Wiadomości

II miejsce katowickich policjantów w czeskich zawodach jednostek specjalnych Policji

Data publikacji 29.09.2021

W czeskich Morawach Południowych odbyły się mistrzostwa dla policjantów z oddziałów prewencji. Uczestniczyły w nich cztery zespoły z Czech - Brna, Pragi, Ostrawy i Usti nad Łabą oraz jeden z Polski – reprezentowany przez policjantów z Oddziału Prewencji Policji w Katowicach. Zawody, oprócz rywalizacji sportowej, były okazją do wymiany doświadczeń i doskonalenia policyjnych umiejętności. Policjanci z katowickiego oddziału prewencji zajęli w zmaganiach drugie miejsce.

Od 21 do 24 września, na zaproszenie Komendy Wojewódzkiej Policji Kraju Południowomorawskiego w Brnie, dziewięcioosobowa drużyna mundurowych z Oddziału Prewencji Policji w Katowicach uczestniczyła w miejscowościach Podhradi nad Dyji oraz Lednice w Zawodach Oddziałów Prewencji Policji komend wojewódzkich Policji Republiki Czeskiej. Na miejscu nie zabrakło także Zastępcy Dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Katowicach młodszego inspektora Tomasza Ziółkowskiego oraz kierownika zespołu odpowiedzialnego w jednostce za szkolenia, którzy śledzili zmagania zawodników. Podczas zawodów rozegrane zostały konkurencje polegające na: przygotowaniu pontonu, przetransportowaniu go ze wzgórza na dystans 4 kilometrów na linię startu i spływie torem wodnym, przetaczaniu opony na czas, strzelaniu do celu stojąc na ruchomym podłożu, udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej, działaniu drużyny pododdziału zwartego podczas zakłócenia porządku na imprezie masowej oraz biegu z obciążeniem na zadany kierunek pod wzniesienie. Pokonanie zróżnicowanej trasy o długości blisko 20 kilometrów wymagało wykazania się hartem ducha, wytrzymałością, kondycją oraz siłą. Policjanci Oddziału Prewencji Policji w Katowicach ukończyli wszystkie konkurencje, zajmując w zawodach drugie miejsce. Lepsi od nich okazali się tylko policjanci ze Specjalnej Porządkowej Jednostki w Usti nad Łabą. Już po raz piąty polscy policjanci mieli okazję uczestniczyć w zawodach, które cieszą się wielkim prestiżem wśród jednostek czeskich. Udział w rywalizacji pozwolił na zebranie nowych doświadczeń, które mogą być wykorzystane w procesie szkolenia i doskonalenia policjantów w Polsce.

 • Policjanci w różnych mundurach stoją na zbiórce w kolumnach. Przed policjantami znaki identyfikujący przynależność.
 • Policjanci w czarnych mundurach z założonymi kapokami i w czerwonych kaskach ochronnych stoją zgromadzeni przy pontonach.
 • Drużyna 8 mężczyzn w jednakowych strojach sportowych stoi przy pontonie i jeden pompuje ponton.
 • Ośmiu policjantów w pontonie płynie środkiem rzeki. Na brzegu, na pomości widać dwie postacie w zielonych mundurach.
 • Ośmiu mężczyzn w strojach sportowych stoi na linii startu szykując się do biegu. W tle radiowóz.
 • Mężczyzna w stroju sportowym przewraca traktorową oponę.
 • Kilku mężczyzn w strojach sportowych stoi przy radiowozie. Przed nimi rozłożone ciężkie przedmioty.
 • Sześciu mężczyzn w strojach sportowych idąc ulicą niesie ciężkie przedmioty. W tle budynek.
 • Na zdjęciu stolik, na którym stoi puchar, trzy statuetki i rozłożone są inne przedmioty. Po lewej stronie stoi flaga.
 • Mężczyzna w mundurze Policji Czeskiej składa gratulacje osobie w mundurze polskiego policjanta. W ręku trzyma medal na wstążce.
 • Zdjęcie zbiorowe dziesięciu policjantów w mundurach. Ma szyjach mają założone medale na wstążkach. Jeden trzyma w ręku statuetkę umieszczoną w skrzyneczce.
 • Zdjęcie grupowe policjantów w różnych mundurach.
Powrót na górę strony