Wiadomości

Nagrody dla laureatów z Bierunia w konkursie o bezpieczeństwie zorganizowanym przez KGP

Data publikacji 26.10.2021

Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu nadkomisarz Dariusz Waligóra wręczył nagrody laureatom konkursu plastyczno-filmowego „Artystyczny PrzeWODNIK”. Upominki ufundowane zostały przez przez Komendanta Głównego Policji, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Fundację PZU. Troje dzieci z Bierunia zajęło I miejsce w kategorii spot filmowy.

„Artystyczny PrzeWODNIK”, to nazwa ogólnopolskiego konkursu plastyczno-filmowego adresowanego do dzieci i młodzieży. Został on zorganizowany w ramach 5. edycji akcji informacyjno-edukacyjnej na rzecz poprawy bezpieczeństwa nad wodą i terenach przywodnych „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”. Jego organizatorem było Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji. Tematem przewodnim konkursu było zobrazowanie bezpiecznego sposobu zachowania osób przebywających w wodzie lub nad wodą, promocja zdrowego i aktywnego trybu życia oraz popularyzacja wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat bezpiecznych zachowań. W konkursie mogły wziąć udział osoby lub zespoły do 3 osób w wieku od 5 do 18 lat. Warunkiem uczestnictwa było nadesłanie do Biura Prewencji KGP wykonanego indywidualnie lub zespołowo, rysunku, plakatu lub spotu filmowego.

Rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce 21 września 2021 roku. Jury konkursowe wyłoniło 2 laureatów prac plastycznych i 6 laureatów spotów filmowych, wśród których znalazła się trzyosobowa drużyna dzieci reprezentujących bieruńską Świetlicę Wsparcia Dziennego „Nadzieja”.

We wtorek 26 października w Komendzie Powiatowej Policji w Bieruniu gościli młodzi mieszkańcy miasta, którzy zdobyli najwyższe uznanie jury w swojej kategorii wiekowej. 8-letnia Vanessa Kujawska, 10-letnia Zuzanna Koćwin i 13-letni Szczepan Trecki odebrali z rąk nadkom. Dariusza Waligóry dyplomy, upominki i nagrody, przekazane przez Dyrektora Biura Prewencji Komendy Głównej Policji inspektora Roberta Kumora. Komendantowi towarzyszył Burmistrz Miasta Bierunia Krystian Grzesica. Laureaci otrzymali też od Wydziału Prewencji KWP w Katowicach pluszowe maskotki śląskiej Policji – Sznupka. Szczególne słowa uznania i podziękowania trafiły również do opiekunów młodych laureatów, którzy wspierali dzieci w przygotowaniu zwycięskiej pracy.

Młodym bierunianom gratulujemy kreatywności i dziękujemy za zaangażowanie!

 • Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu nadkomisarz Dariusz Waligóra stoi przed zaproszonymi gośćmi, którzy siedzą przodem do niego na krzesłach. W tle na ścianie widać logotyp akcji Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą. Na pierwszym planie widać laureatów
 • Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu nadkomisarz Dariusz Waligóra (po lewej stronie) stoi przed zaproszonymi gośćmi, którzy siedzą przodem do niego na krzesłach. W pierwszym rzędzie siedzą laureaci
 • Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu nadkomisarz Dariusz Waligóra (na drugim planie) stoi przed zaproszonymi gośćmi, którzy siedzą przodem do niego na krzesłach. Na pierwszym planie widać troje nagrodzonych dzieci
 • Na drugim planie na ścianie wyświetlany jest zwycięski spot. W centralnej części zdjęcia, na krzesłach siedzą zaproszeni goście (widać ich od tyłu). Po prawej stronie pod ścianą stoi Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu nadkomisarz Dariusz Waligóra z głową skierowaną na wyświetlany spot
 • Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu nadkomisarz Dariusz Waligóra kuca przed małą dziewczynką w białej bluzce przekazując jej torbę z prezentem. W tle na ścianie widać logotyp akcji Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą
 • Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu nadkomisarz Dariusz Waligóra i Burmistrz Miasta Bierunia Krystian Grzesica kucają przed małą dziewczynką w białej bluzce wręczając jej pudełko z nagrodą. W tle na ścianie widać logotyp akcji Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą
 • Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu nadkomisarz Dariusz Waligóra i Burmistrz Miasta Bierunia Krystian Grzesica wręczają nagrodę dziewczynce ubranej na galowo. W tle na ścianie widać logotyp akcji Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą
 • Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu nadkomisarz Dariusz Waligóra i Burmistrz Miasta Bierunia wręczają torbę z nagrodą chłopcu ubranemu na galowo. W tle na ścianie widać logotyp akcji Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą
 • Troje laureatów siedzi na krzesłach obok których leżą torby i kartony z nagrodami. Za dziećmi siedzi policjant
 • Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu nadkomisarz Dariusz Waligóra (na pierwszym planie po prawej stronie) i Burmistrz MIasta Bierunia Krystian Grzesica stoją przed dziećmi, które siedzą przodem do nich na krzesłach. W tle na ścianie widać logotyp akcji Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą
 • Policjanci i dzieci z opiekunem pozują do pamiątkowego zdjęcia. Przed stojącą grupą osób, na podłodze leżą nagrody i upominki, które otrzymali laureaci. W tle na ścianie widać logotyp akcji Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą
 • Torby i pudełka z nadrodami i upominkami stoją na stołach. W tle na ścianie znajduje się logotyp akcji Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą
Powrót na górę strony