Wiadomości

Wymiana doświadczeń daje najlepszy efekt

Data publikacji 01.06.2021

Wspólne szkolenia Zespołów Ratownictwa Medycznego i Policji to jeden z najważniejszych elementów efektywnego współdziałania służb. Zdarza się tak, że policjanci jako pierwsi podejmują czynności na miejscu zdarzenia. Muszą wówczas udzielić fachowej pomocy uczestnikom wypadku zanim ranni trafią pod opiekę specjalistów. Dlatego też dzisiaj w katowickiej komendzie wojewódzkiej podpisane zostały porozumienia z przedstawicielami śląskich jednostek pogotowia ratunkowego.

Logo policji i napis Policja Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Z inicjatywy Wydziału Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach podpisano dzisiaj dwa porozumienia o współpracy pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach reprezentowaną przez:

  • insp. Romana Rabsztyna – Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach

a Wojewódzkim Pogotowiem Ratunkowym w Katowicach reprezentowanym przez:

  • Łukasza Pacha – Dyrektora Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach

oraz Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu reprezentowanym przez:

  • dr. n. o zdr. Klaudiusza Nadolnego – p.o. Dyrektora SP ZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu.

W ramach podpisanych dzisiaj porozumień organizowane będą przedsięwzięcia szkoleniowe w zakresie pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy, ratownictwa medycznego, bezpieczeństwa publicznego i współdziałania służb. Celem współpracy jest również promocja zdrowia w województwie śląskim.

Porozumienia obejmują wszystkie jednostki organizacyjne Policji województwa śląskiego oraz wszystkie jednostki organizacyjne pozostające w strukturze Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach i SP ZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu.

Liczne przedsięwzięcia szkoleniowe organizowane dotychczas pomiędzy instytucjami niewątpliwie przyczyniły się do jeszcze lepszej współpracy pomiędzy mundurowymi i pracownikami wchodzącymi w skład Zespołów Państwowego Ratownictwa Medycznego. Zawarte dzisiaj porozumienia są ich dopełnieniem i zachętą do jeszcze częstszych doskonaleń zawodowych.

  • Na zdjęciu Komendant Wojewódzki Policji oraz Dyrektorzy w trakcie podpisywania porozumień.
  • Na zdjęciu Komendant Wojewódzki Policji oraz Dyrektorzy w trakcie podpisywania porozumień.
  • Na zdjęciu Komendant Wojewódzki Policji oraz Dyrektorzy chwilę po podpisaniu porozumień. Stoją przy biurku i trzymają w dłoniach porozumienia, które znajdują się w teczkach z napisem Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach.
Powrót na górę strony