Wiadomości

Problemy w światowym transporcie tematem konferencji naukowej

Data publikacji 29.06.2021

Ponad 230 naukowców i specjalistów z 21 krajów uczestniczy w konferencji naukowej pt. Transport Problems. Wśród ponad 100 prezentacji i wygłaszanych referatów nie zabrakło przemówienia przygotowanego przez policjantów WRD KWP w Katowicach. Organizatorem przedsięwzięcia jest prof. dr hab. Aleksander Sładkowski z Katedry Transportu Kolejowego na Wydziale Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej w Katowicach.

Tegoroczna Konferencja rozpoczęła się wczoraj i zakończy jutro. Odbywa się pod patronatem m.in Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Prezydenta Miasta Katowice. Dzięki uprzejmości organizatorów, a zwłaszcza prof. Aleksandra Sładkowskiego, od wielu lat policjanci śląskiej drogówki także mają okazję zabrać głos w czasie spotkania z międzynarodowym gronem naukowców i specjalistów. Tym razem konferencja była dla Policji okazją do omówienia zmian w przepisach ruchu drogowego. Temat wzbudził zainteresowanie ze względu na to, że zmiany obowiązują od niedawna oraz fakt, że dotyczy każdej kategorii uczestników ruchu drogowego. Wbrew pozorom, temat zainteresował również zagranicznych uczestników. Dlaczego? Powód jest prosty – odwiedzają nasz kraj i także są częścią całego systemu komunikacyjnego. A, że tytuł konferencji zobowiązuje, była to okazja, by porozmawiać o rozmaitych aspektach wprowadzonych zmian. Wymiana myśli co prawda jeszcze trwa, ale śląscy policjanci już dziękują za zaproszenie, wyrażając nadzieję do uczestnictwa w kolejnych edycjach naukowego sympozjum. Wymiana doświadczeń i wzajemna dyskusja to dla policjantów cenne doświadczenie, a sam udział w spotkaniu był dla mundurowych wartościowym źródłem wiedzy.

  • Policjant śląskiej drogówki wygłasza referat
  • Umundurowany policjant, obok niego ubrany w garnitur mężczyzna podczas przemówienia. W tle banery Politechniki Śląskiej.
  • Policjant śląskiej drogówki biorący udział w konferencji. W tle ekrany, na których przedstawione są grafiki oraz tekst omawianej przez policjanta treści.
Powrót na górę strony