Wiadomości

Śmigłowiec w walce ze skutkami ulew i podtopień

Data publikacji 20.05.2021

Policjanci z Rybnika, Wodzisławia Śląskiego, Raciborza i Żywca oceniali stan wód w naszym województwie po ostatnich ulewach i lokalnych podtopieniach. Wczoraj pogoda umożliwiła rekonesans zalanych terenów z powietrza przy wykorzystaniu policyjnego śmigłowca obsługiwanego przez pilotów Lotnictwa Policyjnego Komendy Głównej Policji. Zebrana wiedza okaże się cenna w dalszych analizach zagrożeń oraz planu działań służb w porozumieniu z powiatowymi zespołami zarządzania kryzysowego.

Od 13 maja br. na terenie powiatu wodzisławskiego oraz raciborskiego w związku z wystąpieniem ekstremalnych zdarzeń burzowych związanych z ulewnymi deszczami ogłoszone zostały alarmy przeciwpowodziowe. W wyniku pogarszającej się sytuacji hydrometeorologicznej zostało zalanych wiele prywatnych posesji, a także doszło do podtopień głównych dróg w tych powiatach. W związku z możliwością wystąpienia dalszych anomalii pogodowych na terenie Śląska, w rzekach i potokach utrzymuje się średni oraz wysoki poziom wody. Lokalnie istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a punktowo stanów alarmowych. Miejscami, możliwe są również gwałtowne wzrosty poziomu wody, wywołane ciągłymi opadami deszczu, co może spowodować lokalne podtopienia. Policjanci wspólnie z powiatowymi i miejskimi zespołami zarządzania kryzysowego przeprowadzili rekonesans sytuacji hydrologicznej na terenie województwa śląskiego. Sprawdzono w szczególności powiaty: wodzisławski, raciborski, żywiecki oraz miasto na prawach powiatu-Rybnik. Do działań skierowano policyjny śmigłowiec obsługiwany przez pilotów Lotnictwa Policyjnego Komendy Głównej Policji, na którego pokładzie policjanci prowadzą obserwacje rejonów zagrożonych podtopieniem, zalaniem i powodzią. Mapa południa województwa z uwzględnieniem opisywanych zagrożeń powstała w wyniku współpracy z Powiatowymi Centrami Zarządzania Kryzysowego.

 • Piloci z Komendy Głównej Policji wraz z policjantami sprawdzają stan wód.
 • Policyjny helikopter.
 • Pilot helikoptera przed startem na lotnisku.
 • Policjant z rybnickiej komendy sprawdza poziom wody w Zalewie Rybnickim.
 • Akweny wodne z lotu helikopterem.
 • Elektrownia Rybnicka - policyjne działania skoncentrowane na sprawdzaniu poziomu wód po ulewach.
 • Policjanci kontrolują poziom wód po ulewach.
 • Naszywka - Lotnictwo Policyjne z KGP.
 • Helikopter policyjny. W tle mapa.
 • Kontrola skutków ulew.
 • Policyjny pilot, w tle powiat rybnicki z lotu.
 • Służby w walce ze skutkami ulew i podtopień.
 • Policyjny pilot podczas lotu i kontroli wód nad miastami.
 • Rejon powiatu rybnickiego - kontrola skutków ulewy.
 • Kontrola akwenów wodnych po opadach deszczu i ulewach.
 • Teren Raciborza
 • Racibórz. Policjanci z śmigłowca kontrolują poziom wód.
 • Policyjny helikopter, tuż przed startem.
 • Elektrownia Rybnik.
 • Policjanci kontrolują poziom wód.
 • Kontrola poziomu wód.

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 17.67 MB)

Powrót na górę strony