Wiadomości

Pamięci sierż. Grzegorza Załogi i będzińskich policjantów zmarłych w czasie pandemii

Data publikacji 02.08.2021

Uroczystości w XVIII rocznicę tragicznej śmierci sierż. Grzegorza Załogi rozpoczęły się od złożenia kwiatów na skwerze przed Komendą Powiatową Policji w Będzinie i zniczy pod obeliskiem "Poległym w Służbie Ojczyźnie". Następnie uczestnicy uroczystości rocznicowych udali się do kościoła pod wezwaniem Św. Trójcy na będzińskim wzgórzu zamkowym. Tam tradycyjnie już odprawiona została Msza Święta w intencji poległego policjanta oraz będzińskich mundurowych zmarłych w czasie pandemii.

Wczoraj o godzinie 8:30 w Komendzie Powiatowej Policji w Będzinie rozpoczęły się uroczystości związane z XVIII rocznicą tragicznej śmierci sierż. Grzegorza Załogi. Uczestnicy uroczystości rocznicowych, w tym Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Dominik Łączyk, zebrali się na skwerze przed budynkiem będzińskiej komendy, by złożyć symboliczne wiązanki kwiatów i zapalić znicze pod obeliskiem z pamiątkowymi tablicami "Poległym w Służbie Ojczyźnie" i "Pamięci sierż.. Grzegorza Załogi". Wieniec od Komendanta Głównego Policji gen. insp. dr. Jarosława Szymczyka został złożony przez Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Dominika Łączyka. Wieniec od pracowników będzińskiej komendy złożył Komendant Powiatowy Policji w Będzinie insp. Arkadiusz Więcek, który wygłosił wcześniej krótkie przemówienie. W uroczystościach, obok rodziny poległego policjanta, uczestniczyło wielu gości, przedstawicieli Sejmu RP, lokalnego samorządu terytorialnego, zaprzyjaźnionych służb mundurowych oraz instytucji i urzędów.

Uroczystości przeniosły się następnie do kościoła pod wezwaniem Świętej Trójcy na będzińskiej Górze Zamkowej. Nabożeństwo w intencji śp. sierż. Grzegorza Załogi, policjantów będzińskiej jednostki zmarłych w czasie pandemii: śp.. asp.szt. Roberta Marchelaka i śp. nadkom. Marcina Pitasa oraz policji garnizonu będzińskiego celebrowane było przez Kanclerza Kurii Sosnowieckiej ks. dr. Mariusza Karasia. Modlitwą objęto również śp. asp. Michała Kędzierskiego, zastrzelonego przez bandytę na służbie w maju tego roku w Raciborzu. Obecni bądź byli policjanci będzińskiej jednostki stworzyli oprawę liturgiczną, czynnie uczestnicząc we Mszy Świętej, która odprawiana była zgodnie z ceremoniałem policyjnym z udziałem Kompanii Honorowej Oddziału Prewencji Policji w Katowicach pod dowództwem podinsp. Janusza Rygielskiego. Mszę zakończyła Modlitwa Policjanta i przemówienie Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Dominika Łączyka, który odczytał list Komendanta Głównego Policji gen. insp. dr. Jarosława Szymczyka, a następnie przemówił do uczestników uroczystości.

List Komendanta Głównego Policji gen.. insp. dr. Jarosława Szymczyka

 KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI  Warszawa, dnia 1 sierpnia 2021 r.  							Ksiądz Andrzej Stępień 							Proboszcz Parafii Świętej Trójcy 							w Będzinie  	Czcigodny Księże Proboszczu, 					Szanowni Państwo 	Bardzo dziękuję za zaproszenie do udziału w Mszy Świętej w rocznicę tragicznej śmierci śp. sierż. Grzegorza Załogi. Niezmiernie żałuję, że nie mogę uczestniczyć w tym ważnym wydarzeniu. 	 	Śmierć śp. sierż. Grzegorza Załogi to dla naszej formacji niepowetowana strata, ogromny smutek i żal. Utraciliśmy policjanta, który z pełnym zaangażowaniem i poświęceniem wykonywał swoje obowiązki służbowe. W wieku 23 lat na ołtarzu służby złożył wartość najcenniejszą — własne życie.  	Taki sam smutek i żal pozostawiła po sobie tragiczna śmierć śp. asp. Michała Kędzierskiego, który 4. maja bieżącego roku został zastrzelony przez bandytę podczas interwencji w Raciborzu.  	Obaj policjanci wypełnili słowa Roty Policyjnego Ślubowania do końca i odeszli na Wieczną Służbę. Umieszczając nazwiska tych funkcjonariuszy na Tablicy Pamięci w gmachu Komendy Głównej Policji, obok 122 innych poległych na służbie, policyjny świat zobowiązał się już zawsze chronić ich dobre imię od zapomnienia.  	Dziękuję wszystkim zgromadzonym na dzisiejszej Mszy Świętej za modlitwę w intencji śp. sierż. Grzegorza Załogi oraz śp. asp. Michała Kędzierskiego. Nic nie ukoi żalu po śmierci tych funkcjonariuszy, ale gesty solidarności z naszą formacją dodają w takich chwilach nam — policjantom - otuchy i stanowią o szacunku dla bohaterów w mundurach, którzy zginęli strzegąc bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli.  	Łącząc się w bólu z rodziną i najbliższymi śp. sierż. Grzegorza Załogi oraz śp. asp. Michała Kędzierskiego, składam hołd obu policjantom, którzy pełniąc służbę - nawet z narażeniem życia -życie to utracili. Cześć ich pamięci!  Łączę wyrazy szacunku gen. insp. Jarosław Szymczyk


Wspomnienie o świętej pamięci sierżancie Grzegorzu ZałodzeW szeregi Policji wstąpił już jako dziewiętnastolatek, początkowo pełniąc służbę kandydacką w Oddziale Prewencji Komendy Stołecznej Policji w Warszawie. W listopadzie 2000 roku został przyjęty do służby w Ogniwie Patrolowo – Interwencyjnym Sekcji Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Będzinie. Pełniąc służbę w będzińskim garnizonie, dał się poznać, jako policjant bardzo sumienny i zdyscyplinowany, rzetelnie i profesjonalnie wykonujący swoje obowiązki. Służba pełniona przez Grzegorza Załogę była wysoko oceniana i wielokrotnie wyróżniana przez przełożonych. To właśnie jego bohaterska postawa moralna dała o sobie znać i nie pozwoliła mu pozostać obojętnym 18 lat temu. W dniu 10 sierpnia 2003 roku sierżant Grzegorz Załoga, pełniąc służbę patrolową na terenie miasta, podjął pościg za sprawcami najścia na mieszkanie. W trakcie tego pościgu uciekający bandyta postrzelił śmiertelnie w głowę policjanta.

 • Policjanci z warty honorowej przy obelisku " Poległym w służbie ojczyźnie" ... pamięci sierżanta Grzegorza Załogi.
 • Policjanci stojący w szyku przed budynkiem będzińskiej komendy podczas uroczystości z okazji 18 rocznicy tragicznej śmierci sierżanta Grzegorza Załogi.
 • Policjanci na drugim planie stoją w szyku przed budynkiem będzińskiej komendy. Na pierwszym planie, dowódca uroczystości składa meldunek Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach o gotowości policjantów do przystąpienia do uroczystości.
 • Na pierwszym planie Komendant Powiatowy Policji w Będzinie, który wita zebranych gości i przemawia do nich. Na drugim planie policjanci ustawieni w szyku przed budynkiem będzińskiej komendy.
 • Na pierwszym planie wieńcowy trzymający wieniec od Komendanta Głównego Policji, który jest składany przez Zastępce Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Dominika Łączyka, stojącego za wieńcowym. Na drugim planie widoczni goście uroczystości.
 • Na pierwszym planie oddawanie honoru przez Zastępce Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Dominika Łączyka podczas składania wieńca od Komendanta Głównego Policji. Za Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego znajduje się wieńcowy trzymający wieniec od pracowników będzińskiej komendy, za nim znajduje się Komendant Powiatowy Policji w Będzinie insp. Arkadiusz Więcek.
 • Komendant Powiatowy Policji w Będzinie insp. Arkadiusz Więcek oddający honory podczas składania wieńca od pracowników będzińskiej komendy.
 • Na pierwszym planie dwóch policjantów trzymających wieńce, ma drugim planie dwóch policjantów tworzących wartę honorową przy obelisku.
 • Dwóch policjantów stojących przy obelisku "Poległym w służbie ojczyźnie" oraz złożone kwiaty przed obeliskiem.
 • Wieniec od Komendanta Głównego Policji.
 • Policjanci z Kompani Honorowej Oddziału Prewencji Policji w Katowicach stojący przed kościołem.
 • Policjanci tworzący asystę liturgiczną podczas wejścia do kościoła.
 • Trzech policjantów tworzących Sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
 • Na pierwszym planie po prawej stronie czapka sierżanta policji oraz wspomnienie o śp. Grzegorzu Załodze wyeksponowane w ramce. Na drugim planie policjant zapowiadający Mszę Świętą.
 • Osoby uczestniczące podczas Mszy Świętej w Kościele Świętej Trójcy w Będzinie, na czele z Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Dominikiem Łączykiem oraz Komendantem Powiatowym Policji w Będzinie insp. Arkadiuszem Więckiem.
 • Uczestnicy liturgii. Policjanci i funkcjonariuszka straży granicznej znajdują się po lewej stronie patrząc na ołtarz. Księża odprawiają Mszę Świętą przed ołtarzem.
 • Odczytanie przez Zastępce Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Dominika Łączyka listu od Komendanta Głównego Policji podczas Mszy Świętej.
 • w centralnej części znajdują się księża prowadzący Mszę Świętą przy ołtarzu, po prawej stronie znajdują się policjanci tworzący Sztandar Komendy Powiatowej Policji w Będzinie.
Powrót na górę strony