Wiadomości

Egida-21

Data publikacji 17.10.2021

Na niedzielę 17 października Prezes Rady Ministrów zarządził przeprowadzanie ćwiczenia pod kryptonimem „EGIDA-21” w jednostkach organizacyjnych Policji przewidzianych do militaryzacji. Do udziału w przedsięwzięciu w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz pięciu innych komendach garnizonu śląskiego, zaplanowano 120 osób - tzw. rezerw osobowych. Wszyscy rezerwiści, którzy zgłosili się dzisiaj na ćwiczenia, posiadają nadane przydziały organizacyjno-mobilizacyjne do służby w jednostkach zmilitaryzowanych Policji.

17 października, punktualnie o 7.00, w jednej komendzie miejskiej, czterech powiatowych oraz w katowickiej komendzie wojewódzkiej ruszyły w województwie śląskim tegoroczne ćwiczenia pod kryptonimem "EGIDA-21". Limit osób planowanych do udziału w ćwiczeniu w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz pięciu innych komendach garnizonu śląskiego, został ustalony na poziomie 120 osób. Nad działaniem „systemu” wezwań oraz gotowością rezerw osobowych, czuwali policjanci z poszczególnych jednostek.

Podstawą prawną przeprowadzenia ćwiczeń jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie określenia liczby osób powoływanych w 2021 roku do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji oraz decyzje Komendanta Głównego Policji w sprawie organizacji, przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia pod kryptonimem „EGIDA-21”.

Głównym założeniem ćwiczenia jest praktyczne sprawdzenie przyjętych założeń i rozwiązań planistycznych, związanych z powoływaniem tak zwanych rezerw osobowych do jednostek organizacyjnych Policji przewidzianych do militaryzacji, organizacji procesu szkolenia oraz płynności przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi komendami.

Obserwatorami ćwiczenia, poza przedstawicielami Komendy Głównej Policji, są przedstawiciele Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także jednostek organizacyjnych Policji.

Źródłem finansowania ćwiczenia są środki Ministra Obrony Narodowej, przydzielone Komendantowi Głównemu Policji w ramach Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych działu administracji rządowej sprawy wewnętrzne w latach 2021-2035.

Poza Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach, ćwiczenia Egida-21 przeprowadzane są na terenie województwa śląskiego w komendach w:

- Lublińcu,

- Pszczynie,

- Raciborzu,

- Świętochłowicach,

- Wodzisławiu Śląskim.

 • Policjanci przed wjazdem do KWP w Katowicach
 • Tabliczka kierująca do punktu informacyjnego
 • Przewodnik z psem
 • Policjanci i rezerwiści w sali ze stanowiskami ewidencyjnymi
 • Policjanci przyjmujący rezerwistę w punkcie wydawania broni
 • Policjanci przyjmujący rezerwistę w punkcie wydawania broni
 • Policjanci przyjmujący rezerwistę w punkcie wydawania broni
 • Policjanci przyjmujący rezerwistę w punkcie wydawania broni
 • Policjanci i rezerwiści w sali ze stanowiskami ewidencyjnymi
 • Policjanci i rezerwiści w sali ze stanowiskami ewidencyjnymi
 • Policjant mierzy rezerwistę w punkcie wydawania mundurów
 • Punkt wydawania mundurów
 • Policjant prezentuje racje żywnościowe
 • Meldunek Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach
 • Zbiórka rezerwistów podczas spotkania z Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach
 • Zbiórka rezerwistów podczas spotkania z Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach
 • Zbiórka rezerwistów podczas spotkania z Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach
 • Rezerwiści wchodzą z policjantami do KWP w Katowicach
 • Rezerwiści na szkoleniu na auli KWP w Katowicach
 • Rezerwiści na szkoleniu na auli KWP w Katowicach
 • Rezerwiści na szkoleniu na auli KWP w Katowicach
Powrót na górę strony