Wiadomości

Odsłonięcie tabliczki upamiętniającej poległego w służbie śp. asp. Michała Kędzierskiego

Data publikacji 11.11.2021

Dzisiaj przed Tablicą Pamięci w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbyła się uroczystość odsłonięcia kolejnej tabliczki epitafijnej. Upamiętnia ona aspiranta Michała Kędzierskiego - policjanta z Raciborza, który zginął na służbie zastrzelony przez bandytę. Uroczystości przewodniczył szef śląskich mundurowych generał Roman Rabsztyn. Symbolicznego odsłonięcia tabliczki z danymi mundurowego, dokonał Komendant Powiatowy Policji w Raciborzu insp. Łukasz Krebs.

Dzisiaj w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbyła się uroczysta zbiórka z okazji odsłonięcia kolejnej tabliczki epitafijnej na Tablicy Pamięci. Podczas wydarzenia uhonorowano i wyróżniono asp. Michała Kędzierskiego poprzez umieszczenie w tym wyjątkowym miejscu jego danych. 43-letni policjant z Raciborza pół roku temu zginął na służbie z rąk przestępcy, do końca wypełniając słowa roty ślubowania.

W uroczystości wzięli udział: Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Roman Rabsztyn, Komendant Powiatowy Policji w Raciborzu insp. Łukasz Krebs oraz Zastępca Naczelnika Wydziału Gabinet Komendanta KWP w Katowicach nadkom. Adam Marekwica.

Po odczytaniu przez letora wspomnienia aspiranta Michała Kędierskiego, szef raciborskich mundurowych dokonał odsłonięcia tabliczki epitafijnej. Następnie policyjny kapelan odmówił modlitwę w intencji funkcjonariuszy poległych w służbie i uczestnicy spotkania złożyli wiązankę kwiatów przed tablicą, gdzie umieszczone są nazwiska policjantów z województwa śląskiego poległych w służbie. Pamięć zmarłych stróżów prawa uczczono również odegraną przez policyjnego trębacza melodią „Śpij Kolego”.

W czasie zbiórki szef śląskich policjantów nadinsp. Roman Rabsztyn przekazał Komendantowi Powiatowemu Policji w Raciborzu insp. Łukaszowi Krebsowi rozkaz personalny Komendanta Głównego Policji oraz pamiątkową ramkę z uroczystości odsłonięcia tabliczki epitafijnej w Komendzie Głównej Policji, która nastąpiła 24 lipca 2021 roku. Po zakończeniu uroczystości Komendanci dokonali wpisów do księgi pamiątkowej katowickiej komendy wojewódzkiej.

Ceremonię uświetniła asysta honorowa policjantów oraz Poczet Sztandarowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Oprawę lektorską zapewnił mł. asp. Patryk Polok z Wydziału Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach.

Tablica Pamięci w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach poświęcona stróżom prawa, którzy stracili życie na służbie po 1990 roku. Jest to wyraz pamięci o naszych kolegach, którzy rotę ślubowania wypełnili do końca. Tablica podzielona jest na trzy części - jedną poświęcono policjantom poległym w latach 1920-1990, druga zawiera fragment roty ślubowania, które składają policjanci wstępujący do służby: „...strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli nawet z narażeniem życia”, w trzeciej zaś umieszczono tabliczki epitafijne z nazwiskami jedenastu policjantów, którzy stracili życie po 1990 roku:

 • starszy sierżant Marek Sienicki 15.06.1967 - 02.05.1992
 • sierżant Dariusz Małowski 09.06.1969 - 07.09.1993
 • starszy sierżant Sławomir Pałka 10.03.1968 - 08.07.1994 
 • sierżant sztabowy Andrzej Siwczyk 10.02.1959 - 13.06.1999
 • komisarz Mirosław Małczęć 04.02.1962 - 20.05.2002
 • młodszy aspirant Tadeusz Świerkot 14.02.1970 - 20.05.2002
 • sierżant Grzegorz Załoga 21.06.1980 - 10.08.2003
 • podkomisarz Tadeusz Bartosik 02.03.1970 - 28.01.2006
 • młodszy aspirant Ireneusz Sojka 05.02.1976 – 11.02.2009
 • starszy posterunkowy Tomasz Trejta 03.04.1985 - 21.11.2013
 • aspirant Michał Kędzierski -26.09.1977 - 04.05.2021
 • Uczestnicy uroczystości stoją pod Tablicą Pamięci.
 • Tabliczka z danymi Michała Kędzierskiegho oprawiona biało-czerwoną szarfą.
 • Policjant z Kompani Honorowej stoi przy Tablicy Pamięci.
 • Od lewej Komendant z Raciborza, Komendant Wojewódzki oraz Naczelnik Wydziału Gabinet Komendanta - przedstawiciele kierownictwa śląskiej Policji.
 • Fragment munduru z napisem Policja nalezący do lektora, w tle uczestnicy uroczystości.
 • Na pierwszym planie generał Rabsztyn, za nim inspektor Krebs.
 • Tabliczka epitafijna zasłonięta biało-czerwoną wstęgą.
 • Komendant z Raciborza dokonuje odsłonięcia tabliczki.
 • Komendant z Raciborza dokonuje odsłonięcia tabliczki. Towarzyszy mu geberał Rabsztyn.
 • Komendant z Raciborza wraz z generałem Rabsztynem stoją przed Tablicą Pamięci.
 • Policyjny kapelan odmawia modlitwę.
 • Zdjęcie Michała Kędzierskiego.
 • Trębcz grający na trąbce.
 • Policjant oddający honor.
 • Fragment wieńca w kolorze biało-czerwonym.
 • Policjant składa wieniec przed tabicą.
 • Komendanci przed tablicą.
 • Teczka z napisem Komenda Główna Policji.
 • Generał wręcza rozkaz komendantowi z Raciborza.
 • Generał przekazuje pamiątkową ramkę z uroczystości komendantowi z Raciborza.
 • Pamiątkowa ramka z uroczystośći trzymana przez policjanta.
 • Tabliczka epitafijna z danymi Michała Kędzierskiego.
 • Generał dokonuje wpisu do pamiętkowej księgi.
 • Komendant z Raciborza dokonuje wpisu do księgi pamiątkowej.
 • Komendant z Raciborza dokonuje wpisu do księgi pamiętkowej.
 • Fragment księgi pamiątkowej.
 • Generał dokonuje wpisu do księgi pamiętkowej.
 • Fotografia Michała Kędzierskiego.
 • Fragment Tablicy Pamięci ze słowami rotyu ślubowania.
 • Tablica pamięci, a obok policjanci.
Powrót na górę strony