Wiadomości

Kampania “Nie bądź głuchy i ślepy na przemoc”

Data publikacji 24.12.2020

Profilaktyka w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zmiana świadomości społeczeństwa, skuteczna ochrona i pomoc osobom doznającym przemocy ma olbrzymie znaczenie. Mając to na uwadze, Komenda Miejska Policji w Świętochłowicach wraz ze Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Przystań", pod patronatem Prezydenta Miasta Świętochłowice, rozpoczęła kampanię pod nazwą „Nie bądź głuchy i ślepy na przemoc”.

Bez wątpienia kwestie rodzinne to bardzo delikatna sprawa dla każdego z nas. W większości domów zdarzają się kłótnie. Nierozwiązane problemy życia codziennego często doprowadzają do przemocy domowej. Agresywne zachowanie sprawcy staje się coraz bardziej śmiałe, jeśli przypadkowi świadkowie przymykają oczy twierdząc, że to nie ich sprawa lub nie potrafią samodzielnie udzielić pomocy, a także nie wiedzą, jak i gdzie jej szukać.

Osoba doznająca przemocy, paraliżowana strachem, czuje się bezradna, nie wie do kogo zgłosić się po pomoc, a często jedna rozmowa z psychologiem, czy z policjantem pomoże wskazać odpowiednią drogę, w tym również możliwości prawne.

Tą drogą może być wykonanie jednego telefonu. Telefonu do Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań”. Po drugiej stronie jest osoba, która po przeprowadzeniu z osobą doznającą przemocy domowej zorganizuje (w dogodnym dla niej terminie) spotkanie z przedstawicielem danej instytucji, również z funkcjonariuszem Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach, w zależności od nasilenia problemu. Spotkanie będzie mogło się odbyć w miejscu dla tej osoby bezpiecznym, pozwalającym na swobodną rozmowę.

W ramach Kampanii „Nie bądź głuchy i ślepy na przemoc”, wraz z przedstawicielami SOW „Przystań”, policyjna profilaktyk oraz dzielnicowy ze świętochłowickiej komendy nakręcili spot.

Jak sam tytuł wskazuje, film poświęcony jest tematyce przemocy domowej. W rolę ofiary oraz samego sprawcy przemocy wcielili się przedstawiciele SOW „Przystań, natomiast rolę świadków przemocy odegrali policyjny profilaktyk oraz dzielnicowy.

 

Przypominamy, że:

Od 30 listopada 2020 roku weszły w życie przepisy ustawy z 30 kwietnia 2020 roku o zmianie ustawy kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 956). Na ich podstawie Policja otrzymała nowe uprawnienie w postaci możliwości wydania wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.

Zgodnie z nowymi uregulowaniami, policjant ma prawo wydać nakaz lub zakaz na okres 14 dni z możliwością jego przedłużenia.

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 11.9 MB)

Pobierz plik (format mp3 - rozmiar 1.98 MB)

Pliki do pobrania

  • 11.45 KB
Powrót na górę strony