wręcza nominację generalską policjantowi w asyście Ministra MSWiA
 • Prezydent RP wręcza nominację generalską policjantowi w asyście Ministra MSWiA
 • Prezydent RP wręcza nominację generalską policjantowi w asyście Ministra MSWiA
 • Policjanci stojący w szeregu w oczekiwaniu na odznaczenie
 • Prezydent RP dekorujący KGP
 • Prezydent RP gratulujący odznaczenia KGP
 • MSWiA wręczający odznaczenia
 • Zbliżenie na odznaczenie na mundurze
 • Odznaczenia i wyróżnienia leżące na stole
 • Dyplom "Policjant, który mi pomógł"
 • Wręczenie statuetek "Policjant, który mi pomógł" przez KGP
 • Promocja oficerska
 • Promocja oficerska
 • Kompania reprezentacyjna Policji
 • Ślubowanie nowych policjantów
 • Ślubowanie nowych policjantów
 • Ślubowanie nowych policjantów
 • Ślubowanie nowych policjantów
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach
 • Zebrani policjanci w trakcie Święta Policji
 • Przemówienie Prezydenta RP
 • Przemówienie MSWiA
 • Nowi generałowie Policji na trybunie
 • Policjant w kamizelce na tle stojących przy płotkach mieszkańców
 • Policjanci niosący flagę wielkoformatową na defiladzie
 • Nowi policjanci na defiladzie
 • Poczty sztandarowe na defiladzie
 • Orkiestra policyjna na defiladzie
 • Okucie drzewca Sztandaru KWP Katowice

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 25.87 MB)

Powrót na górę strony