Sprzedała alkohol nieletnim - Wiadomości - Policja Śląska

Wiadomości

Sprzedała alkohol nieletnim

Data publikacji 23.02.2021

Tarnogórscy dzielnicowi zatrzymali ekspedientkę, która sprzedała alkohol nastolatkom. 67-latka naraziła się na odpowiedzialność karną i odpowie przed sądem. Pamiętajmy, że sprzedaż napojów alkoholowych osobie, której zachowanie wskazuje, że znajduje się w stanie nietrzeźwości lub osobie, która nie ukończyła osiemnastego roku życia, jest przestępstwem.

Wczoraj z dzielnicowymi skontaktowali się strażnicy miejscy, którzy przekazali policjantom 15-latkę i jej dwie 16-letnie koleżanki. Nastolatki w pobliżu dworca autobusowego piły piwo, lecz nie chciały powiedzieć strażnikom skąd wzięły alkohol. Ustalili to tarnogórscy policjanci. Jak sie okazało, alkohol sprzedała dziewczynom 67-latka, która jest ekspedientką w jednym z tarnogórskich sklepów. Mundurowi zatrzymali tarnogórzankę, która swoim zachowaniem naraziła się na odpowiedzialność karną i odpowie przed sądem.

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości przewiduje dwie sankcje w przypadku złamania zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim. Jedna z nich, to sankcja administracyjnoprawna, polegająca na cofnięciu zezwolenia na sprzedaż alkoholu na drodze administracyjnej. Druga jest uruchamiana na podstawie przepisów karnych i dotyczy orzeczenia kary za popełnione przestępstwo, tzn. sprzedaż alkoholu nieletnim.

Policjanci apelują do sprzedawców, aby upewnili się, że alkohol sprzedają dorosłym, rodzicom natomiast, by wzmogli nadzór nad pociechami i dużo z nimi rozmawiali. Nieletnim zaś przypominamy, że spożywanie alkoholu jest nie tylko zabronione, ale i traktowane jako przejaw demoralizacji. Niepełnoletnia młodzież zaś musi się liczyć ze sprawą w sądzie rodzinnym i nieletnich. Rozpijanie, dostarczanie alkoholu, ułatwianie lub nakłanianie do picia to przestępstwo, za które dorosłym grozi nawet do 2 lat więzienia. 
 


Czy sprzedawca ma prawo żądać od kupującego alkohol okazania dokumentu stwierdzającego wiek?

Na podstawie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, sprzedający alkohol ma prawo żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek kupującego. Alkohol można sprzedawać osobom, które ukończyły 18 lat.

Pamiętaj! Sprzedaż alkoholu osobie poniżej 18 roku życia to przestępstwo!

A co w takim razie z piwem bezalkoholowym?

Poniżej prezentujemy fragment stanowiska Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 roku poz. 487, ze zm.) „napojem alkoholowym w rozumieniu niniejszej ustawy jest produkt przeznaczony do spożycia zawierający alkohol etylowy pochodzenia rolniczego w stężeniu przekraczającym 0,5% objętościowych alkoholu.” Z uwagi na powyższe, piwo bezalkoholowe (o zawartości nieprzekraczającej 0,5% alkoholu) nie jest napojem alkoholowym w rozumieniu ww. ustawy, zatem nie jest wymagane stosowne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, aby móc prowadzić sprzedaż piwa bezalkoholowego. Informujemy jednak przy tym, iż sprzedaż osobom nieletnim tzw. piwa bezalkoholowego (o zawartości alkoholu w stężeniu nieprzekraczającym 0,5%), będzie budzić wątpliwości wychowawcze oraz może naruszać cele cytowanej ustawy związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych szczególnie wśród dzieci i młodzieży, gdyż spożywanie przez dzieci oraz młodzież piwa bezalkoholowego wyrabia nawyki konsumpcji piwa w życiu dorosłym.