Wiadomości

Dzikie zwierzęta - „Naturalnie, że chronimy”

Data publikacji 04.06.2021

Policjanci z 32 jednostek województwa śląskiego wzięli udział w szkoleniu z zakresu rybactwa śródlądowego i łowiectwa. Inicjatywa ta była możliwa dzięki współpracy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, Komendanta Państwowej Straży Łowieckiej oraz Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Rybackiej. Uczestnicy spotkania wymienili się doświadczeniami i spostrzeżeniami, aby ograniczyć liczbę zdarzeń, które zagrażają przyrodzie.

Szkolenie online dla policjantów komend miejskich i powiatowych województwa zorganizowały w ubiegłym tygodniu wydziały – prewencji oraz do walki z przestępczością gospodarczą z katowickiej komendy wojewódzkiej. To efekt realizacji zadania postawionego przed Policją przez Komendanta Głównego Policji, jakim jest intensyfikacji działań w zwalczaniu przestępstw naruszających dobro chronione środowiska naturalnego oraz prowadzoną kampanią społeczną pod hasłem „Naturalnie, że chronimy”, której celem jest ograniczenie liczby zdarzeń zagrażających przyrodzie na terenie województwa śląskiego.

Szkolenie otworzył Zastępca Naczelnika Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą inspektor Robert Szczypka, a następnie głos zabrali zaproszeni prelegenci – Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Łowieckiej – dr Krzysztof Szpila wraz ze starszym strażnikiem Janem Kanią oraz Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej – Piotr Wylon. Prelegenci szczegółowo omówili przestępstwa i wykroczenia naruszające dobro chronione środowiska naturalnego, w tym problem kłusownictwa. Przedstawili również najczęstsze formy i sposoby postępowania w przypadkach ujawnienia tego typu przestępstw. Podzielili się z policjantami także własnymi doświadczeniami w zwalczaniu przestępstw i wykroczeń, z jakimi najczęściej spotykają się strażnicy.
Było to pierwsze z zaplanowanego cyklu szkoleń, w ramach którego kolejno gośćmi policjantów będą przedstawiciele służb i inspekcji, działających na rzecz ochrony środowiska naturalnego i z którymi współpraca Policji jest niezbędna dla prawidłowej realizacji zadań w tym obszarze.

  • Jeden z prelegentów szkolenia. Ubrany w zielony mundur mężczyzna siedzi przed laptopem.
  • Jeden z prelegentów szkolenia. Ubrany w zielony mundur mężczyzna siedzi przed laptopem.
  • Umundurowany policjant wydziału prewencji siedzi przed laptopem. W tle baner z logo Policji i napisem Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, Wydział Prewencji oraz adresem strony internetowej śląskiej Policji.
Powrót na górę strony