Wiadomości

Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego oficjalnie powołani na swoje stanowiska

Data publikacji 02.04.2021

Dzisiaj w katowickiej komendzie wojewódzkiej odbyło się spotkanie, podczas którego wręczono rozkazy o powołaniu na stanowiska dwóch wiceszefów śląskiego garnizonu Policji. Z dniem 1 kwietnia Komendant Główny Policji powołał na stanowisko I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach inspektora Mariusza Krzystyniaka. Tego samego dnia na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach został powołany inspektor Dominik Łączyk. Komendanci od lutego pełnili obowiązki na tych stanowiskach. Rozkazy swoim Zastępcom wręczył szef śląskich policjantów inspektor Roman Rabsztyn.

Dzisiaj w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbyła się uroczystość wręczenia rozkazów personalnych o powołaniu na stanowiska wiceszefów w garnizonie śląskim.
Rozkazem personalnym, I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Dariusz Augustyniak, z upoważnienia Komendanta Głównego Policji, powołał z dniem 1 kwietnia na stanowisko:

 • I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach - inspektora Mariusza Krzystyniaka, który dotychczas od 22 lutego pełnił obowiązki na zajmowanym stanowisku, a wcześniej był jednym z Zastępców szefa śląskiego garnizonu Policji;
 • Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach - inspektora Dominika Łączyka, który od dnia 22 lutego został delegowany z urzędu z Komendy Głównej Policji do czasowego pełnienia służby w śląskiej jednostce i do dnia 31 marca pełnił obowiązki na tym stanowisku. Wcześniej inspektor Łączyk kierował, jako Dyrektor, Biurem Kryminalnym Komendy Głównej Policji.

Rozkazy odczytał Naczelnik Wydziału Kadr Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach młodszy inspektor Sławomir Zynek. Rozkazy swoim Zastępcom wręczył Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach inspektor Roman Rabsztyn i wspólnie z inspektorem Arturem Bednarkiem - jego Zastępcą nadzorującym pion logistyczny, pogratulował awansowanym komendantom, życząc im sukcesów na zajmowanych stanowiskach.

Z uwagi na panującą pandemię, spotkanie odbyło się w ograniczonym składzie uczestników i z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego.

 • Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji przed wręczeniem rozkazów.
 • Naczelnik Wydziału Kadr odczytuje rozkazy o powołaniu na stanowiska wiceszefów w garnizonie śląskim.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach inspektor Roman Rabsztyn wspólnie ze swoim zatsępcą inspektorem Arturem Bednarkiem.
 • Naczelnik Wydziału Kadr odczytuje rozkazy. Na zdjęciu widoczny również Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach wraz ze swoimi wszystkimi zastępcami.
 • Naczelnik Wydziału Kadr odczytuje rozkazy o powołaniu na stanowiska wiceszefów w garnizonie śląskim.
 • Tabliczka na biurko, na której widnieje napis I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Mariusz Krzystyniak.
 • Na zdjęciu wszyscy policjanci, którzy wzięli udział w uroczystości. Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach wraz ze swoimi wszystkimi zastępcami oraz Naczelnik Wydziału Kadr.
 • Tabliczka na biurko, na której widnieje napis I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Mariusz Krzystyniak.
 • Tabliczka na biurko, na której widnieje napis Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Dominik Łączyk.
Powrót na górę strony