Wiadomości

Prewencyjne działania dąbrowskich policjantów ze strażą leśną

Data publikacji 14.09.2021

Kolejny raz policjanci z Dąbrowy Górniczej wraz ze Strażą Leśną z Siewierza, Olkusza i Świerklańca patrolowali lasy, celem niedopuszczania do popełniania przestępstw oraz wykroczeń. W ramach prowadzonej współpracy mundurowi sprawdzali, czy w lesie nie ma kłusowników, ale i weryfikowali czy nie dochodzi tam do innych nieprawidłowości i niebezpieczeństw. Spacerowiczom, których funkcjonariusze spotkali, przypominano o tym, by szanować naturę.

W miniony weekend policjanci z dąbrowskiej komendy wzięli udział w działaniach ze Strażą Leśną z Nadleśnictw Siewierz, Olkusz oraz Świerklaniec. Celem tego przedsięwzięcia było przeciwdziałanie popełnianiu przestępstw i wykroczeń związanych z obszarami leśnymi a przede wszystkim zapobieganiu kłusownictwu, nielegalnej wycince drzew, kradzieży drewna czy przestrzeganiem przepisów zawiązanych z zakazem wjazdu pojazdami nieuprawnionymi do lasu. Spacerowiczom przypomniano również zasady korzystania z łona natury. Zwrócono uwagę na fakt, że również tam zdarzają się przestępstwa i wykroczenia, na które również mieszkańcy powinni zwrócić uwagę po to, by wspólnie dbać o florę i faunę. W trakcie działań sprawdzono szlaki leśne, którymi najczęściej nielegalnie poruszają się quady i motocykle, ale również samochody. W trakcie działań mundurowi zatrzymali do kontroli kilkanaście pojazdów silnikowych, które nie powinny wjeżdżać do lasu. Funkcjonariusze zapowiadają, że w następnych tygodniach będą prowadzili kolejne działania, o podobnym charakterze.
Przypominamy, że zgodnie z artykułem 161 kodeksu wykroczeń kto, nie będąc do tego uprawnionym albo bez zgody właściciela lub posiadacza lasu wjeżdża pojazdem silnikowym, zaprzęgowym lub motorowerem do nienależącego do niego lasu w miejscu, w którym jest to niedozwolone albo pozostawia taki pojazd w lesie w miejscu do tego nie przeznaczonym, podlega karze grzywny.

  • Profilaktyka ze spacerowiczami
  • Strażnik leśny kontrolujący mężczyznę
  • Kontrola pojazdu zaparkowanego w lesie
  • Kontrola motocykla przez funkcjonariuszy
  • Kontrola pojzadów, które wjechały do lasu
  • Pojazdy służbowe
Powrót na górę strony