Mimo obowiązujących obostrzeń, przyjmowali klientów w restauracji - Wiadomości - Policja Śląska

Wiadomości

Mimo obowiązujących obostrzeń, przyjmowali klientów w restauracji

Data publikacji 15.01.2021

Katowiccy policjanci, wspólnie z przedstawicielami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, podjęli interwencję w restauracji, w której pomimo obowiązujący obostrzeń, przyjmowani byli klienci. W trakcie kontroli, w lokalu gastronomicznym znajdowało się kilkunastu klientów, którzy na miejscu konsumowali zakupione w restauracji posiłki. Za popełnione przez właściciela lokalu wykroczenie, zostanie skierowany wniosek o ukaranie do sądu.

Niestety wciąż wszyscy zmagamy się z konsekwencjami pandemii. Działalność wielu gałęzi gospodarki jest znacznie ograniczona, a funkcjonowanie niektórych podmiotów gospodarczych w taki sposób, jak było to wcześniej, jest zakazane. Wszyscy ponosimy konsekwencje takiego stanu rzeczy i wszyscy mamy wpływ na to, jak długo to jeszcze potrwa. Dlatego tak ważne jest przestrzeganie wprowadzonych ograniczeń, nakazów i zakazów. Niestety, są osoby i podmioty, które świadomie i z premedytacją łamią te przepisy.

Katowiccy policjanci dzisiaj, wspólnie z przedstawicielami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, podjęli interwencję w restauracji, w której pomimo obowiązujący obostrzeń, przyjmowani byli klienci. W trakcie kontroli w lokalu gastronomicznym znajdowało się kilkunastu klientów, którzy konsumowali tam zakupione przez siebie w restauracji posiłki. Za popełnione przez właściciela lokalu wykroczenie zostanie skierowany do sądu wniosek o ukaranie.

Przypominamy, że przedstawiciele służb sanitarnych posiadają uprawnienia, mające na celu dyscyplinowanie osób, czy podmiotów gospodarczych, które swoją działalnością narażają inne osoby na zakażenie koronawirusem oraz jego masowe rozprzestrzenienie się.

Przypominamy również, że w związku z powyższym, zgodnie z wciąż obowiązującymi przepisami:

  • działalność placówek kultury, w tym m.in. teatrów, kin, muzeów, galerii sztuk, domów kultury, jest zawieszona;
  • w zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć maksymalnie 5 osób, a ich uczestnicy mają obowiązek zakrywania nosa i ust oraz zachowania 1,5 m odległości od innych osób;
  • obowiązuje zakaz działalności takich miejsc, jak kluby nocne, dyskoteki i inne miejsca udostępnione do tańczenia;
  • obowiązuje zakaz działalności stacjonarnej restauracji - możliwa jest jedynie realizacja usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos oraz w dowozie;
  • ograniczone jest prowadzenie działalności hotelarskiej;
  • zawieszona zostaje działalność basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness.

Organem wiodącym w zakresie prowadzenia kontroli tego typu podmiotów jest Państwowa Inspekcja Sanitarna. W sytuacjach, gdy rażąco zostaną naruszone przepisy dotyczące reżimu sanitarnego, przedstawiciele Państwowej Inspekcji Sanitarnej mają możliwość nałożenia kary w drodze decyzji administracyjnej do 30 tysięcy złotych. W zakresie prowadzonych kontroli i egzekucji obowiązujących przepisów, wsparcia inspektorom sanitarnym udzielają policjanci.